[anysurfer.logo]

20 Jeugdorganisaties ondersteunen scholen en lokale besturen

20 Jeugdorganisaties ondersteunen scholen en lokale besturen

Jeugdwerk   |  14 MEI 2020

Vanaf maandag 18 mei activeren 20 Vlaamse jeugdorganisaties ruim 200 medewerkers om kinderen mee te begeleiden in de noodopvang van scholen.

Toen vorige week de maatregelen en data voor de heropening van de scholen vorm kregen, werd er vanuit het onderwijs een noodkreet geslaakt dat de combinatie van de heropstart, het afstandsonderwijs en de noodopvang voor heel veel scholen een onmogelijke puzzel wordt.

Vrijdag 15 mei zullen dan ook bijna 20% van de lagere scholen slechts met een beperkte capaciteit opstarten. Scholen hebben de opdracht om noodopvang te organiseren, lokale besturen hebben de opdracht om hen daarin te ondersteunen en als zij het niet met eigen middelen kunnen, dan mogen ze derden inschakelen. Op korte termijn is dat voor lokale besturen een erg complexe uitdaging. Een groot deel van de jeugdorganisaties met professionals (cultuureducatieve organisaties, jeugdvakantie– en kamp organisatoren) heeft vandaag noodgedwongen medewerkers in tijdelijke werkloosheid staan. Ook freelancers hebben geen opdrachten meer: de ervaren en pedagogisch opgeleide mensen zitten vandaag op de reservebank, terwijl de noden groot zijn.

20 stevig uitgebouwde Vlaamse jeugdorganisaties bundelden de krachten, en werkten de afgelopen dagen samen aan een kwalitatieve oplossing. Vanaf maandag 18 mei kunnen deze organisaties ruim 200 medewerkers activeren om de kinderen die vandaag snakken naar een kwalitatieve invulling van tijd mee te begeleiden in de noodopvang. Speelse uitdagingen, cultuureducatieve activiteiten en muzische opdrachten liggen klaar.

Vanaf vandaag kunnen scholen en lokale besturen hier terecht die nood hebben aan bijkomende professionele krachten.

In naam van

 • Activak vzw
 • Artforum/Urban Woorden
 • Bamm! (BAZART, AmuseeVous, Mooss en Mastiek)
 • Barbara Beel, coördinator Casa Blanca vzw
 • Cedric Blanpain, afgevaardigd bestuurder Top Vakantie vzw
 • Creafant vzw / kriebelkampen
 • das Kunst, Pieter Quaghebeur, algemeen coördinator
 • Ellen Verheyen, artistiek directeur Musical On Stage vzw
 • Free-Time vzw
 • Idee Kids vzw
 • Kaat Haest, coördinator PIAZZA
 • Kriebels en Kuren vzw
 • Manu Luyten, coördinator Muzische Workshops vzw
 • Nele Met den Ancxt, coördinatorJoMus vzw (musicallessen en vakantiekampen)
 • Stefan Van Guyse, opleidingscoördinator Jeugdtheater Ondersteboven vzw
 • Tom Frans, Coördinator NATURE

Vragen?

Neem bij vragen contact op met: 

 • Björn Accoe, coördinator bij Idee Kids en Kriebels & Kuren (0475 68 30 05) 
 • Stefaan Vandelacluze, coördinator Bamm! (0473 35 23 79)