[anysurfer.logo]

Leer de 9 nieuwe Vlaams erkende jeugdverenigingen kennen

Leer de 9 nieuwe Vlaams erkende jeugdverenigingen kennen

Op basis van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid kunnen jeugdverenigingen om de 4 jaar een erkenning aanvragen om vervolgens jaarlijks een basissubsidie van €80.000 te ontvangen.

In 2020 dienden 30 verenigingen een aanvraag in. Het departement Cultuur, Jeugd en Media toetste de dossiers aan de decretale erkenningsvoorwaarden en ging op inspectie bij de verenigingen. Na deze procedure kregen 9 verenigingen ook effectief een erkenning toegewezen vanaf 2021. Het gaat om 5 landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, 3 cultuureducatieve verenigingen en 1 vereniging informatie en participatie.

Wij leerden ze al kennen op ons kennismakingsmoment "Hallo jij" waar we ze de werking van De Ambrassade uitlegde en hun introduceerde in het Vlaamse jeugdwerklandschap.

We stellen ze hieronder aan jullie voor.


Gekkoo

Gekkoo

Gekkoo is een jeugdwerkorganisatie die leuke en laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten organiseert voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 21 jaar. Zinvol speelplezier is ons motto, aangepast aan de noden van gezinnen en jongeren in de stad van nu. Wij organiseren onder andere speelpleinen, themakampen met en zonder overnachting en stimuleren samen spelen door het uitlenen van duurzaam educatief speelgoed en het organiseren van speelmomenten. Al onze activiteiten worden georganiseerd door een groep gemotiveerde vrijwilligers en ondersteund door een team van professionele medewerkers.

www.gekkoo.be 

Gekkoo

Link in de kabel

Link in de Kabel 

 Link in de Kabel bouwt een brug naar sociale inclusie door maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren digitaal vaardig en weerbaar te maken. In een steeds meer gemediatiseerde samenleving is het van essentieel belang dat iedereen mee is. Voor jongeren lijkt dit een evidentie, maar toch blijkt uit onderzoek en onze dagelijkse praktijkervaring dat een belangrijk deel van de Vlaamse jongeren nog slachtoffer is van digitale uitsluiting. Net omdat offline jongeren binnen hun generatie veruit in de minderheid zijn, zijn ze bijzonder kwetsbaar voor marginalisering of uitsluiting. Reeds 20 jaar bestrijdt Link in de Kabel de digitale kloof bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Hierbij zien we digitale vaardigheden en mediawijsheid niet als een doel op zich maar eerder als een middel tot sociale vooruitgang en een wapen in de strijd tegen (kans)armoede. We focussen op de stuwende kracht van digitale media om kinderen en jongeren maatschappelijk te versterken, te engageren en te amuseren. 

www.lidk.be

Link in de kabel

Muzische Workshops

Muzische Workshops

Muzische Workshops vzw specialiseert zich in kunst- en cultuureducatieve activiteiten binnen alle artistieke domeinen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Alle activiteiten worden begeleid door professionele artiest-docenten. Je kan bij ons terecht voor workshops, vormingen en voorstellingen in het onderwijs, in de vrije tijd en in de werksfeer zowel in Vlaanderen als Brussel. We streven naar een duurzame toekomst voor mens, maatschappij en planeet. Kunst en cultuur zijn ons middel om bewustzijn, expressie en reflectie te stimuleren en zo aan die toekomst bij te dragen. We passen ons aanbod aan op maat van elke vraag om zoveel mogelijk mensen te inspireren. 

www.muzischeworkshops.be 

Muzische Workshops

Mila

Compagnie Mila

Bij Compagnie MiLa geloven we dat er een artiest zit in elk van ons. We geven kids tussen 4 en 14 jaar graag een podium om te schitteren en die artiest te vinden. Op MiLa Kamp ondersteunen we onze acteurs, zangers, acrobaten, filmmakers, dansers of jongleurs in spé in hun ontdekkingsreis van de podiumkunsten en moedigen hen aan om hun passie verder te ontwikkelen. 

www.milakampen.be 

Mila

JoMus vzw

JoMus biedt wekelijkse lessen en vakantiekampen aan kinderen in de disciplines zang, dans en acteren.

www.jomus.be

Outside Jongerenvakantie vzw

Outside Jongerenvakanties focust zich op het organiseren van actieve jeugdvakanties voor jongeren tussen 3 en 18 jaar. Zowel internaat als externaat worden aangeboden.

Outside Jongerenvakanties focust zich op het organiseren van actieve jeugdvakanties voor jongeren tussen 3 en 18 jaar. Zowel internaat als externaat worden aangeboden.

www.outsidejongerenvakanties.be

Sportpret vzw 

Sportpret focust zich op kinderen in armoede, in kwetsbare situaties. Sportpret organiseert zinvolle vrijetijdsactiviteiten waar een mix van ontspanning, leren en persoonlijk ontwikkelen centraal staat.

 www.vzwsportpret.be

Wakasa Events vzw 

Wakasa Events organiseert jeugdkampen en events met de nodige jeugdwerkpassie. Ze bezorgt kinderen een outdoor of lerende ervaring.

www.wakasa.be

Spelenderwijzer vzw

Spelenderwijzer geeft haar passie voor muzische vorming en wetenschap door via workshops, voorstellingen en navormingen.

www.spelenderwijzer.be