[anysurfer.logo]

Vlaamse Jeugdraad schrijft nieuw advies over politie, jongeren en jeugdwerk

Vlaamse Jeugdraad schrijft nieuw advies over politie, jongeren en jeugdwerk

Jeugdwerk   |  8 OKTOBER 2021

In het publieke debat zijn er meestal twee kampen: voor of tegen de politie. Smartphones en sociale media maken dat de relatie tussen politie en jongeren een heet hangijzer is. De inperking van ademruimte van kinderen en jongeren en de handhaving van de coronamaatregelen heeft het vertrouwen tussen jongeren en (lokale) politiediensten allesbehalve versterkt. Vrijwilligers, jongeren- en jeugdwerkadviseurs van de Vlaamse Jeugdraad besloten daarom in mei 2021 dat het grondig tijd werd om samen met beleidsmakers en de politieorganisatie voor grote structurele oplossingen te zorgen. Het jeugdwerk wordt daarin als een belangrijke link gezien tussen jongeren en politiediensten.

De aanbevelingen in het nieuwe advies van de Vlaamse Jeugdraad worden opgedeeld in zes verschillende hoofdstukken: 

  1. De relatie tussen politie en jongeren
  2. etnisch profileren en politiegeweld
  3. klachten en sancties
  4. opleiding en rekrutering
  5. publieke ruimte
  6. rechten en plichten.
Per hoofdstuk doen ze concrete aanbevelingen om van politie-agent terug een topjob te maken. 

Adviespunten voor het jeugdwerk

Ze schreven ook een aantal belangrijke adviespunten voor het jeugdwerk uit:

  1. Zet in op een jeugdvriendelijker politiebeleid, dat de relatie tussen politie en jongeren verbetert. Doe dat onder andere via een structureel overleg tussen jongeren, jeugdwerk, andere actoren zoals jeugdambtenaren en politie op lokaal niveau. 

  2.  Organiseer gestructureerde, geplande en vrijwillige ontmoetingen op lange termijn tussen jongeren en politiemensen om de relatie te versoepelen, dialoog te stimuleren en wederzijdse stereotypen aan te pakken. Doe dat in samenwerking met jeugdwerkorganisaties en een professionele bemiddelaar. Zet daar ook de nodige structurele financiering tegenover. 

  3.  Jongeren beschouwen jeugdwerkers bij uitstek niet als de zoveelste instantie. Zet die positie dan ook niet op het spel via de Lokale Integrale Veiligheidscellen.

  4. Slachtoffers hebben recht op nazorg en een waardige behandeling. Ontwikkel deontologische en herstelgerichte kaders en procedures met ondersteuning van het jeugdwerk en het brede middenveld. Ondersteun die samenwerking ook financieel.