[anysurfer.logo]

Nieuwe inlogprocedure op de KAVO tool

Nieuwe inlogprocedure op de KAVO tool

Jeugdwerk   |  14 MAART 2019

De KAVO tool is een website voor kadervorming. Kadervorming is een overkoepelende term voor de vormingstrajecten die jeugdverenigingen aanbieden aan jongeren voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk.

Na de paasvakantie (vanaf 23 april) voert het Departement Cultuur, Jeugd & Media enkele aanpassingen aan de KAVO-tool door. Vooral het inloggen zal anders verlopen. Na de wijziging moeten deelnemers, stageplaatsverantwoordelijken en medewerkers van verenigingen zich inloggen met de eigen elektronische identiteitskaart (eID) en eID-kaartlezer én pincode, via itsme of aan de hand van een beveiligingscode via mobiele app en sms. Voor min-18-jarigen blijft het wel mogelijk om in te loggen via een e-mailadres en wachtwoord.

Wat verandert er precies?

De overschakeling naar eID kadert in een bredere tendens binnen de Vlaamse overheid om digitale gegevens veiliger en gebruiksvriendelijker aan te bieden. Concreet worden de gegevens van de burger verzameld op één plaats, namelijk het Burgerprofiel. In de toekomst zal het dus mogelijk zijn om attesten in het jeugdwerk te raadplegen naast bijvoorbeeld behaalde diploma’s, persoonlijke gegevens of belastinginformatie.

Inloggen zal alleen verplicht zijn voor gebruikers die meerderjarig zijn en in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart. Gebruikers onder 18 jaar krijgen de keuze: ofwel inloggen met de eID ofwel met een e-mailadres en wachtwoord. Voor gebruikers zonder geldige identiteitskaart verandert er niets: zij vragen een account aan bij het Departement Cultuur, Jeugd, Media  en kunnen daarna inloggen met hun e-mailadres en wachtwoord.

Verder zal het mogelijk zijn om een deelnemer aan meerdere stageplaatsen te koppelen. Er werd ook een systeem ingebouwd om de stageplaatsverantwoordelijken up-to-date te houden.