[anysurfer.logo]

Tijdelijke werkloosheid omwille van corona verlengd

Tijdelijke werkloosheid omwille van corona verlengd

Jeugdwerk   |  1 SEPTEMBER 2020

De socio-culturele sector is door de federale regering erkend als zwaar getroffen sector door de coronacrisis. Daardoor kunnen al onze Vlaams erkende jeugdorganisaties, eveneens als alle andere organisaties die onder PC 329 vallen, tot het einde van dit jaar gebruik maken van de steunmaatregel: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. 

Deze uitbreiding is bijzonder goed nieuws voor onze sector, want ook in het najaar zal het jeugdwerk de impact van de pandemie blijven voelen.

Concreet betekent dit extra financiële ademruimte voor die organisaties die hun activiteiten verplicht moesten annuleren en daardoor mogelijks in problemen kwamen met het uitbetalen van hun personeel. Personeel dat dus effectief tijdelijk werkloos is kan nu rekenen op 70% uitbetaling van hun loon zolang ze niet terug aan de slag kunnen voor het einde van 2020.
Voor de werkgever is deze procedure eveneens eenvoudiger aan te vragen dan economische werkloosheid. Organisaties zullen niet moeten aantonen of er “in het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht corona waren ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen” (nieuwsupdate Sociare, 28/08/2020)

In tussentijd blijven we samen met de Vlaamse Jeugdraad de komende weken en maanden nauwgezet de impact van corona op onze sector monitoren en, waar nodig, pleiten voor de nodige bijkomende steunmaatregelen. 

Zit jouw jeugdwerkorganisatie met vragen of bezorgdheden omtrent de (al dan niet financiële/zakelijke) impact van corona op je organisatie? Stuur ons dan zeker een mailtje op corona@ambrassade.be.

De volledige update kan je terugvinden op de website van Sociare