[anysurfer.logo]

Inspiratiedag - De impact van jeugdwerk

Inspiratiedag - De impact van jeugdwerk

Jeugdwerk   |  17 JANUARI 2019

In juni 2018 presenteerden we de agenda van de toekomst voor het jeugdwerk. We zochten naar antwoorden op de vraag waarom #Jeugdwerkwerkt en brachten een missie van het jeugdwerk, het DNA van de jeugdwerker en 5 uitdagingen voor het jeugdwerk. Zo creëerden we een taal om de meerwaarde van het jeugdwerk beter onder woorden te brengen. Door te stellen dat #Jeugdwerkwerkt en de meerwaarde te benoemen zijn we ook bezig over de 'impact' van het jeugdwerk.

Op 26 februari 2019 organiseert de Artesis Plantijn Hogeschool een inspiratiedag over de impact van het jeugdwerk. Ze nodigen Jon Ord (UK) uit om ons mee te nemen in zijn zoektocht naar de impact van jeugdwerk. Hij presenteert de resultaten van het onderzoek “The Impact of Youthwork in Europe: A Study of Five European Countries” en zoekt samen met ons naar de betekenis ervan voor de Vlaamse context. We maken tijd voor een reflectie vanuit vijf sterke jeugdwerkverhalen en zoeken naar de randvoorwaarden om de impact van jeugdwerk te realiseren.

De vakgroep sociaal-cultureel werk van AP Hogeschool wil met deze  inspiratiedag over een paar muurtjes en verder kijken.  Dr. Jon Ord werkte 20 jaar als jeugdwerker in verschillende organisaties en brengt deze kennis en ervaring samen in zijn onderwijs en onderzoek aan Marjon University in Plymouth (UK). Zijn werk focust voornamelijk op de relatie tussen jeugdwerk-theorie en praktijk, de impact van beleid op de praktijk, het managen van jeugdwerk en buurtwerk en het ‘outdoor’-jeugdwerk. Hij was de drijvende kracht achter het Europese onderzoeksproject.      

Programma 

09u30: Onthaal 
10u00: Inleiding door de vakgroep Sociaal-Cultureel Werk
10u30: Jon Ord: The Impact of Youthwork in Europe
12u00: Lunch
13u00: Op zoek naar een Vlaamse vertaling vanuit praktijkvoorbeelden in 5 sessies:

  • impact van jeugdwerk op sociale relaties (‘sense of belonging’) van jongeren
  • impact van jeugdwerk op ‘agency’ (actorschap, bekwaamheidsgevoel) van jongeren
  • impact van jeugdwerk op fysieke en mentale ruimte van jongeren
  • impact van jeugdwerk op sociale inclusie
  • impact van jeugdwerk op leren en competentieontwikkeling
14u45: De impact van het jeugdwerk in Vlaanderen: een reflectie
16u00: einde 

Opmerking: de voertaal is Engels voor de voormiddagsessie en een deel van de laatste sessie. 

Inschrijven

Je kan inschrijven via het online inschrijvingsformulier tot en met 18 februari 2019.
Prijs € 35.

Locatie

Locatie AP Hogeschool Campus Spoor Noord - Noorderplaats, Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen 

Contact 

Els De Ceuster (els.deceuster@ap.be)