[anysurfer.logo]

Geld nodig voor jouw jeugdinfrastructuur te verbeteren of uit te breiden? Check deze oproep

Geld nodig voor jouw jeugdinfrastructuur te verbeteren of uit te breiden? Check deze oproep

Jeugdwerk   |  27 SEPTEMBER 2021

Het voortbestaan van een jeugdwerking gaat vaak samen met de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle ruimte. Anderzijds wordt ook het tekort aan buitenspeelruimte steeds groter. Kinderen en jongeren vragen naar plekken waar er plaats is voor vrije tijd, spel, ontmoeting en experiment.

Daarom wil de Vlaamse Regering inzetten op: 

  • een verbeterde basisinfrastructuur en inrichting,
  • op gebouwen die zich herinrichten als veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren
  • en op kind – jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden.

Voor wie?

  • Erkende jeugdwerkorganisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur komen in aanmerking voor deze subsidielijn.
  • Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel kunnen projecten indienen, als zij een partnerschap aangaan met een jeugdorganisatie.
  • Organisaties die hun werking hebben in gebouwen van de lokale overheid komen in aanmerking als zij het eigenaarsonderhoud of het bouwheerschap voor de infrastructuur op zich nemen en een langdurig beschikkingsrecht van tenminste twintig jaar (huur, erfpacht, gebruiksovereenkomst…) kunnen voorleggen. 

De 3 focusgebieden

Lokale jeugdorganisaties kunnen subsidies aanvragen om hun infrastructuur te moderniseren, extra ruimte te voorzien en een antwoord te bieden op bovenlokale noden. Hierbij is het van belang dat meerdere organisaties gebruik kunnen maken van de infrastructuur en dat de infrastructuur ook gebruikt wordt door kinderen en jongeren uit verschillende gemeenten, steden of buurten.

Initiatieven die zich in de georganiseerde vrije tijd richten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarbij de focus leggen op spel en ontspanning kunnen ondersteuning aanvragen om te evolueren tot gezonde, veilige en laagdrempelige plekken in de samenleving.

De projectoproep focust op verschillende vormen van jeugdinfrastructuur.
Er zijn drie focusgebieden:

  • Investeren in een goede basisinfrastructuur: acties ondersteunen met betrekking tot de directe noden van bestaande infrastructuur.
  • Investeren in veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren: inzetten op inrichten en herinrichten van ruimtes voor alle kinderen en jongeren. Ruimtes die worden ingericht afhankelijk van de noden en behoefden van de kinderen en jongeren die willen participeren aan de werking.
  • Investeren in jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden: Stimuleren om beschikbare buitenruimte, al dan niet verbonden aan infrastructuur, kind- en jeugdvriendelijker in te richten. Veiligheid, geborgenheid, avontuur en meerwaarde staan hierbij centraal.  

Timing

Er zijn 2 indien rondes: eentje nog in 2021, de 2e in 2022.

Indiendatum voor 2021 is 1 december 2021, beslissing uiterlijk 28 februari 2022. Indiendatum voor 2022 is 15 juni 2022, beslissing uiterlijk 20 september 2022. Hou er rekening mee dat werken pas kunnen aanvangen na beslissing over de subsidiëring.  

Meer weten?

Je kan alle informatie over deze subsidie, de beoordelingscriteria, de gunning en procedure, welke kosten wel/niet in aanmerking komen, hoe je een aanvraag indient vind je op deze website.  

Volg de webinar van het departement

Op 15 oktober is er ook een webinar van het departement over deze subsidielijn. Schrijf je zeker in, dat kan via de knop hieronder. Neem vooraf ook zeker al eens alle gegevens door, zodat je met gerichte vragen de webinar kan volgen en je snel vertrokken bent voor een aanvraag in de eerste ronde indien gewenst want het zal snel moeten gaan.