[anysurfer.logo]

Dit was de inspiratiedag Jeugd(werk)infrastructuur

Dit was de inspiratiedag Jeugd(werk)infrastructuur

Jeugdwerk   |  3 DECEMBER 2019

Op donderdag 14 november 2019 ging de eerste inspiratiedag jeugd(werk)infrastructuur van De Ambrassade plaats. De inspiratiedag toonde aan dat alvast heel wat actoren: jeugdwerkers, jeugddiensten, vrijwilligers, architecten, ...werk willen maken van goede jeugdwerkinfrastructuur en elkaar daarin absoluut kunnen versterken.

In de voormiddag gingen we op zoek naar inspirerende verhalen bij enkele sprekers en onder elkaar en wisselden we vooral uit aan de hand van gesprekstafels rond specifieke thema’s.

De sprekers waren:

 • Els Van Reeth – Architecte en energiedeskundige PleK
 • Frank Claerhout – voorzitter vzw Chiro LokAal
 • Steven De Bie – diensthoofd jeugd @ Tielt

In de namiddag gingen we aan de slag met de inspiratie van de voormiddag en gingen we in 2 werktafels aan de slag rond volgende thema’s:

 •  Ondersteunen van lokale besturen m.b.t. (ver)bouwproces
 • Tips en/of checklist voor architecten die met jeugd(werk)infrastructuur aan de slag gaan/moete
 Alle presentaties, verslagen, gerelateerde documenten vind je rechts bovenaan terug. 

Als er nog vragen of opmerkingen zijn. Neem dan gerust contact op met An Van Lancker. 

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdtoerisme, jeugdlokalen en regulitis