[anysurfer.logo]

Europees label voor jeugdinformatie: wil jij dat ook?

Europees label voor jeugdinformatie: wil jij dat ook?

Jeugdinformatie   |  17 JANUARI 2023
Europees kwaliteitslabel voor jeugdinformatie

Betrouwbare info op maat van jongeren? Daar gaan we als De Ambrassade voor.

Samen met het uitgebreide WAT WAT partnernetwerk zet team jeugdinformatie zich dagelijks in voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie. Dat wordt nu ook Europees erkend.

Sinds 1 januari zijn we trotse houder en uitreiker van het Europees label voor jeugdinformatie. Vanuit Vlaanderen was De Ambrassade al langer lid van ERYICA, de Europese netwerkorganisatie rond jeugdinformatie. 

Het Europees label signaleert aan jongeren dat informatie geverifieerd, op maat van jongeren en onbevooroordeeld is. Als labelhouder onderschrijven we de 9 kwaliteitsprincipes van het Europees Charter voor jeugdinformatie en dragen het mee uit.

Kwaliteitsvolle jeugdinformatie is:

   1. onafhankelijk
   2. toegankelijk
   3. inclusief
   4. behoeftegestuurd
   5. empowerend
   6. participatief
   7. ethisch
   8. professioneel
   9. proactief
Daar passen onze eigen 7 WAT WAT principes uiteraard mooi in.

Zelf ook het Europees kwaliteitslabel halen?

Neem deel aan de WAT WAT training, ons nieuwe vormingstraject. Aanmelden kan nog tot en met 25 januari. 

Organisaties die deelnemen aan de WAT WAT training en de nazorg krijgen de kans om ook het Europees label aan te vragen.

Nicolas          Janssen
Nicolas Janssen
 • Ondersteuner WAT WAT partnernetwerk