[anysurfer.logo]

Jeugdwerkzomer: FAQ ouders

Jeugdwerkzomer: FAQ ouders

Corona en jeugdwerk

Als ouder of opvoeder zit je vast en zeker met een aantal vragen nu geweten is dat het zomeraanbod kan doorgaan. 

Hieronder kan je een aantal vaak gestelde vragen terugvinden die jou en jouw kind(eren) alweer een stap vooruit helpen. Deze vragen zijn gebaseerd op de Jeugdwerkregels zomer 2020, deze regels werden opgesteld vanuit een samenwerking tussen het jeugdwerk, de minister en virologen.

#jeugdwerkwerkt, maar deze zomer wel met ietsje meer regels dan normaal. Nood aan een paar handvaten om jouw kinderen te informeren? Gebruik zeker ook dit document waar we in 1 pagina de belangrijkste zaken met pictogrammen op een rijtje zetten. We vertaalden dit document ook in 12 talen. 

Translations frequently asked questions

In cooperation with Agentschap Integratie en Inburgering, we've provided the frequently asked questions from Dutch to Farsi, Albanian, Arabic, Bulgarian, Chinese, English, French, Polish, Romanian, Somali, Spanish and Turkish. The original dutch file is also included in the ZIP file.


Werd er rekening gehouden met kinderen en jongeren met een beperking bij de opmaak van de jeugdwerkregels en zomerplannen?

Zeker.
We zijn uitgegaan van een inclusieve aanpak bij het opmaken van zowel de jeugdwerkregels als de zomerplannen. Hiervoor gingen we in overleg met Ouders voor Inclusie, Jeugdwerk voor Allen, artsen en verschillende jeugdwerkorganisaties die veel ervaring hebben met deze kinderen en jongeren. 

Deze inclusieve aanpak houdt in dat overal gezocht werd naar formuleringen en oplossingen die voor elke deelnemer aan activiteiten haalbaar is en het doel is dan ook dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren mee kunnen deze zomer. Om die reden zal je niet vaak het woord beperking of bijzondere noden lezen in deze zomerplannen, een aanpak op maat per kind is immers onmogelijk in dit draaiboek op te nemen aangezien elk kind anders is. Dat neemt niet weg dat organisaties extra aandacht zullen hebben voor kinderen en jongeren met een beperking of bijzondere noden en zelf wel zoeken naar die aanpak op maat. 

 We raden organisaties aan om op voorhand proactief met jullie als ouders, het kind of jongere zelf en eventueel de huisarts in gesprek te gaan over mogelijke drempels of aandachtspunten om aan de maatregelen te voldoen om zo samen oplossingen te kunnen zoeken.
Als ouders kennen jullie zelf veel mogelijke oplossingen door ervaring, het is dan ook belangrijk die te gebruiken. Naast de inclusieve aanpak van de zomerplannen en jeugdwerkregels, voorzien we bijkomende FAQ's voor organisaties over kinderen en jongeren met een beperking of bijzondere noden, biedt Jeugdwerk voor Allen ook extra ondersteuning aan voor organisaties en werken sommige organisaties nog bijkomende communicatie aan rond specifieke situaties. 

 Dit alles neemt niet weg dat de maatregelen veel vragen van organisaties, vrijwilligers en medewerkers en ze zelf steeds de beslissing moeten kunnen maken wat er haalbaar is deze zomer, welke kinderen mee kunnen of kunnen deelnemen en welke misschien slechts deels of pas volgende zomer opnieuw. We vragen steeds om met begrip een gesprek aan te gaan over de mogelijkheden, drempels en oplossingen en indien nodig ook begrip te tonen voor de soms beperkte mogelijkheden van de organisatie in kwestie. In tussen tijd kunnen de organisaties ook specifieke problemen waar ze op botsen verder doorgeven en bespreken wij deze zaken met experten. 

Mag mijn kind gewoon deelnemen aan activiteiten, werkingen en kampen?

Ja! Je kind mag deze zomer naar het speelplein, op kamp of naar de jeugdactiviteit.Ten minste als je kind: 

 • niet ziek is op moment van deelname
 • tot minimaal 3 dagen voor deelname niet ziek is geweest (focus op coronasymptomen)
 • niet tot de risicogroep behoort
 • indien het kind zelf corona heeft moet men min. 7 dagen wachten en 3 dagen symptoomvrij zijn voor een nieuwe deelname
 • kinderen waarbij iemand besmet is in de primaire/gezinsbubbel kunnen gedurende 14 dagen, gerekend vanaf het laatste contact met de besmette persoon niet deelnemen. 
Hoort je kind wel tot de risicogroep? Dan mag je kind gaan mits jouw toestemming, of als je een attest van de dokter hebt. Zie ook volgende vraag: 'Wat zijn de risicogroepen en wat als mijn kind daar onder valt?

Wat zijn de risicogroepen en wat als mijn kind daar onder valt?

De risicogroepen worden in deze lijst van pediaters benoemd. Bij twijfel kan je steeds een huisarts contacteren die jou verder kan helpen.

Voor sommige van deze risicogroepen volstaat het om als ouder toestemming te geven dat je kind kan deelnemen aan het aanbod, dat is wanneer er sprake is van een chronische ziekte die onder controle is met medicatie. We begrijpen wel dat je als ouder mogelijk twijfels hebt, raadpleeg dan steeds de arts die samen met jou de inschatting kan maken of het kan en hoe het kan.

Voor andere risicogroepen is toestemming van de arts wel nodig om deel te kunnen nemen. Ga in gesprek met de arts wat de risico’s kunnen zijn, wat wel of niet kan.

Ga zowel bij eigen toestemming als ouder als bij toestemming van de huisarts ook zeker in gesprek met de begeleiding indien er speciale zorg of aandacht nodig is en hou rekening met de draagkracht van de begeleiding, misschien lijken sommige zaken vooraf moeilijk of niet haalbaar, ga het gesprek aan. 

Wat als er een besmetting is binnen het gezin of de primaire bubbel, kan mijn kind nog deelnemen? 

Wanneer iemand binnen het gezin of de primaire bubbel besmet is of iemand waarmee uw kind(eren) high risk contact hebben gehad is besmet .
High risk conact: Dat zijn contacten waarbij min. 15' face to face, aanrakingen, geen rekening met social distance... wordt gehouden bv. grootouders, tantes/nonkel, nichten/neven, buren,... wanneer deze bv. mee instaan voor de opvang tijdens de vakantie. 

In dit geval moet het hele gezin en dus ook uw kinderen in thuisisolatie en kunnen ze niet meer deelnemen aan een aanbod gedurende de thuisisolatie. In dit geval zal een test ook aangewezen zijn. 
Afhankelijk van het resultaat van deze test zal de termijn van thuisisolatie bepaalt worden door de huisarts. 

Is social distancing van toepassing tijdens het kamp, de activiteit of de werking?

Elk kamp, elke speelpleinwerking en elke zomeractiviteit voor jongeren wordt opgesplitst in bubbels van maximaal 50 personen.

Binnen die bubbel moet je kind geen anderhalve meter afstand houden. De activiteiten kunnen gewoon doorgaan met contact tussen de deelnemers van 1 bubbel. Er wordt gespeeld, gegeten, geslapen, gedanst, geknutseld… binnen de eigen bubbel en zonder contact met de andere bubbel(s). Geen social distancing dus binnen de bubbel wel bubbel distancing!

Binnen de bubbels wordt een onderscheid gemaakt tussen -12 en + 12 jaar met betrekking tot de intensiteit van het contact. Vanaf +12 jaar is er een hoger besmettingsgevaar. Daar wordt rekening mee gehouden bij keuze van activiteiten. Ook in relatie tot externen wordt bij +12 extra aandacht geschonken aan social distancing en/of gebruik van mondmaskers.

Contact met mensen buiten de bubbel wordt vermeden. Een bezoekdag of toonmoment voor jou als ouder zit er dit jaar dus niet in. Bij brengen en halen bij dagaanbod zonder overnachting wordt toegang van ouders tot de locatie gemeden en wordt gekeken om te werken met kiss en rides, social distancing tussen ouders, …  

Waar kan ik een activiteit, vakantie, kamp vinden voor mijn kind deze zomer?

Er zijn een heleboel organisaties die activiteiten, vakanties, kampen aanbieden wat de zoektocht niet persé makkelijk maakt. Je kan op een aantal verschillende plaatsen op zoek naar een geschikt aanbod dat bij jouw kind past: 

 • Je kan aankloppen bij de jeugd – of vrije tijdsdienst van je gemeente. Meestal hebben die zicht op de activiteiten die door en in de gemeente/stad worden georganiseerd.
 • Een website die tracht om alle aanbieders te bundelen is www.kampzoeker.be
 • Andere ouders, familie hebben misschien ook wel nog ideetjes waar je eens kan luisteren 

Moet mijn kind een mondmasker dragen tijdens het kamp, de werking, de activiteit?

Binnen de bubbel van je kind is dat niet nodig.

Een mondmasker wordt wel belangrijk wanneer de bubbel in contact komt Er wordt wel een onderscheidt gemaakt tussen kinderen – 12 en +12.

Zo zijn er bepaalde situaties waarbij +12 jarigen wel een mondmasker moeten dragen. 

 •  wanneer je het openbaar vervoer neemt op drukke plaatsen komt
 • waar je geen afstand kan houden
 • wanneer je contact hebt met externen
Heeft je kind een wond die verzorgd moet worden? De begeleider doet dat met een mondmasker en eventueel handschoenen aan. Je kind zelf moet er geen dragen.

Eventueel kan de begeleiding ‘s avonds een mondmasker dragen. Wanneer die bijvoorbeeld moet overleggen met begeleiding van andere bubbels. Op dat moment houden ze rekening met social distancing en als dit niet lukt zijn mondmaskers een goede oplossing.  

Moet ik dan zelf voor mondmaskers zorgen voor mijn kind?

Kinderen -12 moeten in principe dus geen mondmaskers dragen, voor de +12 deelnemers kan het dus wel gevraagd worden in functie van verplaatsingen, contact met externen,…

Organisatoren worden aangeraden om dit goed af te spreken met deelnemers en ouders. Vind je niets terug over wie mondmaskers voorziet en hoeveel, vraag het dan zeker na.

Vanuit het jeugdwerk hechten we belang aan duurzaamheid, organisaties worden ook aangeraden om niet zomaar te kiezen voor wegwerpmondmaskers voor alle deelnemers. Daarbij wordt steeds rekening gehouden het feit dat het niet voor elke ouder evident is om hierin te voorzien.  

Wat als mijn kind ziek wordt op kamp, de activiteit of tijdens de werking?

Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt, er zijn enkele kleine verschillen in deze procedure bij een aanbod MET en ZONDER overnachting.

Wanneer je kind ziek wordt, wordt het door de begeleiders in de quarantaine ruimte geplaatst. Intussen zal de organisatie u contacteren en vragen om uw kind zo snel mogelijk op te halen van het aanbod.  
Kinderen die geen COVID-19 symptomen hebben maar die toch ziek zijn kunnen ook niet langer op het kamp blijven maar moeten naar huis. 

Wanneer er symptomen zijn die kunnen wijzen op COVID-19 wordt gevraagd om de huisarts te raadplegen en de organisator van het kamp op de hoogte te brengen van eventuele verdere stappen. 
Bij een vermoeden van COVID-19 moet de huisarts een test doen, breng de organisatie daarvan op de hoogte zodat zij (zeker bij dagaanbod) eventuele andere deelnemers kunnen vragen om waakzaam te zijn en contacten te mijden zolang de uitslag van de test niet duidelijk is. 

Indien een test gebeurt is het ook belangrijk dat u de organisator op de hoogte brengt van het resultaat. Op die manier kunnen zij bepalen of het aanbod moet worden stopgezet of kan verdergaan in alle veiligheid. 

Wie uitgeput is, heeft meer kans om ziek te worden. Om dat te vermijden, zorgen begeleiders ervoor dat iedereen genoeg kan uitrusten.

Als blijkt dat jouw kind corona heeft (gehad) wordt je nadien gecontacteerd door de tracing inspecteurs, geef hen alle nodige informatie.  

Wat als mijn kind in contact kwam met een deelnemer besmet met COVID-19?

Door jeugdwerk deze zomer mogelijk te maken volgens het principe van bubbels is er gekozen voor 'high risk contact' dat wil zeggen contacten waarbij het risico om doorgeven van besmetting hoger ligt. Omdat er geen social distancing is, omdat er geen mondmaskers moeten worden gedragen en kinderen dus met 50 personen gewoon samen kunnen spelen, eten, slapen... zijn de contacten hoger in risico. 

Je kind kan in de privésfeer of tijdens een aanbod in contact komen met iemand die (later) besmet blijkt te zijn met COVID- 19. Als dit het geval is zal je hierover gecontacteerd worden door ofwel het contactcentrum van de Vlaamse overheid (indien het in privésfeer plaatsvond) ofwel de organisator van het aanbod (indien de besmette persoon deel uitmaakte van de bubbel waaraan uw kind deelnam). 

Wanneer u door een van beide gecontacteerd wordt dat uw kind 'high risk contact' heeft gehad met een besmet persoon gebeurt het volgende

 • indien het over een bubbel gaat, die op dat moment nog bezig is wordt deze onmiddellijk stopgezet
 • alle deelnemers uit de bubbel moeten worden getest en gaan in thuisisolatie
 • ook wanneer het een besmetting binnen de privésfeer is wordt een test afgenomen en start de thuisisolatie
De termijn van thuisisolatie is afhankelijk van het resultaat van de test en wordt door de huisarts aangegeven. 

Is het wel veilig om je kind op kamp of naar de activiteit te laten gaan?

Ja.De beslissing om de jeugdkampen te laten doorgaan, is er niet zomaar gekomen. Hier is goed overlegd met de experten.

De begeleiders nemen heel wat maatregelen om het kamp veilig te laten verlopen zoals voldoende rust (zie hierboven).

Je kind moet ook de handen blijven wassen.

 • Bij het begin en het einde van een activiteit
 • Voor en na de maaltijd
 • Na een toiletbezoek
Hoesten en niezen doet je kind nog altijd in de elleboog. Of in een papieren zakdoekje dat je daarna weggooit in een vuilnisbak met deksel op.

Omdat wie vermoeid is vatbaarder is voor het virus wordt ook extra aandacht besteed aan rust in de programma’s deze zomer. 

Gaan uitstappen door deze zomer?

Alle activiteiten vinden zoveel mogelijk in open lucht plaats én op de eigen (kamp)locatie. De experten raden een uitstap naar een andere locatie af, maar het is niet verboden. Organisaties die er toch voor kiezen om bepaalde uitstappen te laten doorgaan houden hierbij rekening met de geldende maatregelen op die locatie en met betrekking tot externen (evt. mondmaskers, afstand houden enz…).

Ook in de omgekeerde zin worden externen gemeden op de bestaande werkingen/activiteiten. Zo worden workshops door externe partners deze zomer afgeraden. Als een organisatie ervoor kiest om dit toch door te laten gaan kan dit mits rekening houden met de voorzorgsmaatregelen t.a.v. externen.    

Mag mijn kind deze zomer naar verschillende jeugdwerkingen gaan?

De ene dag naar het jeugdhuis en de andere dag naar het speelplein? Virologen raden aan om per week voor één werking te kiezen, en zo zoveel mogelijk binnen dezelfde bubbel te blijven.

Mag je kind dan de ene week naar het jeugdhuis en de andere week op kamp met de jeugdbeweging? Dat kan zeker, beperk in tussentijd wel de bubbels waarin je kind contacten heeft zo veel mogelijk. En wees alert voor symptomen.

Laat je kind dus zeker genieten van de zomer, laat het gerust met verschillende organisaties op kamp of naar activiteiten gaan maar wissel niet af tussen activiteiten binnen één week. 

Omdat niet alle aanbod van maandag tot vrijdag is voorzien wordt door de medische experts gevraagd om minimaal 2 volle dagen tussen elke vorm van aanbod te houden. Zorg daarbij ook voor voldoende rust tussenin en 

Welke rol kan ik als ouder spelen om de zomer vlot te laten verlopen?

Wees je als ouder ook vooral bewust van het feit dat deze zomer anders zal zijn dan anders. Door te kiezen voor bubbels waarin normaal contact mogelijk is proberen we dit voor jouw kind zo normaal mogelijk te maken.

Toch zijn er een aantal zaken die je als ouder wel best weet en waar je rekening mee houdt zodat de zomer vlot kan verlopen voor jou, jouw kind en de organisatoren: 

 • Als kinderen ziek zijn wordt deelname geweigerd of word je als ouder gevraagd je kind op te halen
 • Contact met externen wordt vermeden en voor al het aanbod wordt jij als een externe t.a.v. de bubbels gezien. Dat wil zeggen voorzorgsmaatregelen t.a.v. de deelnemers en andere ouders bij breng- en afhaalmomenten, geen showmomenten, geen bezoekdagen, … en dit zal soms begrip en ook rust vragen van jou en vele andere ouders.
 • De virologen raden aan om niet te gaan mixen en te kiezen voor 1 soort aanbod per week of min 2 volle dagen tussen. Probeer daar als ouder bewust mee om te gaan, hoe meer bubbels in 1 week hoe meer kans dat het virus zich verspreidt.
Zorg er samen met ons voor dat kinderen deze zomer vollenbak kunnen spelen, beleven, creatief zijn, sporten,… met zoveel mogelijk vrijheid binnen de grenzen van wat mag.     

Mag je naar het buitenland?

Ja, als de bestemming niet verder dan 150km van de Belgische grens ligt. Het is dan nog niet zeker of het kamp kan doorgaan. Dat hangt af van de richtlijnen voor reizen vanuit België, maar ook van het land van bestemming. 

Waarom 150km?

Als een kind/jongere ziek wordt op kamp, moet die in quarantaine geplaatst worden. Dat wordt dan gemeld aan de ouders en die moeten het kind/jongere meteen komen ophalen. En dat moet haalbaar zijn. Daarom is er een grens afgesproken van 150km van de Belgische grens.

En als de bestemming verder dan 150km ligt?

Dan kan het kamp niet doorgaan. Momenteel werken we aan een platform waar je last minute nog een kampgrond in eigen land kan vinden. Hou deze pagina in de gaten. We houden je op de hoogte.