[anysurfer.logo]

Neen tegen racisme, discriminatie en sociale uitsluiting

Neen tegen racisme, discriminatie en sociale uitsluiting

Jeugdwerk   |  20 NOVEMBER 2018

Als jeugdwerk zeggen we duidelijk nee aan elke vorm van racisme, discriminatie en sociale uitsluiting.

Als jeugdwerker staan we met onze beide voeten in de samenleving. In die samenleving worden teveel kinderen en jongeren geconfronteerd met discriminatie en racisme op basis van hun geslacht, religie of sociale klasse.

We maken ons met het jeugdwerk zorgen over racisme. Dat deden we jaren geleden ook al. We werkten met het hele jeugdwerk in Vlaanderen en Europa hard aan de diversiteitscampagne ‘All different, all equal’. 23 jaar later zijn we helaas genoodzaakt stappen achteruit te zetten en terug te beginnen bij de nochtans zeer evident basisboodschap "Neen tegen racisme". Een boodschap die we ook vanuit de No Hate speech campagne brengen.

We willen daar vanuit De Ambrassade en commissie jeugdwerk het voortouw in nemen en elkaar als jeugdwerkorganisaties en jeugdwerkers ondersteunen. Vorig jaar lanceerden we op de dag van de diversiteit het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Dat plan zijn we aan het uitwerken. Lees hieronder meer over de concrete acties. 

Racisme

Wat gaat de jeugdsector doen aan die uitsluiting?

Naar aanleiding van wat gebeurde met de Vlaamse Jeugdraad en de schild&vriend affaire beseften we dat de nood om iets aan uitsluiting in het jeugdwerk te doen groot is. De Ambrassade en de commissie jeugdwerk besloten om niet bij de pakken te blijven zitten. Anderhalf jaar geleden was ook al duidelijk dat in het jeugdwerk werk moet gemaakt worden van racisme, discriminatie en sociale uitsluiting. We verwijzen hiervoor naar het Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk. 

We lezen in één van de acties (actie 2.2.3) van het masterplan: Sensibiliseren en vorming voorzien voor de jeugdwerksector tegen elke vorm van racisme, discriminatie en sociale uitsluiting:

“Het jeugdwerk wil haar rol als maatschappelijke actor in de strijd tegen racisme, discriminatie en sociale uitsluiting actief opnemen. In eerste instantie willen we zowel kinderen, jongeren en jongerenwerkers sensibiliseren om binnen hun eigen werkingen een sfeer te creëren waar racisme, discriminatie en sociale uitsluiting, geen plaats heeft. Hiervoor blijven we inzetten op vorming en intervisie, maar er is ook een krachtig signaal nodig, dat zich kan vertalen in een sectorale campagne gelinkt aan de Europese NO HATE campagne."

Begin oktober werden er door het departement Cultuur, Jeugd en Media en het platform No Hate verdere afspraken gemaakt rond deze actie. Op de commissie jeugdwerk van 17 oktober werd hier input voor verzameld voor de bijeenkomst van de taskforce die de uitvoering van het Masterplan coördineert. Het departement Cultuur, Jeugd en Media die deze vergadering voorzit, is vervolgens aan de slag gegaan met alle ontvangen feedback. Voor deze actie werd €50.000 vrijgemaakt en in december zal duidelijk worden hoe de campagne concreet vorm krijgt.

Naast de campagne is er ook nood aan intervisie, supervisie en vorming zowel op sector- als op organisatieniveau. Ook dat wordt aangepakt door de aanstelling van een coördinator die een analyse zal opmaken van het huidige vormingsaanbod om zo specifieke noden en behoeften in kaart te brengen.  

Hoe werken we verder?

De Ambrassade werkt samen met de werkgroep diversiteit in/en het jeugdwerk aan een ‘toolbox diversiteit’ (werktitel) die jeugdwerkers moet versterken om hun eigen organisatie toegankelijk(er) te maken voor iedereen en sociale integratie te bevorderen. Daarnaast is er ook een taskforce van het masterplan die op geregelde tijdstippen samenkomt en die de opmaak en de uitvoering van het masterplan coördineert. Verder kan je ook terecht bij het leernetwerk diversiteit die diversiteitsvraagstukken in kaart brengt over beleidsdomeinen en sectoren heen.  Op 14 mei staat het bestrijden van racisme, discriminatie en sociale uitsluiting als thema op de agenda van dat leernetwerk.

Meer 

Er gebeurde al heel wat. Zonder daarin volledig te zijn, lijsten we hieronder enkele interessante websites, publicaties en vormingen op.

België

Internationaal

  • Erasmus+ organiseert vormingen over heel Europa rond inclusie en deradicalisering. Bekijk de Salto-trainingkalender.
  • Value the Difference resource pack  bevat een aantal downloads met informatie en tools om te werken rond diversiteit.
  • Young People & Extremism resource pack bundelt theoretisch en praktische ondersteuning voor jeugdwerkers, beleidsmakers en educatieve medewerkers om de meer inzicht te krijgen in radicalisering en extremisme.
  • Youth Work against violent radicalisation: Onderzoeksproject van Erasmus+, Salto en de Raad van Europa. Organiseren ook geregeld trainingen, in het najaar van 2019 staat er onder andere een studiebezoek in België op het programma.
  • Uiteraard het Erasmus+ programma zelf (Youth in Action), in het bijzonder Key Action 3: Jeugdbeleidsmeetings waarin jongeren rechtstreeks met democratische waarden aan de slag gaan en rond maatschappelijke thema’s debatteren (kan zowel nationaal als Europees).
  • Het European Solidarity Corps  een splinternieuw Europees subsidieprogramma. Met het programma wil de Europese Unie nog meer inzetten op solidariteitsprojecten van en voor jongeren in Europa.
  • Liaisons: is een toolkit dat geweldadig extremisme moet voorkomen door jongereninformatie. Beschikbaar in het engels en frans. Hier komt mogelijks ook een Nederlandse vertaling van.
  • Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP)
  • Online Civil Courage Initiative
  • RAN Video over hoe je moeilijke gesprekken kan voeren over radicalisering in het jeugdwerk.

Contact

Wil je meer weten over diversiteit in het jeugdwerk? Contacteer onze beleidsmedewerker superdiversiteit Don: