[anysurfer.logo]

Projectoproep Connecting You(th)

Projectoproep Connecting You(th)

Jeugdwerk   |  26 OKTOBER 2021

Over het overbruggen van kloven in de samenleving

Komen we elkaar nog tegen of leven we vooral in onze eigen bubbels? In onze samenleving tekenen zich vaak diepe kloven af, vooral naar onderwijsniveau en -vorm. Dit heeft negatieve consequenties voor de sociale cohesie. Door de coronacrisis dreigt deze polarisatie nog groter te worden. Bovendien kwamen ook de identiteitsontwikkeling en het mentale welzijn van jongeren tijdens de crisis sterk onder druk te staan.

Daarom lanceert de Stichting P&V de projectoproep Connecting You(th) om wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren te bevorderen en/of te werken aan gemeenschappelijke doelen.

Wat?

1. Projecten die echte ontmoetingen tussen diverse (groepen) jongeren stimuleren en die werken aan een beter begrip en aanvaarding van de ‘andere’ (in de twee richtingen). En/of

2. (Lokale) initiatieven die zoeken naar en werken aan gemeenschappelijke behoeften, wensen, problemen … van diverse (groepen) jongeren (i.p.v. te kijken naar wat ons verdeelt, zoeken naar wat ons verbindt).

Waarom?

Om het mentale welzijn van jongeren te bevorderen, maar ook het maatschappelijke welzijn en de cohesie in de samenleving.

Waar?

De projecten of initiatieven die wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren faciliteren en/of werken aan gemeenschappelijke doelen, kunnen betrekking hebben op de

1. (binnen- en buiten-) schoolse omgeving,
2. buurt
3. vrijetijd in heel België.

Voor wie?

Voor jongeren tussen 12 en 25 jaar oud, van alle horizonten.

Met wie?

Organisaties (jeugdhuis, sportclub, buurthuis, school…) die met en voor jongeren werken.

Selectiecriteria?

Doelstelling: Het project wil werken aan het overbruggen van sociale kloven. Speciale aandacht wordt verleend aan de kloof volgens opleiding(sniveau/vorm), maar ook andere sociale kloven komen in aanmerking.

Impact: Het project moet een concrete impact hebben en aantonen dat het inclusiviteit bevordert, drempels wegwerkt, kloven overbrugt of sensibiliseert rond samenleven.

Inclusiviteit: Het project vertrekt vanuit gelijkwaardigheid en houdt rekening met de noden en visies van de verschillende betrokken partijen.

Haalbaarheid: Het project is uitvoerbaar (bv. geschikte partners hebben, beschikken over de nodige vergunningen en het juiste materiaal, realistisch van aanpak).

Budget: Het gevraagde budget moet aangepast zijn aan de ambitie van het project en duidelijk verantwoord en onderbouwd zijn.

Wanneer?

Projecten gerealiseerd tussen april 2022 en april 2023.

Wat biedt de Stichting P&V?

1. Financiële beurzen tussen 5.000 en 25.000 euro voor de uitvoering van het project.
2. Input en bezoek van de jongeren van ons Jongerenforum.
3. Advies en steun van experts.
4. Een uitwisselingsplatform tussen verschillende actoren.
5. Mogelijkheid om een bijkomende civic crowdfunding campagne te lanceren via Growfunding.

Kandidatuur

Stuur je dossier in voor 15 november naar Saskia De Groof en Dunia Oumazza