[anysurfer.logo]

KEKI verzamelt onderzoek naar de impact van corona op kinderen en jongeren

KEKI verzamelt onderzoek naar de impact van corona op kinderen en jongeren

Jeugdwerk   |  7 APRIL 2022

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) verzamelen en analyseren in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media een brede waaier aan informatie over de impact van corona(maatregelen) op kinderen en jongeren.

Welke informatie zoeken ze?

Soort

Wetenschappelijk of academisch onderzoek, maar ook bevragingen of peilingen van (middenveld)actoren. Alles, écht alles kan interessant zijn voor de verzameling en analyse!

Doelgroep

Onderzoek dat zich richt op kinderen, jongeren, volwassenen ... Al dan niet met een focus op verschillende doelgroepen (migratieachtergrond, jeugdhulp, met een beperking ...).

Inhoud

Onderzoek - in de ruime zin van het woord - dat de impact van corona(maatregelen) op kinderen en jongeren bestudeert, ongeacht in welke context (school, jeugdwerk, sociale media…) of in welk thema (armoede, diversiteit...). Het onderzoek mag zowel in het Nederlands als in het Engels zijn.

Waar

Zowel onderzoek met een lokale, regionale, nationale als internationale scope is interessant. Alle input is interessant. Het finale onderzoeksrapport zal inzoomen op de Vlaamse context.

Tijdspanne

Afgerond en lopend onderzoek vanaf maart 2020. Heb jij sinds maart 2020 een onderzoek of bevraging geleid over dit onderwerp of werk je er momenteel nog aan? Vul dan zeker het formulier in. Het duurt slechts 5 minuten.  

Meer info

Meer informatie vind je op deze pagina of stuur een mailtje naar rozelien.vanerdeghem@keki.be