[anysurfer.logo]

#Mediaeduc: subsidies voor mediawijsheid bij jongeren

#Mediaeduc: subsidies voor mediawijsheid bij jongeren

Jeugdwerk   |  5 SEPTEMBER 2018

In onze huidige samenleving is het belangrijk dat jongeren een zekere mediawijsheid bezitten. Het speelt een beslissende rol in de strijd tegen vooroordelen en haatzaaiende opmerkingen. Meer dan ooit moeten het kritische denken en de analysevaardigheden van jongeren worden ontwikkeld ten opzichte van de media-inhoud die aan hen gericht is en, in toenemende mate, naar de verspreiders van deze content toe.

Vanuit dit doel lanceert de Koning Boudewijnstichting met de steun van het Frans-Belgische bedrijf Thalys een beperkte projectoproep voor organisaties in Vlaanderen en de Federatie Wallonië-Brussel om projecten te ondersteunen die:

  • het kritisch denkvermogen van jongeren ontwikkelen, zeker wat betreft complottheorieën;
  • vooroordelen uit de weg ruimen en discriminatie bestrijden.
Het is geen kwestie van beginnende journalisten op te leiden, maar jongeren te helpen om verstandige en kritische burgers te worden, die respect hebben voor diversiteit en openstaan voor pluralisme. De geselecteerde projecten zullen een steun van maximaal € 15.000 ontvangen voor een duur van maximaal 18 maanden.

Voor wie? Organisaties die werken rond mediawijsheid