[anysurfer.logo]

Gezocht: vertegenwoordigers Algemene Vergadering JINT

Gezocht: vertegenwoordigers Algemene Vergadering JINT

Jeugdwerk   |  16 NOVEMBER 2021

JINT vzw is het coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking. Het is een vzw die beheerd wordt via een co-management tussen de overheid en de jeugdsector. Meer info vind je op www.jint.be.

De Vlaamse Jeugdraad draagt in totaal 9 personen voor om in de Algemene Vergadering het beleid van JINT mee te bepalen! Hiervan komt er 1 plek vrij vanaf 1 januari. Deze AV komt een 4-tal keer per jaar samen, de data worden in overleg met de leden vastgelegd. Een mandaat in de AV van JINT neem je op gedurende 3 jaar. Voor deze plek, zou het mandaat dus lopen van 1 januari 2022 tot 1 januari 2025.

De AV staat in voor het beheer van de algemene werking van JINT: voorbereiding, opvolging en evaluatie van het beleidsplan. Daarnaast helpen de AV-leden de inhoudelijke lijnen van de organisatie uit te zetten. 

Van AV-leden wordt verwacht dat ze:

 • Interesse hebben in financieel en inhoudelijk beheer van de organisatie
 • zich kunnen vinden in de missie en de doelstellingen van JINT vzw
 • Regelmatig aanwezig kunnen zijn op de vergaderingen van de AV
 • Een actieve inbreng hebben vanuit eigen expertise
 • Zich willen engageren voor 3 jaar
 • In de mate van het mogelijke aanwezig proberen te zijn op grote activiteiten van JINT vzw 

JINT biedt:

 • Begeleiding/ Achtergrondinfo voor nieuwe AV-leden
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Jaarlijkse uitstap met het JINT-team
 • Onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten
 • De mogelijkheid om internationale jongerenprojecten in België te bezoeken
 • Netwerkmogelijkheden en verwenmoment vóór de vergaderingen 

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan 'internationale jongerenwerking' en de Vlaamse jeugdsector te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van JINT vzw? 

Praktisch

Stuur het ingevulde kandidatenformulier vóór 8 december, 12u naar Sophie Verbrugghe. Ook bij vragen kan je bij haar terecht. 

Sophie          Verbrugghe
Sophie Verbrugghe
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk