[anysurfer.logo]

Werkgroep Vlaams jeugdbeleid #jeugdwerkwerkt

Werkgroep Vlaams jeugdbeleid #jeugdwerkwerkt

Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

Inleiding

De werkgroep Vlaams jeugdbeleid is een verderzetting van de voormalige voorbereidende werkgroep van de Reflectiegroep Vlaams decreet. Met het oog op een intensief beleidswerkjaar (2018-2019) met lokale debattles, twee verkiezingen, en een nieuwe minister werd beslist dit werkjaar te verbreden naar beleidswerkgroep in kader van Vlaams jeugdbeleid.

Doel werkgroep

De werkgroep heeft 2 doelstellingen: 

 1. de voorbereiding van de reflectiegroep verbonden aan het Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. 
 2. voorbereidend beleidswerk, breder dan het decreet en op langere termijn, om in te spelen op beleidsevoluties met betrekking tot kinderen, jongeren en organisaties in werkjaar 2018-2019. 
Bij de start van ieder werkjaar wordt er een jaarplan opgesteld voor de reflectiegroep met de thema’s die dat jaar op de agenda moeten staan met duidelijke doelstellingen. 

Structuur

De werkgroep is open en toegankelijk voor jeugdwerkorganisaties. Samen met de afgevaardigden van de reflectiegroep, verkozenen door de kerngroep van de Commissie Jeugdwerk, wordt beleidsvoorbereidend werk uitgevoerd. De verkozen leden van de reflectiegroep zijn: 

 • Tom Willox (Formaat – LJW)
 • Gerd Vertommen (Karavaan – LJW)
 • Niels De Ceulaers (Chirojeugd Vlaanderen-LJW)
 • Katrien Vissers (Tumult – LJW)
 • Wim van Leeuwen (VDS – LJW)
 • Fried Aernouts (C.H.I.P.S. – P&I)
 • Freek Onzia (Jong & Van Zin P&I)
 • Pieter Quaghebeur (Das Kunst – CE) 
 • Pol Coussement (Passerelle – CE)
 • Dries De Smet (Vlaamse Jeugdraad)
 • Liesbeth Maene (De Ambrassade) 

Resultaat

De laatste wijzigingen van het Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid werd gerealiseerd na een intensief en participatief traject waar de reflectiegroep een centrale rol in speelde. Het Decreet en de laatste wijzigingen lees je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Contact

Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk
Dries          De Smet
Dries De Smet
 • Coördinator Vlaamse Jeugdraad