[anysurfer.logo]

OPROEP - projectsubsidie kinderen en jongeren met een handicap

OPROEP - projectsubsidie kinderen en jongeren met een handicap

Jeugdwerk   |  15 SEPTEMBER 2020

De Vlaamse regering kent jaarlijks een subsidie toe aan een vrijwilligersorganisatie om een bovenlokaal jeugdwerkaanbod te organiseren voor kinderen en jongeren met een handicap. Deze subsidie valt onder het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

Praktisch

  • Je kan de projectsubsidie jaarlijks aanvragen. De eerste indiendatum was 1 februari 2020. 
  • De aanvraag wordt ingediend via de KIOSK-applicatie.
  • De activiteit(en) moet(en) plaatsvinden tussen 15 april en 31 december 2021.
  • Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt €5000.
  • Er kan slechts 1 project per organisatie per jaar aangevraagd worden.
  • Het project kan bestaan uit één of meerdere activiteiten en/of één of meerdere vormingen en/of de aankoop van materiaal.