[anysurfer.logo]

Goed nieuws! Kook- en kampvuren mogen toch in code geel

Goed nieuws! Kook- en kampvuren mogen toch in code geel

Jeugdwerk   |  25 JUNI 2021

Goed nieuws! Kook- en kampvuren worden in code geel dan toch mogelijk gemaakt onder specifieke omstandigheden in natuur- en bosgebieden voor de kampen tijdens de zomer. Er werden wijzigingen aangebracht in de veiligheidsregel die half juni een tijdelijk verbod instelde op het maken van vuur en op roken in bossen en een aantal natuurgebieden.  

Half juni vernamen we dat een tijdelijk verbod op het maken van vuur en roken bij code geel in bossen en een aantal natuurgebieden onverwachts roet in het eten zou gooien van tal van kampen die plaatsvinden in verblijven en op terreinen die in deze gebieden liggen omdat kook- en kampvuren dus al verboden zouden zijn vanaf code geel. De risicocodes (groen – geel – oranje – rood) bepalen de mate van brandgevaar en zijn dus steeds verbonden aan specifieke maatregelen. Code geel is zo goed als de ‘standaardcode’ voor de zomer, lager (code groen) halen we in een zomer bijna nooit, hoger (code oranje) komt wel frequenter voor bij periodes van aanhoudende droogte.

Omdat het verbod dus reeds vanaf code geel (i.p.v. de normale code oranje) wordt ingevoerd zou dit ervoor zorgen dat kampvuren en kookvuren voor kampen en vakanties die plaatsvinden op terreinen en/of in gebouwen gelegen in bos- of natuurgebied niet mogelijk zijn deze zomer.  

Voor veel van deze locaties zijn er normaal afspraken met Agentschap Natuur en Bos om bij uitzondering en volgens bepaalde voorschriften (opgenomen in een vergunning, toegankelijkheidsregeling of beheerplan) om kamp- en/of kookvuren toch te laten doorgaan. Door dit nieuwe verbod vielen deze gemaakte afspraken dus weg en was er niet langer de mogelijkheid om kook- en/of kampvuren volgens deze afspraken te doen vanaf code geel.

Het is dan ook goed nieuws om nu in de nieuwe versie van deze maatregel te lezen dat kook- en kampvuren mogelijk zijn onder gecontroleerde omstandigheden.  

De gecontroleerde omstandigheden voor zowel kamp- als kookvuren zijn:

  • 1° het vuur mag in geen geval contact kunnen maken met brandbare materialen in de omgeving (er moet gezorgd worden voor extra maatregelen bij winderige omstandigheden);
  • 2° het vuur mag niet aangestoken of aangewakkerd worden met brandbare vloeistoffen, brandversnellers of afval;
  • 3° tijdens het koken/het kampvuur moeten de nodige blusmiddelen aanwezig zijn zoals een schop, emmers water of eventueel brandblussers;
  • 4° het vuur mag nooit onbeheerd achtergelaten worden. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat het vuur volledig gedoofd wordt na het beëindigen van elke kookactiviteit/kampvuur 

We wijzen hierbij ook nog eens op het gegeven dat dit tijdelijke verbod ook enkel van toepassing is op specifieke bos- en natuurgebieden,  en geen impact geeft op andere locaties.

Sommige steden en gemeenten grepen dit ‘verbod’ aan om ook op andere plaatsen kampvuren te gaan verbieden, maar de regelgeving hieromtrent blijft dus ook van toepassing, daarover vind je meer op Opkamp.be