[anysurfer.logo]

​Een zomer met 10 miljoen positieve verhalen​

​Een zomer met 10 miljoen positieve verhalen​

Jeugdwerk   |  6 JULI 2022

Deze zomer gaan 1 miljoen kinderen en jongeren weer ontspannen en ravotten op jeugdwerkactiviteiten en -kampen. Daarvoor staan maar liefst 100.000 jonge vrijwilligers klaar. Gelukkig zijn nog zo veel jongeren zo zot om dat te blijven doen, want de voorbije weken hebben we hen weinig vertrouwen gegeven: strenge regulering rond alcoholgebruik op kamp en gemeentes die enkel nog kleine groepen op kamp willen toelaten door de “handige” beperkte coronabubbels. Om enkele dagen voor de start van de jeugdwerkzomer het nieuws te starten met “jongeren willen zich niet meer engageren en er zijn te weinig vrijwilligers om de jeugdactiviteiten deze zomer te begeleiden”. 

Nochtans komt elk kind thuis van zo’n kamp of speelplein met minstens 10 positieve verhalen: verhalen over creatieve activiteiten, spannende momenten en avontuurlijke ervaringen. Dat zijn er 10 miljoen op twee maanden tijd. 

Maar wat als we deze keer eens niet overgaan tot het vellen van een oordeel en net de kracht van dat eindeloze engagement benadrukken?

Jeugdwerkers en jongeren hebben er pittige jaren op zitten. Toch zullen ze zich weer plat smijten om uw kroost de tijd van hun leven te geven, in de bossen, op het speelplein, het podium en het sportterrein. We blijven hen echter terechtwijzen op hun verantwoordelijkheden, in plaats van hen te bedanken voor hun engagement. 

We maken ons geen illusies, uiteraard zullen er problemen opduiken, die zijn er elke zomer. Maar wat als we deze keer eens niet overgaan tot het vellen van een oordeel en net de kracht van dat eindeloze engagement benadrukken?  

De impact van de pandemie laat zich voelen. De financiële druk op jongeren en ouders groeide waardoor vrijwillig engagement niet meer vanzelfsprekend is. Uit onze jongerenapp Waddist blijkt dat mentaal welzijn hét belangrijkste thema blijft voor jongeren, want ze zitten niet goed in hun vel. Daar bovenop konden weinig kadervormingscursussen doorgaan. Die cursussen zorgen er net voor dat jongeren gemotiveerde begeleiding worden. En laat ons ook niet vergeten dat het simpelweg minder leuk was om leiding of animator te zijn. 

Jeugdwerk is voor vele jongeren een hefboom, hun zelfvertrouwen groeit en ze leren er anders dan op de schoolbanken. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren die kansen krijgen is het cruciaal ook waardering te tonen, extra te investeren in hun ondersteuning en hen vooral de ruimte geven om zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen. Zonder het belerende vingertje van buitenaf. 
Het van bovenaf opleggen van regels of beperkingen en het constant monitoren van wat jongeren doen, zal geen sterker jeugdwerk maken. Integendeel.

De kern van jeugdwerk is jongeren vertrouwen en verantwoordelijkheid geven. Hen handvaten bieden zodat ze zelf beslissingen nemen. Vrijwilligers gaan zelf aan de slag met de richtlijnen van hun organisatie en maken in groep strikte afspraken. En dat werkt. Dat moeten twee succesvolle jeugdwerkzomers in volle pandemie wel bewezen hebben. Het van bovenaf opleggen van regels of beperkingen en het constant monitoren van wat jongeren doen, zal geen sterker jeugdwerk maken. Integendeel. 

Beste ouders, beleidsmakers, pers, spreek je uit over het waanzinnige engagement, de kracht en verantwoordelijkheid van jongeren, animatoren, en jeugdwerkers. Laat uw applaus klinken in uw woorden, reacties, artikels, opiniestukken en bewondering voor alle jeugdwerkers die zich nu en straks uit de naad werken om 1 miljoen kinderen en jongeren de jeugdwerkzomer van hun leven te bezorgen. Op die manier realiseert ook u meer dan 10 miljoen positieve verhalen.