[anysurfer.logo]

Diversiteitsonderzoek Chirojeugd Vlaanderen

Diversiteitsonderzoek Chirojeugd Vlaanderen

Jeugdwerk   |  7 DECEMBER 2021

Chirojeugd Vlaanderen deed samen met Odisee Hogeschool een onderzoek naar de diversiteit binnen de chirogroepen. In het onderzoek werden 210 chirogroepen onder de loep genomen. Via een online vragenlijst werd gepeild naar de achtergrond en diversiteit van leiding en ouders.

Waarom een diversiteitsonderzoek?

Chirojeugd Vlaanderen maakte in 2018 de keuze om meer rond diversiteit te werken, maar stelde vast dat ze geen goed zicht hadden op hoe divers de chirogroepen zijn, of ze een afspiegeling zijn van de buurt, welke kinderen ze bereiken en welke niet. Om die blinde vlekken op te vangen voerden ze, met behulp van Odisee Hogeschool, een realistisch diversiteitsonderzoek uit. 

De resultaten

  • Stappen in de goede richting: de resultaten tonen aan hoe waardevol een structurele aanpak van diversiteit kan zijn. De chirogroepen blijken een vrij divers ledenbestand te hebben op het vlak van seksualiteit, gezinssamenstelling, financiële armoede en het hebben van een verstandelijke, zintuiglijke of fysieke beperking. Het percentage kinderen en jongeren met een migratieachtergrond is vaak nog geen afspiegeling van de buurt, maar bij een op de vijf Chirogroepen is er wél een afspiegeling op het vlak van etnische achtergrond.

  • Projectmatig vs. structureel: projectmatig inzetten op diversiteit is vaak de motor geweest voor de veranderingen die al doorgemaakt werden, maar het blijft belangrijk om ook structureel te investeren in diversiteit.

  • Nood aan een divers jeugdwerklandschap met zin voor samenwerkingen: het jeugdwerk zou alle kinderen en jongeren moeten versterken en een plek kunnen bieden voor ontmoeting over verschillen heen. Om dat te bereiken, hebben we een divers jeugdwerklandschap nodig. Een divers jeugdwerklandschap is er een waar doelgroepspecifieke organisaties én inclusieve organisaties de (financiële) ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en aan diversiteit te werken, een waar samenwerkingen tussen verschillende jeugdwerkvormen aangemoedigd en ondersteund worden.
Ben je benieuwd naar alle resultaten en het volledige rapport? Neem een kijkje op deze pagina.