[anysurfer.logo]

Update jeugdwerkzomer en exitstrategie

Update jeugdwerkzomer en exitstrategie

Jeugdwerk   |  28 APRIL 2020

Op vrijdag 24 april kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen en hebben ze in opvolging van het advies van de jeugdsector en minister Dalle aangegeven dat beslissingen omtrent jeugdwerkactiviteiten en –kampen eind mei zullen gemaakt worden. Goed nieuws, want hierdoor kan de Vlaamse Jeugdraad ism de Taskforce zomer, de jeugdwerksector en enkele experten/virologen werken aan sterk dossiers. Eén dossier zet het jeugd(werk)aanbod op een rij en de bijhorende flankerende maatregelen. Een ander dossier focust op het belang van aandacht voor kinderen en jongeren in de exitstrategie. (Lees meer over de dossiers)

Diezelfde dag verscheen het artikel 'Ik hoop dat kampen in zomer doorgaan: Vlaams minister van jeugd Benjamin Dalle Hij riep op om jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties niet te vergeten. 

“Ik hoop echt dat kampen en jeugdactiviteiten in de zomer kunnen doorgaan"
BENJAMIN DALLE

Deel mee quotes op je sociale media

De minister deed enkele sterke uitspraken die het verhaal dat we brengen t.a.v. de experten en nationale veiligheidsraad mee ondersteunen. “Ik hoop echt dat de kampen en jeugdactiviteiten in de zomer kunnen doorgaan. Voor een miljoen kinderen uit Vlaanderen en Brussel is dat het hoogtepunt van het jaar. Dit is een lastige periode, maar veel jongeren zullen er hoop uit putten om te weten dat ze in juli en augustus misschien toch een week met hun vrienden op stap kunnen.” 

Eerder deze maand  lanceerden we visuals voor sociale media om voor die jeugdwerkzomer te gaan. Deze zijn nu aangevuld met nieuwe quotes. Download hen via deze Wetransfer link.

Wat is ‘dat dossier’?

We spreken hierboven regelmatig over het dossier voor minister Dalle en de nationale veiligheidsraad. Eigenlijk zijn het er momenteel 2.

Dossier zomervakantie

Met dit dossier werken we toe naar de meest haalbare jeugdwerkzomer van 2020. Een zomer waarin we streven naar zoveel mogelijk vrijheid binnen zoveel mogelijk veiligheid voor kinderen en jongeren. De vele input die we van de jeugdwerksector hebben ontvangen door het invullen van o.a. de enquête m.b.t. de zomer wordt hierin verwerkt. 

In dit dossier werken we aan een algemeen protocol voor jeugdkampen, -activiteiten en –aanbod deze zomer. Op basis van jullie suggesties en ideeën werken we daarnaast specifieke gezondheidsprotocollen uit. Dit aan de hand van de verschillende soorten aanbod die er zijn tijdens een zomer. De diversiteit en specificiteit van vele van jullie activiteiten zullen hier en daar specifieke maatregelen vragen. Bv kampen waar de deelnemers elke dag wisselen zullen mogelijks extra maatregelen moeten nemen t.a.v. kampen waar de deelnemers gedurende een hele week identiek zijn.

Dossier exitstrategie

Dit dossier focust op zijn beurt op het belang van aandacht voor kinderen en jongeren in de exitstrategie. Voor deze nota werd nauw samengewerkt met jeugdorganisaties zoals Uit De Marge, Formaat, JES Arktos, Habbekrats, Hannibal, Groep Intro, Lejo, Roots enz… Het dossier zal in eerste instantie focussen op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties die door corona vaak nog harder getroffen worden. We bekijken ook hoe deze kinderen en jongeren bij ‘versoepeling’ van de maatregelen mee kunnen worden genomen zodat er weer wat meer ademruimte voor hen komt. 

Timing

De eerstvolgende dagen wordt ingezet om beide dossiers op tafel te leggen bij beslissingsnemers om in een 2e fase te kijken hoe de sector best kan ondersteund worden in de uitrol van de maatregelen. Je kan nu vooral helpen door: