[anysurfer.logo]

Eerste hackathon tegen racisme en discriminatie

Eerste hackathon tegen racisme en discriminatie

Jeugdwerk   |  31 AUGUSTUS 2021

Op 24 en 25 september organiseert Demos, samen met De Ambrassade en andere organisaties uit het werkveld, de allereerste hackathon rond racisme en discriminatie binnen het jeugdwerk, de jeugdzorg, en de sport- en cultuursector in Vlaanderen. Dit evenement maakt deel uit van het project Speak out – Act in! Ben jij een jeugdwerker met een creatief brein en wil je oplossingen zoeken tegen racisme en discriminatie in het jeugdwerk? Schrijf je dan snel in voor deze hackathon!

De Ambrassade zet mee haar schouders onder de hackathon van Speak out – act in! om de strijd tegen racisme en discriminatie in het jeugdwerk aan te gaan. Discriminatie en racisme kennen vele vormen en uitingen. Van het al dan niet bewust negeren van drempels in de toegang tot jeugdwerk voor jongeren met een beperking, tot onversneden racistische opmerkingen in de dagelijkse omgang. Het jeugdwerk heeft de afgelopen jaren grote inspanningen gedaan om bewuster om te gaan met deze vormen van discriminatie en uitsluiting. Zowel op het vlak van de eigen waarden, het meer bewust worden van wat er soms gaande is, als in het zoeken naar structurele en praktische oplossingen.

Speak out - act in! bouwt verder op deze stappen en ervaringen in het jeugdwerk. Omdat discriminatie en racisme verweven zijn in alle geledingen van de samenleving, beperkt het project zich niet tot jeugdwerk alleen. Ook de sectoren jeugdzorg, sport en cultuur zijn actief betrokken, zodat er een kruisbestuiving kan plaatvinden van goede ideeën en praktijken over de grenzen van sectoren heen.

Hackathon?

Tijdens de hackathon (hack en marathon) zoeken we in kleine teams praktische, innovatieve en positieve oplossingen voor bepaalde thema’s. We verwelkomen iedereen die een steentje wil bijdragen aan het thema en graag creatief aan de slag gaat. Gedurende twee dagen brengen we deelnemers samen om intensief te werken rond een centrale vraag. Na de kick-off op vrijdagochtend start je met brainstormen en met het uitwerken van een oplossing. Experten uit het werkveld zullen de teams coachen en bijstaan met advies en inzichten. Op zaterdagavond stel je jouw idee voor aan een vakjury en zullen de winnaars bekendgemaakt worden. De winnende ideeën worden achteraf door de stakeholders en experten uitgewerkt tot concrete tools waar jeugdwerkers mee aan de slag kunnen!

Wil je mee zoeken naar oplossingen?

Ben jij een jeugdwerker met een creatief brein en wil je oplossingen zoeken tegen racisme en discriminatie in het jeugdwerk? Schrijf je dan snel in voor deze hackathon! Iedereen is welkom om in kleine teams creatieve oplossingen te bedenken rond een aantal vooropgestelde thema’s (stereotypering, taal, inclusie, …). Dit innovatief evenement is de ideale gelegenheid om je vaardigheden aan te scherpen, te netwerken over de grenzen van sectoren heen, en zo de toekomst van je organisatie op het vlak van racisme en discriminatie mee vorm te geven.  

Meer info en inschrijven op de website van Speak out – act in!