[anysurfer.logo]

Goed nieuws voor jeugdkampen: geen varkenspest meer

Goed nieuws voor jeugdkampen: geen varkenspest meer

Jeugdwerk   |  24 NOVEMBER 2020
varkenspest

Op 20 november heeft de Europese commissie België vrij verklaart van Afrikaanse Varkenspest. Dit heeft als gevolg dat er opnieuw circulatie mogelijk zal zijn in de bossen, maar daarvoor moet het ministerieel besluit nog worden aangemaakt. Dit besluit wordt een dezer dagen verwacht. Van zodra dit er is is het ook belangrijk dat je je daarbij ook aan de gezondheidsregels houdt die gelden in België i.f.v. corona. Dus op kamp gaan naar de provincie Luxemburg en in groep spelen in de bossen zal dus nog niet voor onmiddellijk zijn. 

Sinds september 2018 was de Afrikaanse varkenspest aanwezig in ons land. Vooral in Wallonië en meer bepaald in de provincie Luxemburg had dit zware gevolgen. Er werd een heuse klopjacht op everzwijnen gehouden, zones werden omrand met hekkens, bossen werden afgesloten.

Ook voor het jeugdwerk waren de gevolgen niet min omdat het afsluiten van een heleboel bossen en het sluiten van zones die in en tussen deze bossen inlagen i.v.f. jeugdtoerisme en kampen zorgde voor heel wat annulaties van kampterreinen en verblijven in de zomer van 2018 en de zomer van 2019. Heel wat van deze kampen en vakanties hebben de voorbije 2 zomers moeten zoeken naar alternatieven, daartoe was o.a. de website soszomerkampen.be een middel. Toch was het niet altijd eenvoudig omdat er toch wel heel wat goede terreinen en verblijven in dit gebied liggen en de druk op de uitbaters/eigenaars natuurlijk ook niet klein was.

Voor up-to-date informatie kan je terecht op deze website van de Franstalige overheid: