[anysurfer.logo]

Overlegcomité 24 maart: wat werd er beslist over het jeugdwerk?

Overlegcomité 24 maart: wat werd er beslist over het jeugdwerk?

Jeugdwerk   |  24 MAART 2021

Vrijdagavond kregen we nog maar net een opdoffer te verduren. Vandaag, amper 5 dagen later, worden we opnieuw heel hard ingehaald door de virologische realiteit.

In die 5 dagen is het jeugdwerk niet bij de pakken blijven zitten. We hoorden en zagen hoe velen er toch voor bleven gaan, nieuwe plannen hebben uitgedokterd, om zo kinderen en jongeren alsnog een toffe paasvakantie te bezorgen. 
We voelen wel dat het jeugdwerk op zijn tandvlees zit. Het steeds aanpassen en flexibel zijn, maar ook het feit dat we een jaar later nog altijd bezig zijn met last minute annulaties, hakt er in. 

Hoedje af! Wij zijn echt ongelooflijk trots om zo een zot straffe sector te mogen ondersteunen. DIKKE VETTE MERCI voor jullie oneindige enthousiasme en strijdlust.

Zoals steeds blijven we voor jullie klaarstaan met zo duidelijk mogelijke informatie en blijven we strijden voor meer ademruimte voor kinderen, jongeren en hun organisaties. 

Wat werd er beslist op het overlegcomité van 24/3 over het jeugdwerk? 

 • We mogen in de samenleving niet langer met 10 afspreken buiten, maar opnieuw met 4.
  Dit geldt vanaf zaterdag 27/3. Dat heeft een grote impact op organiseren met je organisatie voor 18+; de aanpassing naar 10 personen gaf immers ruimte om voor hen te organiseren. Die ruimte valt nu weg. Voor 18+ kan je niet organiseren binnen jeugdwerkregels en de aanpassing van de modaliteiten van het Ministerieel Besluit (samenscholing met 4 buiten) maken het ook praktisch heel onhaalbaar. 

 • Geen contactonderwijs meer in lager, secundair en hoger onderwijs (uitgez. examens), alleen nog in kleuteronderwijs vanaf maandag 29/3/2021.

 • Over jeugdactiviteiten werd niets gezegd in de persconferentie. Verderop werd wel aangehaald dat de maatregelen zoals vorige vrijdag aangekondigd voor aanbod tot en met 18 behouden blijven.
  Wees je er wel van bewust dat de 'pauzeknop' in onderwijs en de samenleving, ook impact kunnen hebben op de keuzes van jullie lokale besturen en het dus belangrijk is om hier met hen over te overleggen. 

Wat nu? 

 • De extra week paasvakantie heeft grote gevolgen: het wordt als een ‘buffer’ gezien door kinderen en jongeren fysiek uit elkaar te houden. Het wordt daarom belangrijker dan ooit om goed met je lokale bestuur over de geldende maatregelen af te stemmen. 
  Maar als je nog steeds de goesting vindt om activiteiten of kampen te organiseren, en het is afgestemd met je lokaal bestuur, dan houden wij de deur daarvoor zeker open. Kinderen en jongeren zullen er deze paasvakantie alvast enorm veel aan hebben. Ga hierover wel goed in gesprek met jouw lokaal bestuur, en liefst zo snel mogelijk. 
  Dit neemt niet weg dat we begrip hebben voor elkaars beslissingen. Ieder beslist voor zichzelf of het al dan niet haalbaar is de activiteiten in de paasvakantie te laten doorgaan op een veilige manier. 

 • Momenteel passen we alle maatregelen die net genomen werden door het overlegcomité en van toepassing zijn voor het jeugdwerk aan op de jeugdwerkregels-website. Geef ons even de tijd om alles correct aan te vullen. 

Dus: wat zijn de huidige maatregelen? 

De maatregelen die momenteel van kracht zijn, zijn de volgende: 
 • Activiteiten voor kinderen tot en met 12 kunnen alleen met 10 personen (excl. begeleiding) in de mate van het mogelijke buiten. 
 • Activiteiten voor jongeren tussen 13 en 18 jaar kunnen ook alleen voor 10 personen (excl. begeleiding) en gaan verplicht buiten door. 
 • Activiteiten voor jongeren boven de 18 jaar zijn enkel mogelijk volgens de regels rond samenscholing in het huidige ministerieel besluit (vanaf zaterdag 27/3 dus met 4). Tot en met vrijdag kan je dus wel nog met 10 samen komen binnen dat kader.
 • Het kader voor jeugdwelzijnswerk blijft behouden.
 • De toegang tot publieke ruimte blijft behouden.