[anysurfer.logo]

REMINDER: update je UBO-register

REMINDER: update je UBO-register

Jeugdwerk   |  15 SEPTEMBER 2020

Recent heeft FOD Financiën een waarschuwing verstuurd naar organisaties die (nog) geen geactualiseerd UBO-register hebben ingevuld. Momenteel hebben we nog geen weet van sancties of boetes, maar je kan maar beter snel aan de slag gaan met het updaten van je UBO-register

Wat is het UBO-register?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel ‘uiteindelijke begunstigde’. FOD Financiën houdt een gecentraliseerd document bij waarin alle uiteindelijke begunstigden vermeld staan van alle juridische entiteiten in België. Dit register heeft tot doel exact te weten wie er achter een juridische constructie (zoals een vzw) staat en hierover het zeggenschap heeft en wie er economisch voordeel uit de organisatie haalt. Met deze informatie wil men het witwassen van geld en de financiering van misdrijven tegengaan.

Waarom moet ik het register updaten?

Het is dus belangrijk om je UBO-register constant actueel te houden zodat je geen boete oploopt bij een eventuele controle. Zijn je uiteindelijke begunstigden (bv. leden van de raad van bestuur, personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen, de personen belast met het dagelijks bestuur en/of de stichters) recent gewijzigd? Vergeet dan zeker niet je UBO-register correct aan te vullen.