[anysurfer.logo]

Denk mee na over cultuureducatiebeleid

Denk mee na over cultuureducatiebeleid

Jeugdwerk   |  25 JANUARI 2019

Wil jij mee nadenken over het cultuureducatiebeleid voor de komende 5 jaar? Schrijf je dan in voor een rondetafelgesprek op 18 en 25 februari in de Bronks in Brussel.

Context

De afgelopen jaren zijn er veel inspanningen geleverd om cultuureducatie op de agenda te zetten. Dat resulteerde in verschillende visieteksten, analyses, actieplannen, inspiratie- en ontmoetingsdagen. Tijdens deze legislatuur wijzigden de beleidsinstrumenten (decreten, reglementen …), de bevoegdheden van de verschillende bestuursniveaus en de relatie tussen die bestuursniveaus en de deelsectoren.

Ook het Departement Cultuur, Jeugd, Media reorganiseerde zich. Dit alles heeft een impact gehad op de werkzaamheden rond cultuureducatie, zowel op het terrein als bij de beleidsmakers. Daarenboven zijn er in mei 2019 verkiezingen, o.m. voor het Vlaamse beleidsniveau. Het is belangrijk om cultuureducatie bij de nieuwe Vlaamse Regering aan te kaarten.

Het departement wil daartoe zijn oor te luisteren leggen bij cultuur-, jeugd- en mediaorganisaties die kunst- en cultuureducatie, cultureel leren of cultuurparticipatie als kern of speerpunt van hun werking hebben.

Doel

Het departement licht toe wat de beleidsmatige ontwikkelingen en organisatorische veranderingen zijn m.b.t. cultuureducatie, en hoort graag van de deelnemers wat de nieuwe evoluties zijn in veld, welke behoeften er leven en welke uitdagingen er zijn. Het opzet is om helder te krijgen waar het beleid de komende jaren kan op inzetten.