[anysurfer.logo]

Er is een nieuw corona steunfonds voor het jeugdwerk

Er is een nieuw corona steunfonds voor het jeugdwerk

Jeugdwerk   |  8 OKTOBER 2021
Hoe zit het juist?

De Vlaamse Regering voorziet bijkomende steun aan jeugdorganisaties die Vlaams erkend zijn. Heel wat jeugdorganisaties onder jullie moesten in het voorjaar van 2021, naar aanleiding van de 3de coronagolf, hun werkzaamheden tijdens de schoolvakanties of hun activiteiten in samenwerking met scholen opnieuw aanpassen of stopzetten. Daardoor staan jullie als jeugdorganisaties op organisatorisch, logistiek, emotioneel en financieel vlak onder grote druk. We hebben jullie signalen hierover ook vaak meegegeven aan Minister Dalle en zijn dan ook blij dat er bijkomende steun wordt toegewezen. De Vlaamse Regering wil jullie als organisaties hiermee op korte termijn uit de nood helpen en op lange termijn perspectief bieden.

Minister Dalle zegt er het volgende over: “De steun is voor sommige organisaties van levensbelang. De jeugdsector is bijzonder solidair geweest tijdens de coronacrisis. Dankzij hun flexibiliteit en veerkracht is er zelfs in de moeilijkste momenten een vorm van aanbod geweest voor zoveel kinderen en jongeren. Maar hun financiële draagkracht kent grenzen, met deze extra steun willen we het aanbod blijven verzekeren.”

Wie, wat, wanneer, hoe?

Hier vind je alle informatie op de website van het departement Cultuur, Jeugd, Media:

Enkele belangrijke aandachtspunten

 • Je kunt vanaf 4 tot uiterlijk 31 oktober 2021 een aanvraag indienen via KIOSK, de technische problemen zijn opgelost en je kan nu dus indienen.
 • Zorg ervoor dat je op tijd kijkt naar de voorwaarden, de nodige documenten en eventuele planning van je bestuur of Algemene Vergadering.
 • Uiterlijk op 7 november 2021 bevestigt het departement of je aanvraag al dan niet ontvankelijk is, de uitbetaling volgt na berekening en toewijzing volgens financieringsbehoefte. Hoe dit berekend wordt, kan je ook lezen via de website van het departement.
 • Je moet de aanwending van de subsidie, net zoals de werkingssubsidie, uiterlijk op 31 maart 2022 via KIOSK verantwoorden.

Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk