[anysurfer.logo]

Update varkenspest maart 2020

Update varkenspest maart 2020

Jeugdwerk   |  10 MAART 2020

Vanuit de Waalse overheid (SPW - Service Public de Wallonie) in samenwerking met het Federaal Agentschap Voedsel Veiligheid (FAVV) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) werd vorige week een nuttige nieuwsbrief verspreid die vandaag in Nederlandstalige versie bestaat.

Wie graag de volledige brochure doorneemt kan dit hier doen. Hieronder vind je een samenvatting terug van de belangrijkste zaken met relevantie voor de sector. De nieuwsbrief vanuit de Waalse overheid dateert van 2 maart 2020, onderstaande info kan dus wijzigen naargelang de evolutie van de varkenspest. 

De varkenspest in cijfers

Er zijn in totaal 4.879 everzwijnen getest waarvan er 832 daarvan bleken positief, dus besmet met de Afrikaanse Varkenspest. 

Het laatste 'verse' geval werd gevonden op 11 augustus. Sinds oktober is er maandelijks nog 1 geval gevonden maar spreken we telkens over een 'oud' karkas dat enkel nog bestond in de vorm van beenderen. Het laatste geval werd gevonden op 21 februari 2020.  

De zones

Sinds de uitbraak van het virus zijn de zones al 5 keer herzien in functie van de evolutie van de ziekte. Het volledige gebied waarop momenteel maatregelen m.b.t. de Afrikaanse varkenspest van toepassing zijn bedraagt 110 600 ha (waaronder 57 000 ha bossen). 

De laatste kaart kan je steeds terugvinden via de website van Wallonië 
We blijven nog steeds spreken van 3 zones/gebieden:

  • de besmette zone 
  • de zone van versterkte observatie
  • de waakzaamheidszone 

Per zone zijn er maatregelen m.b.t. de jacht en bestrijding, toegang tot de bossen, toegang door toerisme. Daarover meer hieronder. 

De maatregelen 

Jacht en vernietiging

In de 3 zones wordt versterkte jacht en vernietiging toegelaten om tegen 31 maart 2020 de varkenspest te bestrijden.

Dit heeft tot gevolg dat deze zones voor de recreatieve gebruiker meer risico's inhouden. Daarom nam men maatregelen voor de toegang tot het bos.

Circulatie/toegang tot het bos

In het besmette gebied is toegang verboden met uitzondering van een aantal afwijkingen. Jeugdtoerisme en recreatie vallen niet onder deze afwijkingen.

Het besluit om de bossen (in de geïnfecteerde zone) verder af te sluiten werd door minister Tellier op 16 januari 2020 gecommuniceerd en is nog zeker van kracht tot 15 mei 2020. Daarna is het aan de minister om een nieuwe beslissing te nemen. 

Invloed op jeugdkampen en -vakanties? 

De gouverneur van de provincie Luxemburg die verantwoordelijk is voor beslissingen m.b.t. toerisme vaardigde op 11 februari 2020 een politiebevel uit waarin hij de aanwezigheid van jeugdkampen en -vakanties beperkt in het gebied. 

Het bevel verbiedt de aanwezigheid van jeugdkampen en -vakanties in de besmette zone en de zone van versterkte observatie. Er kunnen uitzonderingen worden aangevraagd voor beide zones bij de gouverneur vóór 16 maart 2020. Daarbij wordt een risico analyse gemaakt van het kamp en de locatie waar het kamp plaatsvindt.