[anysurfer.logo]

Leer de 9 nieuwe Vlaams erkende jeugdverenigingen kennen

Leer de 9 nieuwe Vlaams erkende jeugdverenigingen kennen

Jeugdwerk   |  16 FEBRUARI 2021

Op basis van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid kunnen jeugdverenigingen om de 4 jaar een erkenning aanvragen om vervolgens jaarlijks een basissubsidie van €80.000 te ontvangen.

In 2020 dienden 30 verenigingen een aanvraag in. Het departement Cultuur, Jeugd en Media toetste de dossiers aan de decretale erkenningsvoorwaarden en ging op inspectie bij de verenigingen. Na deze procedure kregen 9 verenigingen ook effectief een erkenning toegewezen vanaf 2021. Het gaat om 5 landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, 3 cultuureducatieve verenigingen en 1 vereniging informatie en participatie.

Erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging:

  • JoMus
  • Gekkoo
  • Outside Jongerenvakantie
  • Sportpret
  • Wakasa Events
Erkend als cultuureducatieve vereniging:

  • Compagnie Mila
  • Muzische Workshops
  • Spelenderwijzer
Erkend als vereniging informatie en participatie:

  • Link in de Kabel