[anysurfer.logo]

Collegagroep communicatie in het teken van etnomarketing

Collegagroep communicatie in het teken van etnomarketing

Jeugdwerk   |  17 SEPTEMBER 2019

Hoe bereik je kinderen en jongeren met een allochtone achtergrond? Een vraag waarop vele communicatieverantwoordelijken het juiste antwoord niet weten, als dat juiste antwoord zelf bestaat. 

Tijdens de collegagroep communicatie van oktober focussen we op etnomarketing. 
Etnomarketing gaat er van uit dat traditionele communicatie nog vaak berust op een stereotiepe – en achterhaalde – aanpak. Hierbij worden een hoop opportuniteiten gemist. De term etnomarketing verwijst naar het optimaal inzetten van uw merk- en marketingstrategie om de nieuwe (jonge) belg, die ook vaak een allochtonge achtergrond heeft, te bereiken.

Tiqah, een communicatiebureau dat bedrijven helpt met hun boodschap tot bij de multiculturele gemeenschap te krijgen, zal ons een hele dag begeleiden tijdens een workshop rond etnomarketing. In samenspraak met ons zullen zij dit keer focussen op het jeugdwerk. Ze nemen ons mee in hoe je als jeugdwerkorganisatie het best je communicatiestrategie kan inzetten om diverse groepen jongeren en kinderen te bereiken. 

Wil jij er bij zijn?