[anysurfer.logo]

De Ambrassade spreekt volle vertrouwen uit in Vlaamse Jeugdraad

De Ambrassade spreekt volle vertrouwen uit in Vlaamse Jeugdraad

Vlaamse Jeugdraad   |  6 SEPTEMBER 2018

Vlaamse Jeugdraad start procedure op naar aanleiding van Pano-reportage

De Ambrassade spreekt haar volle vertrouwen uit in de Vlaamse Jeugdraad en ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad in haar procedure om het huishoudelijke reglement toe te passen.

De Vlaamse Jeugdraad ligt sinds de PANO-reportage van 5 september 2018 onder vuur. Velen keken, net zoals wij, met grote ogen naar de aflevering van Pano over Schild & Vrienden. In de één-reportage kwam aan bod dat leden van Schild & Vrienden bewust geïnfiltreerd zouden zijn in de Vlaamse Jeugdraad. 

De kracht van jongerenparticipatie

De Vlaamse jeugdraad strijdt vanuit het Kinderrechtenverdrag voor een samenleving die kiest voor het versterken van alle kinderen en jongeren. Het spreekt voor zich dat racisme en discriminatie daar niet in passen en ten allen tijde ontoelaatbaar zijn.

Jeugdparticipatie vinden we uitermate belangrijk en daar maken we iedere dag sterk werk van. De Vlaamse Jeugdraad brengt diverse stemmen tot bij beleidsmakers. Alle leden van de Vlaamse Jeugdraad onderschrijven de missie, visie en het kinderrechtenverdrag. De Vlaamse Jeugdraad is niet alleen de officiële adviesraad van kinderen en jongeren, maar ook en niet in het minst van het jeugdwerk. We weten dat #jeugdwerkwerkt en we geloven allemaal in de kracht van jongerenparticipatie.

De Vlaamse Jeugdraad brengt beiden, jeugdwerk en jongeren, samen om vanuit kwaliteitsvol debat de stem van zoveel mogelijk kinderen, jongeren en hun organisaties tot bij beleidsmakers te brengen. De Vlaamse Jeugdraad brengt de kracht van het jeugdwerk samen met de kracht van jongerenparticipatie. 

In volle vertrouwen

De Ambrassade spreekt daarom haar volle vertrouwen uit in de Vlaamse Jeugdraad en ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad in haar procedure om het huishoudelijke reglement toe te passen. Dat stelt dat men kan overgaan tot uitsluiting indien:

  • Leden meermaals niet verontschuldigd afwezig zijn
  • blijkt dat ze de visie van de Vlaamse Jeugdraad, de regels van de democratie en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het internationaal verdrag van de rechten van het kind niet respecteren;
  • het huishoudelijke reglement geschonden wordt of wanneer het lid een gedrag stelt dat de reputatie van de Vlaamse Jeugdraad ernstige schade toebrengt. 

De Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad vandaag en de komende dagen door: 

  • ervoor te zorgen dat de kwaliteit, de autonomie en het imago van de Vlaamse Jeugdraad zo min mogelijk in het gedrang komt. We stemmen communicatie naar media, partners, jongeren, enz. goed af.
  • in gesprek te gaan met de adviseurs en vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad en hen met de nodige zorg te omkaderen. Zo blijven we geloven in de kracht van het jeugdwerk en de kracht van jongerenparticipatie. 

Meer weten 

 Vragen voor de pers 

 Sarah Latré - 0485 46 02 35