[anysurfer.logo]

Wat zijn de 7 principes van het WAT WAT label?

Wat zijn de 7 principes van het WAT WAT label?

WAT WAT label

Het WAT WAT label is een kwaliteitslabel voor informatieproducten voor kinderen en jongeren. Zie je het label op een website, folder, spel of app staan? Dan weet je dat de info betrouwbaar is en op maat van jongeren is gemaakt. 

Het WAT WAT label is de opvolger van het Trusty label

Aan het WAT WAT label zijn 7 principes gekoppeld. Wie het label aanvraagt, schaart zich hierachter: 

  • OP MAAT – het informatieproduct is aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren: duidelijk, begrijpbaar, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk
  • CORRECT en VOLLEDIG – het biedt een goed overzicht van verschillende, actuele mogelijkheden
  • EMPOWEREND – het creëert een positieve impact op hun levenskwaliteit en versterkt hun positie in de samenleving om zelf keuzes te maken
  • TRANSPARANT – de visie en beweegredenen van de makers van het product staan er duidelijk in beschreven, de informatie heeft niet als doel om religieus of politiek te beïnvloeden of te overtuigen en heeft geen commerciële doeleinden
  • EFFECTIEF – heeft de beoogde impact op de doelgroep
  • PARTICIPATIEF – de organisatie betrekt de doelgroep bij de ontwikkeling van het product 
  • EVALUATIEF/REFLECTIEF – de organisatie onderzoekt het bereik en de impact van de eigen werking en stuurt bij waar nodig 

Dit kwaliteitskader werd ontwikkeld samen met Pimento, Jeugd Rode Kruis, JIP JAC Plus Antwerpen, Joetz, KSA, Klasse, Mediaraven, Onderwijskiezer.be, Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen. Het is een praktische vertaling van het European Youth Information Charter van de Europese netwerkorganisatie voor jeugdinformatie ERYICA.

Maakt je organisatie informatieproducten voor kinderen en jongeren? Sta jij achter de 7 principes voor goede en betrouwbare informatie? Wil jij het WAT WAT label vermelden op je website, brochure of op andere jeugdinformatieproducten? 

Krijg hier alvast meer info over het WAT WAT label aanvragen