[anysurfer.logo]

Update varkenspest

Update varkenspest

Jeugdwerk   |  22 JANUARI 2020

Er is momenteel geen zekerheid over de toegang tot bossen en de mogelijkheid om kampen te laten doorgaan in de verschillende afgebakende zones. Reden hiervoor is dat er opnieuw besmette varkens werden gevonden tijdens de voorbije jachtperiode, deze zorgen er momenteel voor dat bossen afgesloten zijn tot 15 mei maar we hebben geen zicht op langere termijn. Heb je groepen die op kamp gaan in de provincie Luxemburg of ben je zelf in dit geval lees dan de uitgebreide info hieronder. 

pest

Extra jacht, extra besmette gevallen 

Na de zomer is er in de provincie Luxemburg extra ingezet op de jacht op everzwijnen in de afgebakende zones. Alle everzwijnen werden gedood en de karkassen we(o)rden gecontroleerd om te achterhalen of er nog steeds Afrikaanse Varkenspest aanwezig is. 

Op deze webpagina van de Waalse overheid kan je steeds de meest recente kaart met daarop besmette gevallen terugvinden. Het goede nieuws is dat alle besmette gevallen gevonden zijn binnen de vastgelegde zones. Er is 1 besmet everzwijn gevonden buiten de kern - en bufferzone waardoor deze wel uitgebreid wordt maar nog steeds binnen de zone van waakzaamheid (zie de kaarten hieronder). 

Er werden sinds het vinden van een eerste besmet varken in september 2018 tot nu 4.266 everzwijnen onderzocht waarvan 831 besmet bleken. Ze willen tegen maart 2020 de hele everzwijnenpopulatie in de 3 zones uitgeroeid hebben zodat de zones op dat moment besmettingsvrij zijn. 

In kaart

De eerste kaart dateert van vlak voor de zomer van 2019. 

De tweede kaart is van 20/01/2020 en daarop kan je de besmette everzwijnen (rood) en de niet besmette everzwijnen zien. 

Als je de 2 kaarten op of naast elkaar legt zie je een kleine verschuiving van de kern- en bufferzone of de zone infectée doordat er in het noorden van de zone 1 besmet everzwijn werd gevonden wat de lijn gelijk brengt met deze van de zone van waakzaamheid. 

 Een interactieve kaart met de stand van zaken kan je steeds hier terugvinden.  

varkenspest update 27062019 geknipt
varkenspest 20012020

Wat brengt de zomer van 2020?

Op dit moment is er nog steeds onzekerheid over of de zones al dan niet toegankelijk zullen zijn voor kampen in de zomer van 2020. 

Minister Tellier (o.a. bossen en omgeving in de Waalse regering) heeft maandag 20/01/2020 het toegangsverbod tot bossen in deze zones verlengd tot 15 mei. Dit om de verdere besmetting tegen te gaan en verdere jacht (tot maart 2020) mogelijk te maken.
Of de toegankelijkheid na 15 mei zal wijzigen kunnen we dus op heden niet zeggen.

Daarnaast kan de gouverneur (in overleg met de minister) beslissen om in de getroffen zones toerisme al dan niet toe te laten en dus ook jeugdtoerisme. Vorig jaar werden kampen in alle zones (los van bos) verboden maar was individueel toerisme wel mogelijk. Hij zal hier in de eerste helft van februari een beslissing over nemen pas dan kunnen we met meer zekerheid communiceren.  

Wat doet De Ambrassade in tussentijd? 

Wij vragen via onze contacten met Atouts Camps (ATC) zo snel mogelijk een beslissing van de gouverneur of bepaalde zones wel toegankelijk zullen zijn voor kampen deze zomer. We willen graag ten laatste 15 februari de knoop doorhakken. 

Aan de andere kant kijken we ook samen met ATC om de website soszomerkampen.be klaar te zetten voor het geval dit nodig zou zijn zodat we snel kunnen anticiperen. 

Daarnaast houden we het jeugdwerk op de hoogte van eventuele veranderingen in deze en/of genomen beslissingen. 

Ben je een lokale groep en zit je met vragen omtrent dit onderwerp dan kan je steeds bij je koepel terecht.  


Beelden