[anysurfer.logo]

Proces én product belangrijk vinden

Proces én product belangrijk vinden

#Jeugdwerkwerkt - Beleidsnota 2022-2025

Met deze reflectietool #Jeugdwerkwerkt kom je te weten of jij en je jeugdwerkcollega’s ook wat van het DNA in jullie hebben zitten en hoe jullie meehelpen om de missie van het jeugdwerk uit de dragen. Gebruik deze tool samen met jouw kerngroep, team of raad van bestuur om te reflecteren over jullie organisatie. 

Lees het inleidend artikel om te weten te komen waarom we deze tool maakten en hoe je die kan gebruiken. Je kan ook een printversie van de reflectietekeningen- en vragen en een stappenplan downloaden. Of begin meteen hieronder met het derde 'DNA' van de jeugdwerker:

#Jeugdwerkwerkt omdat jeugdwerkers ...

DNA 3

STAP 1 

Bekijk de tekening 

 • Klik op de tekening om een printversie te downloaden. 
 • Klik rechts of onder bij 'beelden' om een grote versie te projecteren. 

STAP 2 

 • Wat staat er op de tekening? 
 • Herken je deze situatie? 
 • Begrijp je wat er wordt afgebeeld? 

STAP 3 

Lees onderstaand verduidelijkend tekstje. 

Proces én product belangrijk vinden: samen met kinderen en jongeren werken jeugdwerkers aan een product. Maar ook de weg naar het resultaat is minstens even waardevol. Cycli van reflectie en actie wisselen elkaar af. In dialoog, uit ervaringen, in groep leer je en zet je stappen vooruit.
STAP 4 

Lees onderstaande vragen en probeer samen een antwoord te vinden.

Reflectievragen

 • Wat versta jij onder proces? Wat versta jij onder product? 
 • Hoe staan bij jullie proces en product in verhouding met elkaar?
  Hoe zorg je ervoor dat het eindresultaat zo goed mogelijk is?
  Wat doen jullie om het proces te bevorderen? 
 • Ken je voorbeelden in je organisatie waar het proces of het product onvoldoende aandacht kreeg?
  Waarom was dat zo? 
 • Hoe kan je ervoor zorgen dat jullie in de toekomst (nog meer) aandacht kunnen geven aan zowel het product als het proces?  

STAP 5 

Na het beantwoorden van de vragen bespreek je samen wat de essentie is die je in een verslag noteert. 

Bepaal vervolgens wat je met deze inhoud nog verder kan doen binnen je organisatie. Zoals bijvoorbeeld: 

 • Wat betekent dit voor jullie nieuwe beleidsnota? 
 • Moeten sommige zaken op andere plaatsen verder en breder besproken worden? 
 • Kunnen er directe acties uit jullie reflectie opgesteld worden? 
 • ...


Klik in het #Jeugdwerkwerkt schema hieronder op één van de DNA elementen of een recht van de missie om naar een volgende tekening te gaan.

Je webbrowser geeft geen ondersteuning voor .svg-bestanden, probeer een andere webbrowser.