[anysurfer.logo]

​Nieuw Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) goedgekeurd

​Nieuw Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) goedgekeurd

Jeugdbeleid   |  13 OKTOBER 2020

Op vrijdag 25 september keurde de Vlaamse regering definitief het nieuwe Jeugd-en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) goed. Na veel voorbereidingswerk ligt het plan er eindelijk. Eerder dit jaar maakte de Vlaamse Regering de vijf nieuwe prioriteiten voor dit plan bekend en nu werden deze verder uitgewerkt. We herhalen de vijf prioriteiten: 

 1. Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling
 2. Gezonde en leefbare buurten
 3. Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet
 4. Vrijetijdsbesteding voor allen
 5. Mediawijsheid
In het nieuwe plan kom je te weten hoe de Vlaamse Regering op deze prioriteit zal in zetten de komende jaren. 

Wat valt ons op bij het lezen van dit nieuwe JKP?

 • Het is het eerste JKP in een nieuwe vorm. Geen alomvattend plan meer, maar wel een gericht plan op vijf concrete prioriteiten.
 • De minister van Jeugd, Benjamin Dalle, kondigt een groot kind-en jongerencongres aan in het najaar van 2021.
 • Voorlopig zien we nog geen budget voor het JKP, maar hopelijk wordt dit wel duidelijk bij de beleids- en begrotingstoelichting (BBT's) van de verschillende ministers.
 • De prioriteiten bevatten heel wat aanknopingspunten voor De Ambrassade en het jeugdwerk om de komende jaren mee aan de slag te gaan.

De komende maanden ligt er nog heel wat werk op de plank. Samen met de Vlaamse Jeugdraad zullen we dit opvolgen om er voor te zorgen dat de ambities van dit plan waargemaakt worden. Zo schreef de Vlaamse Jeugdraad een uitgebreid Advies over dit nieuwe Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan.

Wat zegt de Vlaamse Jeugdraad in dit advies?

 • De Vlaamse jeugdraad blijft op zijn honger zitten als het gaat over ambities en bijhorende budgetten en verwacht een ambitieus plan met de nodige budgetten waar we, de Vlaamse Overheid, lokale overheden, kinderen, jongeren, jeugdwerk, … allemaal samen aan kunnen werken.
 • Er moet een duidelijk monitoringsysteem komen voor het JKP.
 • Naast het JKP moet er blijvende en grote aandacht zijn voor Kinderarmoede
 • Corona heeft een grote impact op het leven van kinderen en jongeren, neem dit ook mee in de verdere uitrol van het JKP.
Meer uitleg over dit nieuwe JKP vind je op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media: