[anysurfer.logo]

Hoe zit het met de hervorming van het vzw-recht?

Hoe zit het met de hervorming van het vzw-recht?

Jeugdbeleid   |  26 OKTOBER 2018


Deze week volgde een nieuwe stap in de hervorming van Minister Geens van de vennootschaps- en vzw-wetgeving met de commissiebespreking. De hervorming kan binnenkort naar de plenaire zitting en de inwerkingtreding wordt nog steeds voorzien voor 1 januari 2020.

Het kabinet justitie maakte alvast een informatiebrochure die info geeft over wat er nu waarschijnlijk zal wijzigen door deze hervorming voor Vlaamse verenigingen.

Deze brochure is dus nog voorlopig aangezien het wetsontwerp nog niet gestemd werd door de plenaire vergadering van volksvertegenwoordigers. Een paar punten hieruit die in de toekomst dus goedgekeurd kunnen worden:

  • Vandaag heb je drie oprichters nodig voor een vzw, dit zijn er volgens het wetsontwerp in de toekomst nog maar twee.
  • Vandaag bestaat er nog geen neerleggingstermijn voor nieuw opgerichte VZW’s. Het wetsontwerp voorziet een termijn van 30 dagen.
  • Het wetsontwerp voorziet erin om het onderscheid tussen vzw en vennootschappen niet langer te maken op basis van het winstoogmerk. De vzw onderscheidt zich omdat zij haar winst enkel mag besteden aan haar belangeloos doel.

We zorgen zeker nog voor meer informatie wanneer deze hervorming definitief gestemd is.

Bestanden