[anysurfer.logo]

Verenigingswerk: wat, voor wie en hoe?

Verenigingswerk: wat, voor wie en hoe?

Kracht van Vrijwilligers

Op 5 juli 2018 gaf de federale overheid groen licht aan een nieuw statuut dat mensen onbelast laat bijklussen. Eén van de drie luiken van dit statuut betreft het 'verenigingswerk'. Dit maakt mogelijk dat mensen voor bepaalde functies in verenigingen kunnen worden vergoed - een statuut tussen vrijwilligerswerk en gewone arbeid in, dus.

Let goed op! Dit is dus geen vervanging van de vrijwilligerswet of de vrijwilligersvergoeding. Vrijwilligerswerk blijft altijd onbetaald.

Wat houdt verenigingswerk in?

Verenigingswerk is één van drie luiken van een groter statuut dat toelaat aan mensen om onbelast bij te klussen. Het centrale idee is dat mensen tot maximaal 6.250 euro per jaar (referentie januari 2019) of 520,83 euro per maand fiscaal en sociaal onbelast mogen bijverdienen.

Het verenigingswerk bevat de activiteiten die enkel kunnen worden uitgevoerd bij organisaties die geen winstuitkering toekennen (zoals vzw's), waaronder ook in de socioculturele sector. Hier is een overeenkomst tussen de organisatie en de individuele persoon van toepassing. 

De activiteiten die de individuele persoon uitvoert binnen het verenigingswerk en de twee andere luiken (occasionele diensten tussen burgers en deelplatformen) worden samen opgeteld om het maximum van 6.250 euro te bepalen. De registratie gebeurt telkens via een digitale applicatie op de website www.bijklussen.be

Wie mag verenigingswerk uitvoeren?

Niet iedereen mag werken in het statuut van verenigingswerk. Om dit te kunnen doen moet je voldoen aan één van volgende voorwaarden:

 • Minstens 4/5e tewerkgesteld zijn
 • Zelfstandig zijn in hoofdberoep
 • Gepensioneerd zijn
Onder bepaalde omstandigheden kunnen ook werkzoekenden, mensen die onder het SWT-stelsel vallen, arbeidsongeschikten en anderen gebruik maken van het statuut (zie Sociare voor meer info).

Welke activiteiten mag je binnen het verenigingswerk laten uitvoeren?

 1. Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt 
 2. Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden 
 3. Conciërge van jeugd, sport en artistieke infrastructuur 
 4. Persoon die instaat voor het gebouwenbeheer van buurtvoorzieningen, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in Samenlevingsopbouw met als opdracht sleutelbeheer en kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals kleine herstellingen en poetsen 
 5. Artistiek of kunsttechnisch begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector 
 6. Gids of publieksbegeleider van kunsten, erfgoed en natuur 
 7. Vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen 
 8. Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op school of tijdens schoolvakanties, evenals bij het transport van en naar de school 
 9. [Opgeheven] 
 10. Nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt 
 11. Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of de speelplaats van de school 
 12. Hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector en in het onderwijs 
 13. Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed 
 14. Hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector en in het onderwijs. 
 15. Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector. 
 16. Met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: ondersteuning bieden woonzorgcentra evenals in voorzieningen voor personen met een handicap aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen 
 17. Opvang van baby’s en peuters en buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap zelf bepaalt 
Ben je niet zeker of je beoogde activiteit hieronder valt? Neem dan eens contact op met Sociare.