[anysurfer.logo]

Wat met het jeugdwerk nu er extra maatregelen besproken worden op de ministerraad van 27/10?

Wat met het jeugdwerk nu er extra maatregelen besproken worden op de ministerraad van 27/10?

Jeugdwerk   |  27 OKTOBER 2020

Vorige week vrijdag (23/10) werd beslist en gecommuniceerd dat het jeugdwerk in code rood verder werkt.

Maandag 26/10 vernamen we dat er dinsdag 27/10 (vanavond) opnieuw een beslismoment van de Vlaamse Regering gepland staat. De enige zekerheid die we allemaal hebben is, de cijfers zijn niet goed. Wat de gevolgen daarvan voor het jeugdwerk zijn, daarover zijn we in gesprek met het kabinet en departement. Er zou dinsdagavond meer duidelijkheid volgen. 

We weten dat iedereen heel snel nood heeft aan duidelijkheid rond de herfstvakantie. In het bijzonder nu door minister Weyts een verlenging van die herfstvakantie t.e.m. 11/11 is aangekondigd. Net als andere jeugdwerkorganisaties wachten wij op beslissingen van de overheid. Daarom wachten we ook nog even om de aangepaste draaiboeken en regels die vrijdag aangekondigd werden online te zetten. Van zodra  maatregelen worden aangekondigd die op het jeugdwerk van toepassing zijn, wordt alle info samen gecommuniceerd, zodat we meteen het juiste plaatje kunnen bezorgen aan het jeugdwerk.
Wat blijft gelden: we brengen het jeugdwerk steeds zo snel mogelijk op de hoogte. 

Nog enkele updates rond belangrijke thema's 

 • Noodopvang
  We kregen bovendien signalen vanuit het jeugdwerk dat sommigen een rol willen opnemen in eventuele initiatieven voor noodopvang (9-10 november, de verlenging van de herfstvakantie en zelfs voor daarna ook scholen mee te ondersteunen). Andere organisaties lieten ons weten dat ze wel willen ondersteunen waar mogelijk voor werking en vrijwilligers, maar hun werking niet als noodopvang zien. We geven die signalen goed door aan de betrokken kabinetten, departementen en VVSG, die de lokale besturen hierin moet bijstaan.

 • De uitrol rond maatregelen jeugd(welzijns)werk
  We weten dat organisaties de uitwerking van dit kader en deze afspraken (van april-mei) nodig hebben om hun werking te garanderen vanuit die afspraken. We gaan erachteraan samen met het departement om dat dan ook zo snel mogelijk duidelijk te hebben.

 • Kadervorming
  Omwille van de coronamaatregelen worden er opnieuw heel wat cursussen geschrapt tijdens de herfstvakantie. Het aantal attesten daalt drastisch, nu al met meer dan 250 attesten t.o.v. vorig jaar, terwijl dat aantal had moeten stijgen (door afgelasten evaluatiemoment). Deze daling gaat organisaties in de toekomst voor zware uitdagingen zetten. Ze verliezen een gigantische instroom van begeleiders en vrijwilligers waardoor het organiseren van hun activiteiten steeds moeilijker zal worden. Daarnaast daalt de motivatie zowel bij de vrijwilligers als bij de beroepskrachten enorm. Dat geldt voor verschillende soorten jeugdwerk o.w.v. de complexiteit van protocollen en het gebrek aan mogelijkheden voor activiteiten met een ontspannende functie/verbindende functie voor begeleiding/moni’s enz. Die signalen zijn enorm belangrijk, ook in de bredere jeugdwerkcontext. 

  Vanuit deze realiteit denken we met de organisaties die kadervorming organiseren na over mogelijke oplossingen. Ook hierover gaan we verder in overleg met de minister en het departement. 

Zoals we al lieten weten, wij wachten net als jullie op welke nieuwe maatregelen de Vlaamse overheid zal nemen om het corona-virus in te dijken. Eens die gekend zijn zullen wij deze zo snel mogelijk vertalen naar het jeugdwerk. We zorgen ervoor dat ook jullie zo snel mogelijk alle info toegestuurd krijgen, via e-mail, via onze website en via onze social media. 

Nog heel even geduld dus!