[anysurfer.logo]

Gelijkwaardigheid is niet links of rechts

Gelijkwaardigheid is niet links of rechts

Jeugdwerk   |  6 JUNI 2019
Over de kracht van jeugdwerk, jeugdinformatie en participatie

De verkiezingen laten ons niet onberoerd. We krijgen de laatste weken veel vragen (van middenveldorganisaties, van jeugdwerkorganisaties die vragen van jongeren krijgen, van jonge vrijwilligers) en willen in dit verhaal een positieve voortrekkersrol opnemen. We hebben als jeugdwerk een belangrijke maatschappelijke rol te spelen voor 2,5 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel. Jeugdwerkers zijn meer dan ooit nodig om verbinding en ontmoeting centraal te zetten in de samenleving, om kinderen & jongeren echt centraal te zetten en dit vertrekkende vanuit kinder- en mensenrechten. Jeugdwerkers kunnen dit: vanuit ontmoeting & verbinding, vanuit oplossingen, vanuit een positieve kijk op de toekomst. 

Niet zwart-wit
Voor complexe samenlevingsuitdagingen bestaan geen eenvoudige zwart-wit oplossingen.

Wij geloven niet in links of rechts, maar strijden altijd voor:

  • de gelijkwaardigheid van alle kinderen & jongeren
  • het niet onderhandelbaar zijn van kinder- en mensenrechten
  • de 4 kernprincipes van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK): non-discriminatie, belang van het kind, recht op (over)leven en ontwikkeling, participatie.
  • een samenleving voor kinderen en jongeren opgebouwd vanuit onze kernwaarden participatie, solidariteit en duurzaamheid
  • de kracht van jeugdwerk als positieve en veilige ontmoetingsplek om verschillende meningen te leren kennen en tegenstellingen te overstijgen, als vrijhaven voor experiment
  • het belang van het niet sturen en kwaliteitsvol informeren van kinderen & jongeren (en volwassenen)
  • het belang van open publiek debat en participatie om tot kwaliteitsvol jeugdbeleid te komen
Wat nu?

We zullen deze maand focus vinden vinden in de veelheid van mogelijke boodschappen: 

  • De Ambrassade legt zijn oor te luisteren bij de commissie jeugdwerk om werk te maken van mogelijke gezamenlijke communicatie en/of ondersteuning voor jeugdwerkers en hun organisaties.
  • De Vlaamse Jeugdraad schreef een brief naar alle verkozen parlementairen om hen te feliciteren en hen op te roepen werk te maken van sterk jeugd- en kinderrechtenbeleid voor alle kinderen, jongeren en hun organisaties.
  • WAT WAT zal zoals altijd vooral jongeren zelf aan het woord laten, niet over de verkiezingen, maar over de thema’s waar zij van wakker liggen in de samenleving en hun uiteenlopende meningen laten clashen. Ook zal WAT WAT op enkele (vakantie)kampen deze zomer onder andere debatten organiseren met jongeren rond die maatschappelijke thema’s. 

Met vragen/suggesties/ideeën rond dit alles, kan je terecht bij Eva Vereecke.