[anysurfer.logo]

Wat gebeurt er na de verkiezingen in het Vlaams Parlement?

Wat gebeurt er na de verkiezingen in het Vlaams Parlement?

Jeugdbeleid   |  19 JULI 2019

Het Vlaams Parlement maakte een mooi overzicht over hoe de nieuwe parlementsleden aangesteld worden, wanneer de nieuwe fractievoorzitters gestemd worden, en vanaf wanneer een nieuwe Regering verkozen kan worden na de verkiezingen. Interessant leesvoer!

Sinds de verkiezing van het Bureau van het Vlaams Parlement, ook wel de "constituering" genoemd, worden nu de komende maanden onderhandelingen gevoerd voor de Vlaamse Regering, worden de commissies van het Vlaams Parlement, waaronder die van Jeugd, samengesteld en wordt het regeerakkoord ingediend. In principe volgt op 23 september de opening van het zittingsjaar met de Septemberverklaring van de Minister-President.