[anysurfer.logo]

extra hulpmiddelen bij (mogelijke) besmetting, persvragen en tracing tijdens de zomer

extra hulpmiddelen bij (mogelijke) besmetting, persvragen en tracing tijdens de zomer

Jeugdwerk   |  10 JULI 2020

Helpende handen bij (mogelijke) besmetting, persvragen en tracing tijdens de zomer

De zomer is vertrokken en de eerste jeugdwerkkampen, -vakanties, -dagaanbod, -ateliers… zijn vertrokken. Er zijn in en tijdens de eerste week nog een aantal zaken die ons hebben bereikt die we nog graag met jullie delen en die hier en daar ook zeker nog voor ondersteuning gaan zorgen.

Brieven ter ondersteuning bij (mogelijke) besmetting 

Het agentschap Zorg en Gezondheid ontwikkelde een aantal brieven die jullie kunnen gebruiken in communicatie naar ouders en opvoedingsverantwoordelijken van deelnemers aan het aanbod. 

Er werden 3 voorbeeldbrieven opgesteld:

  • Een instructiebrief voor de ouders van een deelnemer die het aanbod moet verlaten met mogelijke besmetting over de te nemen stappen 
  • Een instructiebrief voor de ouders van alle deelnemers van een bubbel die wordt stopgezet omwille van een covid-19 besmetting in de bubbel met daarin de te nemen stappen 
  • Een nazorgbrief voor alle ouders/deelnemers op het einde van een aanbod/bubbel om te wijzen op de symptomen waarvoor men alert kan zien en wat als er alsnog besmetting blijkt in de 2 dagen na het aanbod. 
 Deze instructiebrieven kan je hier terugvinden.   

Tracing: welke gegevens (mogen) we doorgeven en aan wie? 

 Intussen is er ook nieuws over de gegevens die het jeugdwerk moet doorgeven aan het agentschap zorg en gezondheid op het moment dat er zich een besmetting voordoet op het aanbod. 

Omdat we weten dat het doorgeven van gegevens niet zomaar kan door de huidige GDPR regels stelden we samen met Scwitch deze brief op die je vooraf aan ouders kan bezorgen zodat zij goed weten over welke gegevens het gaat, waarom, hoe lang deze worden bewaard, waarvoor ze wel maar dus ook zeker niet worden gebruikt... 

Extra: het opvragen van rijksregisternummers is in deze toegestaan, we weten dat dit in vele gevallen niet zo is. Na extra controle kunnen we bevestigen dat dit volgens de vermelde KB's wel kan. 

Als organisator zijn er 2 manieren waarop je kan te weten komen dat een deelnemer op jouw aanbod besmet is of was met het COVID -virus:

  • de ouders brengen jou hiervan op de hoogte nadat de deelnemer van het aanbod werd verwijderd en een test werd uitgevoerd
  • het contactcentrum brengt jullie hiervan op de hoogte

Er zijn 2 zaken die jouw organisatie dan nog moet doen:

  • Indien de bubbel nog bezig is alle deelnemers naar huis sturen en de ouders vragen de nodige stappen de nemen. Je kan daarvoor deze brief gebruiken.
    Indien de bubbel reeds gedaan is (bv bij weekaanbod bevestiging in weekend) breng je ook alle deelnemers aan de bubbel op de hoogte in functie van verdere deelname aan activiteiten. Je kan deze brief gebruiken. 
  • Deze excel invullen mailen naar contactonderzoek@vlaanderen.be 

Hulp bij (crisis)communicatie 

Af en toe zal het ook niet helemaal gaan zoals we gehoopt of gedacht hadden en dat is OK.  
Je kan je daarom best ook communicatief een beetje voorbereiden door een communicatieplan uit te denken en daar binnen de organisatie enkele afspraken rond te maken. 

Ook hier helpen we je graag een handje vooruit en kan je meer info vinden op deze pagina