[anysurfer.logo]

Europees charter lokaal jeugdwerk gelanceerd

Europees charter lokaal jeugdwerk gelanceerd

Jeugdwerk   |  18 JUNI 2019

22 Europese landen lanceerden op dinsdag 4 juni een Europees charter over lokaal jeugdwerk. Op de derde Europese conferentie van het Europe Goes Local netwerk dat in Brussel doorging gaven de tweehonderd actoren van het jeugdwerk op lokaal niveau hun zegen voor het European Charter on Local Youth Work, een beleidsaanbeveling over lokaal jeugdwerk.


Europe goes local

Europe Goes Local is een netwerkproject met 22 betrokken landen, getrokken door de nationale agentschappen van het Erasmus+-programma en hun partners uit het werkveld op Europees, nationaal en lokaal niveau. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Vlaamse Gemeenschap en steden en gemeenten uit heel Europa nemen deel aan de debatten

Het European Charter on Local Youth Work is een document dat in de deelnemende landen kan gebruikt worden door iedereen om het belang van lokaal jeugdwerk aan te bevelen: jeugdwerkers bij hun gemeenten, een schepen bij zijn/haar collega’s, jeugdorganisaties bij nationale beleidsmakers…

Het Charter omvat de belangrijkste uitgangspunten van lokaal jeugdwerk, de praktijkontwikkeling ervan, het lokale beleid dat daarvoor nodig is, de rol van jeugdwerkers, de kwaliteitsondersteuning en -verbetering. In Vlaanderen wordt het project gecoördineerd door een nationale werkgroep met JINT vzw, Bataljong, De Ambrassade en het Departement Cultuur, Jeugd en Media. In een volgende fase wordt de Engelse versie vertaald en bekijkt de nationale werkgroep met de sector welke concrete stappen we met het charter kunnen zetten.