[anysurfer.logo]

Meer (be)leefbare ruimte in jouw stad of gemeente?

Meer (be)leefbare ruimte in jouw stad of gemeente?

Jeugdwerk   |  29 JUNI 2021

Droom, leef je uit en laat van je horen! De alliantie Verover de Ruimte wil weten welke gekke of noodzakelijke ideeën jullie hebben met straten, pleinen en andere openbare ruimte in je buurt. Samen met het Netwerk Duurzame Mobiliteit roepen wij jou op om voluit te dromen over jouw ideale buurt en je ideeën te delen via www.veroverderuimte.be. Ze verzamelen al jullie wensen en helpen jouw lokale bestuur om daarmee aan de slag te gaan.

De oproep tot het veroveren van de ruimte blijft open tot en met zaterdag 31 juli. Ideeën kunnen worden ingediend via www.veroverderuimte.be Daarna wordt elk idee van de burger aan de lokale overheid bezorgd, samen met het aanbod dat jij doorstuurt. Zo kan de bevoegde ambtenaar onmiddellijk aan de slag en weet hij bij welke organisatie hij terecht kan voor ondersteuning op maat. Je krijgt dus de kans jouw organisatie in de kijker te zetten...

Kan jouw organisatie burgers ondersteunen bij de uitwerking van hun idee? Bijvoorbeeld door budget ter beschikking te stellen, materiaal te ontlenen, vragen te beantwoorden… Laat het weten! Netwerk duurzame mobiliteit promoot dit graag bij iedereen die een idee indiende. Ze hebben nodig: titel, max. 3 regels uitleg en een link. Deadline vrijdag 23 juli.

Kan jouw organisatie overheden ondersteunen bij de uitwerking van de ideeën van hun burgers? Bij voorbeeld door begeleiding bij participatietrajecten, aanplanten van groen, adviesverlening, toolkits, ondersteuning bij evenementen… Je kan dit indienen via dit online formulier. Deadline vrijdag 6 augustus. 

Voor vragen kan je terecht bij Maaike van het Netwerk duurzame mobiliteit.