[anysurfer.logo]

Vrijstelling onroerende voorheffing

Vrijstelling onroerende voorheffing

Jeugdwerk   |  25 FEBRUARI 2021
Jeugdmaps

Zet jouw jeugdwerkgebouw vóór 10 april op jeugdmaps.be

De onroerende voorheffing, ook wel de ‘grondbelasting’ genoemd, is een gewestbelasting op het inkomen uit gronden en gebouwen. Sinds 2016 zijn jeugdwerkorganisaties in het Vlaamse Gewest hiervan definitief vrijgesteld via een nieuw decreet. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt sinds 2017 een vrijstelling voor jeugdwerkinfrastructuur. Dat is goed nieuws, want op die manier bespaar je als jeugdwerkorganisatie gemakkelijk enkele honderden euro's op de kosten voor je jeugdlokaal of jeugdhuis.

In het Vlaams Gewest geldt de vrijstelling zowel voor lokaal en bovenlokaal erkende jeugdverenigingen, als voor jeugdwerk dat actief is op Vlaams niveau. Om automatisch vrijgesteld te worden van deze belasting, moeten jeugdwerkorganisaties en hun gebouwen wel geregistreerd zijn op jeugdmaps.be. Zet je jeugdlokaal, jeugdhuis of jeugdwerkgebouw daarom vóór 10 april 2021 op jeugdmaps.be om voor het aanslagjaar 2021 vrijgesteld te worden van onroerende voorheffing.

Registreerde je je gebouw vorig jaar al op jeugdmaps.be? Kijk dan zeker even na of alle informatie nog correct is.

Hoe ga je concreet aan de slag?

De coördinatoren van jeugdwerkorganisaties erkend via het decreet Vlaams jeugdbeleid krijgen begin maart een email van De Ambrassade met een unieke link waarmee ze hun organisatiegegevens en gebouwen kunnen toevoegen op jeugdmaps.be. Hou je mailbox (en je spam-box) dus zeker in de gaten. Met deze link kan je eender wanneer je gegevens verbeteren.

Lokale afdelingen van erkende koepels of federaties (Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Formaat, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, KSA, KLJ, IJD, Jeugd Rode Kruis, KAJ, FOS Open Scouting, JNM, Uit De Marge, Jonge Helden, Roots, VNJ, en Hujo) kregen van hun koepel of federatie een unieke link waarmee zij hun organisatiegegevens en gebouwen zelf kunnen toevoegen op jeugdmaps.be. Ben je de link kwijt? Contacteer dan je koepel of federatie.

Lokale jeugdwerkinitiatieven die niet-gekoepeld zijn kunnen enkel door hun gemeente geregistreerd worden op jeugdmaps.be. Wil je zeker zijn dat je gebouw op jeugdmaps.be staat? Klop dan zeker aan bij je gemeentelijke jeugddienst of vrijetijdsdienst.

Ook gemeentebesturen kunnen een account aanmaken op jeugdmaps.be, en de jeugdwerkorganisaties en –infrastructuren in hun gemeente op de kaart zetten. Voor gebouwen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet je zelf jaarlijks opnieuw een vrijstelling aanvragen door een bezwaarschrift in te dienen. Hiervoor kan je jammer genoeg (nog) geen beroep doen op jeugdmaps.be. 

Waarom registreren op jeugdmaps?

Er zijn nog heel wat andere redenen om je gebouw op jeugdmaps.be te zetten. Jeugdmaps.be is niet enkel een registratietool voor de onroerende voorheffing. Het is ook:

 • een instrument voor je koepel of federatie om je beter te kunnen ondersteunen op vlak van infrastructuur
 • een hulpmiddel voor gemeentebesturen om hun jeugdlokalen en speel- en jeugdruimtes in kaart te brengen
 • een referentie voor ruimtelijke professionals zodat zij meer rekening kunnen houden met jeugdruimte.

Door je gebouw op jeugdmaps.be te zetten zorg je dat ook de overheid en de ruimtelijke planners weten waar je lokaal ligt. Op die manier kunnen zij de inplanting van nieuwe speelbossen, fietspaden, speelpleinen of bushaltes beter afstemmen op de ligging van jullie gebouw. Of vermijd je misschien wel dat jullie buitenterrein verkaveld wordt.

Bovendien is het de bedoeling dat jeugdmaps.be dit voorjaar nog beschikbaar wordt als een toegankelijke online kaart waarop iedereen terecht kan om leuke jeugdplekken in Vlaanderen en Brussel te ontdekken. Een handige plek voor kinderen, jongeren en ouders om jouw werking te leren kennen. Maar ook voor jezelf een nuttige tool om op zoek te gaan naar nieuwe speel- en jeugdplekken, of om de omgeving van je kampplaats op voorhand al wat te verkennen. 

Meer weten?

Peter           Bosschaert
Peter Bosschaert
 • Beleidsmedewerker ruimte & mobiliteit

Jeugdmaps.be is een product ontwikkeld door De Ambrassade en Mediaraven in samenwerking met Bataljong, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Formaat, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, KSA, KLJ, IJD, Jeugd Rode Kruis, KAJ, FOS Open Scouting, JNM, Uit De Marge, Jonge Helden, Roots, VNJ en Hujo. Jeugdmaps.be kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid.