[anysurfer.logo]

Klankbordgroep ondersteunend materiaal 'Maak tijd vrij'

Klankbordgroep ondersteunend materiaal 'Maak tijd vrij'

Jeugdwerk   |  8 JANUARI 2019

De expertise die we ontwikkelen met het project Maak tijd vrij zal terecht komen in ondersteunend materiaal, zoals een brochure, websitetekst en videomateriaal. De doelgroep zijn jeugdwerkers, lokale jeugdambtenaren en voorzieningen die in hun eigen stad of gemeente een samenwerking willen opzetten tussen voorzieningen en jeugdwerkorganisaties.

We zijn op zoek naar enkele jeugdwerkers en jeugdambtenaren die vanuit hun blik mee willen uitwerken hoe het ondersteunend materiaal er zal uitzien. Begeleiders van jongeren in voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg worden op een andere manier betrokken.

Concreet

 • Er zullen vier bijeenkomsten zijn van ongeveer 3 uur in de periode van februari tot augustus.
 • De eerste klankbordgroep gaat door op 8 februari van 13u tot 16u30.
 • We zijn op zoek naar 2 jeugdambtenaren en 2 jeugdwerkers.
Interesse?

Mail naar Line Ostyn voor 1 februari.

Line          Ostyn
Line Ostyn
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning