[anysurfer.logo]

Schrijf je in voor het Netwerk Duurzaamheid Jeugd

Schrijf je in voor het Netwerk Duurzaamheid Jeugd

Jeugdwerk   |  2 MEI 2023

Op woensdag 24 mei verzamelen De Ambrassade, Globelink en Pulse Transitienetwerk opnieuw de Vlaamse jeugdwerkorganisaties voor een netwerkmoment over duurzaamheid. In de voormiddag ontdekken we de werking en goede praktijken van onze gastlocatie en helpen we elkaar om de duurzaamheidsplannen van het jeugdwerk te realiseren. In de namiddag gaan we in gesprek met 2 boeiende experten over ‘duurzame voeding en hoe erover in dialoog te gaan’ en ‘de link tussen ecologische duurzaamheid, diversiteit en inclusie’. 

Programma

Dit keer treffen we elkaar in levenden lijve voor een dagvullend programma bij het Brusselse Cultureghem, dat de publieke ruimte herovert, door elkaar te helpen en inclusief samen te werken, met als doel een meer menselijke stad. Tijdens de voormiddag vertellen de Cultureghemnaren over hoe zij omgaan met duurzaamheid in hun werking en krijgen we een rondleiding. In de namiddag wisselen we uit met 2 experten over thema’s die de groep op voorhand zelf kiest. Deze keer zijn dat: ‘duurzame voeding en hoe erover in dialoog te gaan’ en ‘de link tussen ecologische duurzaamheid, diversiteit en inclusie’.

Voormiddag

Voldoende ruimte om je eigen praktijken, verwezenlijkingen, vragen, knopen of projectoproepen voor te leggen aan de groep.

We ontdekken de werking en goede praktijken van Cultureghem. Cultureghem is een plek in Kuregem waar alle Brusselaars, en werkelijk iedereen, welkom is. Het is een plek van opportuniteiten, waar de projecten bloeien op een creatieve manier, en waar ze de meerwaarde van iedereen zien. Hun doel? Ontwikkelen, inspireren en co-creëren met zoveel mogelijk mensen in Brussel. En zo verbinding maken en wederzijdse solidariteit faciliteren in de straten van Brussel. Cultureghem wordt dus een laboratorium van initiatieven dat ze ontwikkelen door elkaar te helpen om zo de weg te wijzen naar een meer menselijke en duurzame toekomst in de stad!

Namiddag

Na een duurzame lunch, schuiven we in kleinere groepen aan twee tafels door en gaan in gesprek over een specifiek thema. Voor beide thema’s nodigen we een expert om het gesprek te voeden. Leg je eigen praktijken, ervaringen en vragen voor aan elkaar en de experten.

Duurzame voeding en hoe erover in dialoog te gaan

Goele Didden is duurzaamheidsverantwoordelijke bij KLJ. KLJ & Groene Kring vzw staat op een uniek kruispunt tussen jongeren en landbouw. Vandaar is er veel expertise in huis over het voedseldebat en de toekomstige, duurzame, voedselproductie. Groene Kring organiseerde, in samenwerking met Rikolto, keukentafelgesprekken over de polarisatie in dit debat. De gebruikte gespreksmethodiek zorgde voor meer inzicht en begrip bij consument én boer. Goele biedt ons meer inzichten in het voedseldebat en de aanpak en resultaten van keukentafelgesprekken. 

Ecologische duurzaamheid, diversiteit en inclusie

Katrien Van der Heyden is socioloog en gender & klimaat expert en werkt voor Oxfam Belgium als teamleader Educatie. Als mama van Anuna De Wever kreeg ze bovendien een unieke inkijk in de jongeren klimaatbeweging en besefte eens te meer hoe klimaat, gender en diversiteit diep verweven thema’s zijn. Katrien is ook deel van de expertengroep Women Resiliance in Disaster van UN Women en probeert de link tussen diversiteit en klimaat zichtbaar te maken in alle vormingen van Oxfam.

We sluiten af met een terugkoppeling in groep en blikken vooruit naar de volgende bijeenkomst(en).

Praktisch

  • 24 mei van 10u tot 16u
  • Locatie: Cultureghem in het Abattoir van Anderlecht (Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Anderlecht; makkelijk bereikbaar via het station Brussel-Zuid)
  • Deelname is gratis, duurzame lunch bij Dreamkitchen inbegrepen, maar inschrijven verplicht. Inschrijven kan tot en met dinsdag 16 mei.