[anysurfer.logo]

Nieuwe interessante oproepen voor het jeugdwerk

Nieuwe interessante oproepen voor het jeugdwerk

Jeugdwerk   |  25 NOVEMBER 2020

Jeugdorganisaties gezocht die mee de IFIC-testfase willen doorlopen. Deadline 15/12!

Wat? 

De sociaal-culturele sector moet, zoals voorzien in de VIA-akkoorden, werk maken van intersectorale functieclassificaties. Dit betekent dat ze gelijkaardige loonbarema’s willen hanteren over meerdere sectoren heen. Om te bepalen wie, hoe geclassificeerd moet worden, zal er een testfase lopen in 2021 met liefst zo veel mogelijk organisaties die hieraan deelnemen, zodat men loonbarema’s kan opstellen o.b.v. de output van deze testfase. 

Voor wie? 

Elke organisatie uit de sociaal-culturele sector (dus zeker ook jeugdwerkorganisaties) die wilt meewerken aan een testfase zodat er na de testfase loonbarema's kunnen opgesteld worden o.b.v. de testresultaten van de verschillende deelnemende organisaties.

Meer info? 
Wanneer? 

Deadline om je in te schrijven voor de testfase is 15/12/2020. Aanmelden moet via een inschrijfformulier. 
Wil je deelnemen? Pas in januari-februari zal je de eerste info en opleiding krijgen over wat je juist moet rapporteren en hoe je dat moet doen.

EFS-oproep voor opleidingen

Wat?

Stimuleren van 21e-eeuwse vaardigheden in organisaties en ondernemingen, bv. via een opleiding rond telewerken. Enkel kort- en middengeschoolde werknemers komen in aanmerking als cursist. Uitzondering hierop zijn vijftigplussers, gezien voor deze groep hooggeschoolden wel zijn toegelaten.

Voor wie?

De oproep richt zich prioritair op KMO’s en organisaties uit zowel profit als non-profit. Pas als het budget nog toereikend is komen ook grote ondernemingen in aanmerking.

Hoeveel?

Er wordt maximaal 80.000 euro per project voorzien en deze middelen komen tussen voor maximum 70% (voor KO’s = kleine ondernemingen) of 50% (voor MO’s = middelgrote ondernemingen en GO’s = grote ondernemingen) in de gemaakte en aangetoonde opleidingskosten.

Hoe aanvragen?

Via de online ESF- applicatie kan je als organisatie een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke en financiële vragen.

Wanneer?

De oproep staat nog open tot en met 31/01/2021. Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men starten op 1 mei 2021 voor een periode van 15 maanden. De einddatum van deze projecten is bijgevolg 31/07/2022. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk. De beslissing van deze oproep wordt gecommuniceerd vóór eind april 2021. 

ESF organiseert een 2de ronde van oproep lokale partnerschappen jongeren

Wat?

Na de goedkeuring van de lokale partnerschappen uit de eerste ronde (oproep 510) lanceert ESF een nieuwe oproep om lokale partnerschappen voor jongeren te vormen op plaatsen waar nog blinde vlekken zijn vastgesteld in de dienstverlening naar (kwetsbare) jongeren. D

Voor wie? 

EFS is op zoek naar nieuwe bottom-up initiatieven die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. 

Hoe aanvragen? 

Via de online ESF- applicatie kunnen de partnerschappen een projectvoorstel indienen. 

Wanneer?

De partnerschappen kunnen een projectvoorstel indienen tot en met 15 februari 2021 (middernacht). De afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen maakt de beslissing over de evaluatie bekend na het Managementcomité van maart 2021. De partnerschappen starten op 1 april 2021 en lopen af op 31 december 2022.

Oproep WWF voor jongerenprojecten rond klimaat, voeding of biodiversiteit

Wat? 

De bedoeling van het project is om jongeren op te roepen om projectvoorstellen met een echte impact in te dienen op één van deze thema's: klimaat, voeding en biodiversiteit. Na selectie zullen de projecten ook effectief worden uitgevoerd met ondersteuning door WWF.

WWF is op zoek naar partnerschappen voor twee rollen:

  • Mee het project uitdragen naar jongeren.
  • Bijdragen aan de ondersteuning van de projecten in de vorm van expertise, coaching, workshops, etc. Voor het tweede luik is eventueel ook budget voorzien.
Voor wie? 

Organisaties of jongeren die een jongerenproject rond klimaat, voeding of biodiversiteit willen uitwerken. 

Hoe aanvragen? 

Wil je meer info over de projectoproep? Zitten er in jouw achterban/leden jongeren die hier helemaal enthousiast van worden, wil je zelf een project indienen? Neem dan contact op met Anka Stenten van WWF, anka.stenten@wwf.be.