[anysurfer.logo]

Projectsubsidies voor verenigingen voor jeugd met een handicap

Projectsubsidies voor verenigingen voor jeugd met een handicap

Jeugdwerk   |  19 JANUARI 2023

De Vlaamse Regering kent jaarlijks projectsubsidies toe aan vrijwilligersorganisaties om een bovenlokaal jeugdwerkaanbod met kinderen en jongeren met een handicap te organiseren tijdens de schoolvakanties of tijdens het schooljaar. De subsidie bedraagt maximum € 5.000. 


Je maakt aanspraak op subsidie als: 

  • je organisatie gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • je een feitelijke vereniging bent of in het bezit van een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter.
  • je een bestaande werking hebt die volledig steunt op vrijwilligers. Er zijn geen beroepskrachten in dienst. 
Deze subsidies bestaan er om: 

  • extra werkingskosten die voortvloeien uit een structurele werking te ondersteunen.
  • een nieuw aanbod te ontwikkelen de werking te helpen in het voorzien van speciaal spel- of verblijfsmateriaal.
  • de werking te helpen bij het voorzien van speciale accommodatie.
Binnen deze subsidielijn kan er per organisatie slechts 1 project per jaar aangevraagd worden. Het project kan bestaan uit een of meerdere activiteiten en/of een of meerdere vormingen en/of de aankoop van materiaal. Dien de subsidieaanvraag in voor 1 februari 2023.