[anysurfer.logo]

Samen met het jeugdwerk zeggen wij nee tegen racisme: hoe ga je daarmee aan de slag?

Samen met het jeugdwerk zeggen wij nee tegen racisme: hoe ga je daarmee aan de slag?

Jeugdwerk   |  22 MAART 2022

Jeugdwerkers staan dicht bij kinderen en jongeren, maar kinderen en jongeren worden nog te vaak geconfronteerd met discriminatie en racisme op basis van geslacht, huidskleur, religie, sociale klasse, enz.
Kinderen en jongeren verdienen volwaardige kansen om te participeren aan jeugdwerk. Racisme staat deze kansen in de weg. 

In het kader van de internationale dag tegen Racisme en Discriminatie, die doorging op maandag 21 maart, zetten we dit graag nog eens in de verf:
Het jeugdwerk zegt NEE tegen ieder vorm van racisme, discriminatie en sociale uitsluiting.

De Ambrassade wil haar rol als maatschappelijke actor in de strijd tegen racisme, discriminatie en sociale uitsluiting actief opnemen door:

 • Jeugdwerkers te sensibiliseren om binnen hun werking een sfeer te creëren waarin racisme, discriminatie en sociale uitsluiting geen plaats heeft.
 • Jeugdwerkers te vormen zodat ze weerbaarder worden om in dialoog te gaan over racisme, discriminatie en sociale uitsluiting.

Dit doen met:

 • Toolbox Diversiteit
  Deze website helpt jou en je organisatie op weg naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen op maat van diversiteitsmedewerkers. We behandelen er tal van thema’s die het werken met diverse kinderen en jongeren vergemakkelijkt.
   
 • Visienota Diversiteit in/en het jeugdwerk
  In 2016 schreven wij samen met heel wat partners uit het jeugdwerk een visienota diversiteit in/en het jeugdwerk. Deze visietekst is gebaseerd op ontwikkelingen in de samenleving, wetenschappelijk onderzoek, de jeugdwerksector en het jeugdwerkbeleid.

 • Beleidswerkgroep Diversiteit
  Vertrekpunt van de werkgroep is de uitgewerkte visie ‘diversiteit in/en het jeugdwerk’ en het masterplan ‘diversiteit in/en het jeugdwerk 2018-2020’. De aanbevelingen die we hier in terugvinden zijn het aanknopingspunt om sterke dienstverlening verder uit te bouwen. De Ambrassade trekt de werkgroep om kwalitatief beleidswerk en sterke dienstverlening rond uit te bouwen. De werkgroep fungeert daarbij – afhankelijk van de doelstelling - als klankbord/forum/inspiratiebron/werkplek.  
  Volgende editie: 28 april

 • Collegagroep Diversiteit
  Dit is de plek om onder diversiteitscollega’s kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar.
  De collegagroep is telkens te gast bij één van de deelnemende organisaties, waar we kennis maken met hun inspirerende praktijken. Daarnaast buigen we ons over verschillende vraagstukken waarmee iedereen naar de collegagroep komt. Met de opgebouwde expertise of de vragen die overblijven, gaan we verder aan de slag. Zo nodigen we soms een externe expert uit, kunnen er agendapunten worden doorgeven aan de commissie jeugdwerk of aan bepaalde werkgroepen.
  Volgende editie: 10 mei