[anysurfer.logo]

Jeugdwerkzomer: FAQ jeugdwerkorganisaties

Jeugdwerkzomer: FAQ jeugdwerkorganisaties

Corona en jeugdwerk

Als jeugdwerkorganisatie of koepel zit je vast en zeker met een aantal vragen nu geweten is dat het zomeraanbod kan doorgaan.

Hieronder kan je een aantal vaak gestelde vragen terugvinden die jou en je collega's alweer een stap vooruit helpen. Deze vragen zijn gebaseerd op de Jeugdwerkregels zomer 2020, deze regels werden opgesteld vanuit een samenwerking tussen het jeugdwerk, de minister en virologen.

#jeugdwerkwerkt, maar deze zomer wel met ietsje meer regels dan normaal. Nood aan een paar handvaten om jouw vrijwilligers te informeren? Gebruik zeker ook dit document waar we in 1 pagina de belangrijkste zaken met pictogrammen op een rijtje zetten.  

Vaak gestelde vragen jeugdwerkzomer

Op wie zijn deze regels van toepassing? 

Kinderen en jongeren met een beperking 

Stappenplan ziekte en noodprocedure 


Op wie zijn de regels van toepassing? 

Hoe zit het juist met sport- muziek/cultuurkampen? Vallen die onder deze regels? Welke regels moeten we volgen? 

De jeugdwerkregels en de zomerplannen zijn geschreven vanuit het kind- en jongerenperspectief.
De jeugdwerkregels (gids voor jeugdaanbod) is zo opgesteld dat alle kampen en activiteiten georganiseerd voor (en door) kinderen en jongeren hieronder zouden kunnen vallen. Bedoeling is en blijft dus dat elke organisatie die voor kinderen en jongeren organiseert binnen deze regels kan organiseren. Belangrijke boodschap is hierbij namelijk dat het voor het kind, de jongere of de ouders niet persé duidelijk en/of belangrijk is wie de organisator is van dit kamp en of het dus onder de categorie sport, jeugd of cultuur valt. 

Het is wel zo dat minister Dalle en zijn collega's Glatigny (Franstalige gemeenschap) en Wijckmans (Duitstalige gemeenschap) enkel uitspraak kunnen doen over de jeugdwerkkampen en vakanties. 
We hebben er wel bij de opmaak van de jeugdwerkregels en zomerplannen voor gezorgd dat we ook input en opmerkingen van sportsector en muzieksector hebben meegenomen zodat zij zich ook in deze regels en plannen zouden kunnen vinden. 

Sinds 8 juni mogen deze sectoren in elk geval ook opnieuw aan de slag, hou de communicatie van de betreffende minister in de gaten voor meer informatie. Hou bij het organiseren van een muziekkamp rekening met de aanbevelingen van het basisprotocol Cultuur en voor sportkampen met dit protocol voor sportkampen.

Hoe zit het met jeugdhuizen? Komt er ook een zomerplan voor jeugdhuiswerkingen? 

Ook voor jeugdhuizen deze zomer werd een beslissing genomen. Je vindt alle informatie op de website van Formaat. 

Daar vind je ook meer informatie over hinder- en compensatiepremies voor jeugdhuizen.

Wat met volwassen leden en deelnemers? 

Eerst en vooral is het van belang om te weten dat de doelgroep jeugd decretaal bepaald is tot 30 jaar, je hoeft dus niet te kijken naar +18 grens. 

Er is ook een groot onderscheid tussen kampen waar de overgrote meerderheid dus tot de doelgroep jeugd behoort en er enkele oudere deelnemers zijn zoals volwassen begeleiders, kookouders, gidsen, animatoren of begeleiders... 
Voor deze mensen geldt dat zij zich gedragen zoals de +12 deelnemers binnen deze jeugdgroep dus hoef je geen aparte regels te volgen. 

Groepen die voornamelijk deelnemers hebben die ouder zijn dan 30 jaar vallen niet onder jeugdaanbod en kunnen ook niet naar deze jeugdwerkregels kijken als leidraad voor hun organisatie. Zie ook de FAQ over deelnemers boven 30 jaar. 

Marc Van Ranst wijst in dit artikel op een groot verschil tussen kinderen en volwassenen, maar haalt wel aan dat hij uitgaat van versoepeling ook voor volwassenen richting de zomer.  Wanneer je dus echt spreekt over een groep die niet tot de doelgroep jeugd behoort wacht je best de beslissingen rond groepstoerisme in het algemeen af. 

Gelden deze jeugdwerkregels enkel voor organisaties die erkend zijn als jeugdwerk? 

Erkenning als jeugdwerk is geen voorwaarde om onder deze regels activiteiten te organiseren.
We hebben deze regels opgesteld met kinderen en jongeren als doelgroep, sectoroverschrijdend. 
Zijn je activiteiten vooral spelgefocust? Dan zien we je activiteiten als jeugdwerk, gericht op kinderen en jongeren, maar als er bijkomende aanbevelingen komen voor sport, culturele of andere activiteiten, dien je je daaraan te houden voor zo'n activiteiten. (zie ook de FAQ over sport en cultuur)

Wat met afdelingen/groepen/werkingen in Wallonië? Zijn dezelfde regels van toepassing?  

De huidige regels zijn beslist door de verschillende bevoegde ministers van jeugd voor heel België en gelden dus voor heel ons land. 

In het federale besluit werd wel opgenomen dat er steeds toelating nodig is van de lokale overheid. In sommige steden en gemeenten worden extra maatregelen opgenomen in het gemeentelijk politiereglement dus ga steeds na voor je vertrek wat de regels zijn die van toepassing zijn in de stad of gemeente waar jouw aanbod plaatsvindt. 

Hier vind je de Franstalige versie van de jeugdwerkregels. Deze kunnen jou helpen om eventuele zaken te verduidelijken. 
Onze organisatie bevindt zich op een kruispunt bv jeugdwerk - welzijn. Volgen we deze jeugdwerkregels?  

We hebben er bij het opstellen van de jeugdwerkregels en zomerplannen op gelet dat alle activiteiten voor kinderen en jongeren hier gebruik van kunnen maken en hadden ook overleg met enkele andere sectoren. Veel sectoren verwijzen ook naar onze jeugdwerkregels maar soms gelden er daarnaast per specifieke sector nog een aantal andere maatregelen. Je dient dus te voldoen aan beide documenten als je volgens het jeugd-bubbelprincipe een activiteit doet. Je vindt hierboven alvast informatie over de sport- en cultuursector. Ga op zoek naar andere informatie via de website van je ondersteunend departement of kabinet.

Gelden deze jeugdwerkregels ook voor geattesteerde kadervormingscursussen?  

Ja, je kan ook voor animator-, hoofdanimator- en instructeurscursussen aan de slag met de jeugdwerkregels en zomerplannen.

Zijn deze jeugdwerkregels ook van toepassing voor kookouders?   

We zien kookouders als onderdeel van een kamp. De virologen gaven duidelijk aan dat risicogroepen vermeden dienen te worden op kamp of activiteit, dit geldt dus ook voor 65+, tenzij ze toestemming hebben van hun huisarts. Er zijn een aantal scenario's mogelijk: 

 • De kookploeg vormt een eigen bubbel. Dan moeten zij zich als externe zien t.a.v. de andere bubbels waarin de deelnemers zitten en dus geen contact, social distancing, goed opletten bij de bereidingen en het serveren m.b.t. handhygiëne... 
 • De kookploeg maakt volledig deel uit van 1 van de bubbels waar ook deelnemers inzitten. Dan kan de kookploeg nauwer contact hebben met deelnemers binnen die bubbel bv. de jongste groepen waar al eens een extra troost van een kookouder helpt of waar de kinderen van de kookouders al eens een spelletje meepikken. 
 • De kookploeg splitst zich op per bubbel: hou er rekening mee dat de kookploeg dan niet gelijktijdig kan werken in dezelfde keuken wat het complex maakt. Als er meerdere keukens mogelijk zijn, of er wordt in tenten die op te splitsen zijn gekookt, is dit eenvoudiger. 

Daarnaast wordt ook extra aandacht gevraagd voor handhygiëne aangezien ze met eten aan de slag gaan voor anderen en wordt het dragen van een mondmasker aangeraden bij koude bereidingen en bij intensief koken. 

De KSA ontwikkelde een draaiboek voor kookouders dat je hier kan raadplegen. 

Mogen deelnemers die zelf corona hebben gehad of in contact kwamen met een besmet persoon deelnemen?   

Iemand die zelf corona heeft of heeft gehad,  moet minimum 7 dagen na de diagnose wachten  en minimum 3 dagen symtoomvrij zijn alvorens opnieuw aan aanbod te kunnen deelnemen.

Als iemand uit je gezinsbubbel of primaire bubbel Corona heeft of heeft gehad, of iemand met wie je een hoog risico contact had (dit zijn intense contacten meer dan 15' face to face, aanrakingen, geen social distance...) dan moet je je laten testen en afhankelijk van de uitslag van de test thuisquarantaine opstarten. 

Hoeveel tijd laat je tussen verschillende activiteiten?  

De virologen raden hier vooral aan om met gezond verstand voldoende rust in te plannen tussen verschillende activiteiten. De minimale tijd tussen 2 activiteiten die zij naar voor schuiven is 2 volle dagen.
Ga zeker te rade bij jouw koepel over de termijn die zij aanraden om zeker te zijn dat je juiste beslissing neemt. 

Kan je jeugdwerk combineren met een vakantiejob? 

Ja, dat kan. Zowel als deelnemer als als jeugdwerker. Als je de maatregelen op je vakantiejob én in je jeugdwerkactiviteit veilig opvolgt, kan dit. 

Wat met mensen in dagaanbod die 's avonds naar huis gaan? Kunnen zij 's avonds naar andere activiteiten? 

We vragen binnen een week zoveel mogelijk dezelfde bubbel te behouden en je tot één activiteit te beperken. Wees je dus bewust van je verantwoordelijkheid na je activiteit: hoe meer sociale contacten naast je bubbel, hoe meer het risico vergroot.  

Wat als deelnemers terug komen van een reis in een oranje of rood gebied?
Je vindt steeds de actuele update van deze gebieden op deze website van Buitenlandse zaken. Ga steeds in overleg met de ouders, opvoedingsverantwoordelijken en/of deelnemer zelf. Maak hierbij een onderscheid tussen de oranje en rode gebieden. Bij de oranje gebieden wordt gevraagd extra waakzaamheid aan de dag te leggen voor eventuele symptomen, en bij bepaalde landen wordt er een test en/of quarantaine gevraagd. De geactualiseerde lijst staat op de website van Buitenlandse zaken (zie hierboven).

Houd als begeleiding zeker rekening met de vermoeidheid van de deelnemer en bouw bv. enkele rustdagen in voor de deelnemer aansluit bij de werking. Communiceer ook op voorhand aan deelnemers dat er zeker extra alertheid zal gelden voor symptomen bij wie terugkeert van een reis.

Als de deelnemer uit een rood gebied terugkomt, geldt verplichte quarantaine en dient deze dus gerespecteerd te worden. De deelnemer kan in dit geval dus tijdens de quarantaineperiode niet deelnemen aan de activiteiten. De personen die terugkeren moeten zich ook verplicht laten testen.

Houd ook zeker rekening met het invullen van het reisformulier.

De lokale overheid of politie legt ons extra regels op, kan dit zomaar? 

Gemeentes en steden kunnen controles uitvoeren op jullie aanbod, zelf of via de politie. Vanuit hun autonomie kunnen ze extra regels opleggen. Dat wil dus zeggen dat een stad of gemeente in een politiereglement extra maatregelen kan opleggen indien zij dit wenselijk achten. 

Wanneer je met dergelijke zaken geconfronteerd wordt ga dan zeker ook in gesprek en vraag hen jou te informeren waar je deze info kan terugvinden zodat je je verder goed kan informeren. Op die manier kan je ook nagaan of het werd opgenomen in hun reglement. 

Sinds de Nationale Veiligheidsraad van 27/7 werd ook duidelijk gemaakt dat lokale steden en gemeenten zelf bepaalde bijkomende maatregelen kunnen afkondigen indien nodig, al dan niet na overleg met hun provinciale en Vlaamse overheidsniveau. Als jeugdwerk voegen we ons naar de geldende samenlevingsregels (denk bv. aan maatregelen over mondmaskers bij +12 in de publieke ruimte).

Gelden de jeugdwerkregels nog steeds na de Nationale Veiligheidsraad van 27/7?

Zoals duidelijk gecommuniceerd door onze Premier Wilmés en onze Minister van Jeugd Dalle worden de jeugdwerkregels niet gewijzigd en kunnen alle werkingen, activiteiten en kampen blijven doorgaan zoals gecommuniceerd op deze website, adh. de zomerplannen, noodprocedures, FAQ's hieronder enz.

Houd uiteraard bij je werking wel rekening met de geldende samenlevingsmaatregelen en neem ook even contact op met je lokale overheid als je twijfelt over bepaalde maatregelen of bepaalde risico-regio's. 

Kinderen en jongeren met een beperking 

Wat met kampen en vakanties voor kinderen en jongeren met een beperking? 

Er komen heel wat vragen binnen over hoe de jeugdwerkregels en zomerplannen toe te passen op kinderen en jongeren met een beperking. We zijn uitgegaan van deelname door alle kinderen en jongeren en hebben getracht zo inclusief mogelijk te zijn, probeer dus zeker in eerste instantie te kijken of jullie je activiteiten binnen deze jeugdwerkregels kunnen organiseren. 
Ga zeker het gesprek aan met ouders: Mag en kan het kind of de jongere mee? Hebben ze toestemming nodig van ouders of een huisarts? Wees je ervan bewust dat kinderen en jongeren met bijzondere noden misschien extra aandacht nodig zullen hebben maar zeker niet allemaal tot de risicogroepen behoren. 

Bespreek met ouders welke noden er zijn, welke zaken eventueel moeilijk zijn binnen de regels die van toepassing zijn en welke drempels overwonnen kunnen worden. Heb je nog tips en tricks nodig over hoe je redelijke aanpassingen kan doen, neem dan ook zeker eens een kijkje op deze pagina of bij ouders voor inclusie.

We begrijpen daarnaast wel dat er soms heel specifieke situaties zijn waardoor sommige regels moeilijk toepasbaar zijn: bv. de combinatie van leeftijden, de nood aan intensief contact i.f.v. verzorging, troost, hechting... We bekijken verder met een aantal betrokken organisaties hoe we hiermee aan de slag gaan en zorgen voor aanvullende antwoorden op jullie vragen. We houden jullie op de hoogte. 

Hoe ga je om met kinderen en jongeren met een bijzondere nood aan nabij fysiek contact?

Probeer afspraken te maken met de kinderen en jongeren en hun ouders op voorhand.
Er wordt aan iedereen gevraagd om met gezond verstand om te gaan met intens fysiek contact deze zomer. Maar uiteraard zijn er kinderen en jongeren met bijzondere noden en hun nood aan aanraking en nabijheid hoeft hen niet uit te sluiten van activiteiten of kampen met anderen. Is deze persoon (fysiek) jonger dan 12 jaar? Denk met gezond verstand na over activiteiten of spelen waarbij speeksel wordt uitgewisseld, maar verder kunnen aanrakingen of knuffels bij wie dit nodig is. 

Denk eventueel na over één of enkele vaste begeleiders waar het kind of jongere bij terecht kunnen en dit ook weten. Is deze persoon (fysiek) ouder dan 12 jaar? Hierbij zijn de risico's groter, dus kijk hier hoe intens contact beperkt kan worden en wijs één of enkele vaste begeleiders aan voor deze persoon, en zorg ervoor dat deze persoon dit ook weet. 
Zowel bij -12 als +12-jarigen kan er intens contact nodig zijn voor alledaagse behoeften als eten of verzorging, spreek ook hier eventueel een vaste begeleider af en gebruik je gezond verstand. Zie de noodzakelijke contacten bij deze doelgroep dus gerust breder dan pure noodsituaties. 

Als je begeleiders zichzelf willen beschermen met mondmaskers of handschoenen bij deze handelingen, kan dat, maar het is zeker niet verplicht binnen de bubbel. Denk ook steeds na over de impact van maatregelen op het welbevinden van de kinderen/jongeren. Start ook hier steeds vanuit handhygiëne en kijk daarna wat verder nodig is. 
Worden er extra maatregelen aangeraden bij kinderen en jongeren die niet zelf kunnen eten of zichzelf kunnen wassen? 
Zoals hierboven gezegd zijn er dus geen extra maatregelen verplicht bij de zorgtaken van kinderen en jongeren met (zware) fysieke of verstandelijke beperkingen. Je kan er als begeleider zelf voor kiezen om je extra te beschermen, maar deze zijn niet aangeraden binnen de bubbel en denk ook aan het effect dat dit heeft op deze kinderen en jongeren en hun gevoel van vertrouwen en rust. Het welzijn van jezelf als begeleider en je kinderen en jongeren staat centraal, probeer (eventueel op voorhand samen met huisarts en ouders) oplossingen te zoeken voor drempels zodat de kinderen en jongeren mee kunnen die normaal ook zouden meegaan. Mét aandacht voor je draagkracht als begeleiding.
Kan de begeleiding ervoor kiezen sommige kinderen en jongeren mee te nemen en andere niet?

Dat kan, we benadrukken hierbij nog eens dat alle kinderen en jongeren enorm nood hebben aan ruimte en spelen met anderen. Het doel van deze jeugdwerkzomer en alle maatregelen is dat zo veel mogelijk kinderen en jongeren veilig mee kunnen. Maar uiteraard houden de maatregelen ook heel wat in, en we weten dat deze niet voor elke groep, voor elke organisatie of voor elke deelnemer evident zijn. Er is dus alle begrip als je organisatie of groep beslist om géén activiteiten of kamp te organiseren, of als je in samenspraak met het kind of de jongere, de ouders en eventueel de huisarts beslist om iemand voor één keer thuis te laten. Zorg in dat geval ook zeker voor goede communicatie en nazorg: het is uiteraard niet fijn om achter te blijven.

Zijn er in je verblijf of tenten extra maatregelen nodig met kinderen en jongeren met bijzondere noden?

Nee, die zijn niet verplicht, maar bekijk op voorhand wel of je bv. extra zorgmateriaal bij hebt, een ander soort bed enz. en welke reinigingsmaatregelen hierop van toepassing zijn.
Voorzie je best vaste begeleiding voor kinderen en jongeren met noden waarvoor nauw contact nodig is?
Zoals hierboven gezegd, is dat een mogelijkheid voor +12-jarigen. Voor jongere kinderen en jongeren kan dat zeker ook duidelijkheid scheppen.
Kunnen volwassenen met een beperking mee met onze jeugdactiviteiten?
Er zijn heel wat organisaties die ook activiteiten organiseren voor mensen die fysiek ouder zijn dan 30 (soms wijkt de fysieke leeftijd af van de verstandelijke leeftijd of is er sprake van bewindvoering), maar dit wel doen onder jeugdwerkactiviteiten. In ons decreet wordt de grens in principe gelegd op 30 jaar voor jeugd, maar we weten uiteraard dat er veel organisaties ook een aantal mensen mee hebben boven de 30 (zowel deelnemers, begeleiding, ondersteuning, kookouders enz.). Een groep waarin meer dan de helft boven de 30 jaar is, is lastig te benoemen als jeugdwerk; dus dan wacht je beter op richtlijnen vanuit toerisme. Als het over een minderheid in je groep gaat, kan je aan de slag met de jeugdwerkregels en zomerplannen. Wat de regels zelf betreft, wordt er buiten de leeftijdsgrens van 12 jaar geen andere grens gehanteerd (dus 18+ bv. maakt niet uit).


Aard van de activiteiten 

Wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen -12 en +12?

Dat verschil zit vooral in het besmettingsgevaar. Vanaf 12 jaar ben je besmettelijker dan onder 12 jaar. Onder 12 jaar zijn de risico's heel beperkt en volstaat binnen de bubbel extra handhygiëne enz. 

Voor de zomerse bubbelwerking: Boven de 12 jaar is die hygiëne nog belangrijker, beperk je nabij contact en gebruik je in contact met externen zeker mondmaskers. Als er in je groep zowel kinderen onder 12 zitten als boven 12, gebruik je voor alle kinderen van die groep de regels van +12.

Voor de werking tussen 8 en 30 juni: Boven de 12 jaar hou je strikt afstand van 1,5 meter, onder de 12 jaar is dit niet nodig. Meer lees je in het juni-plan. Als er in je groep zowel kinderen onder 12 zitten als boven 12, gebruik je voor alle kinderen van die groep de regels van +12.

Mag er gezongen worden?

We maken het onderscheid tussen af en toe zingen tijdens je activiteiten en activiteiten waarbij zingen centraal staat zoals een musicalwerking of muziekkamp. Vanaf 1 juli kan af en toe zingen binnen de bubbelwerking van je activiteit, gebruik hierbij altijd je gezond verstand. 

Als je activiteit of kamp echter als focus zang, musical of muziek spelen heeft of een groot deel van je activiteiten bestaat uit zingen, is het belangrijk dat je hierbij de maatregelen van de Cultuurgids volgt, ter aanvulling van onze jeugdwerkregels. Deze maatregelen gelden immers ook op kampen en activiteiten. Deze specifieke maatregelen gelden niet voor -12-jarigen.

Mogen we losse vormingen aanbieden tijdens de zomer? bv. EHBO- opleiding halve dag? 

Op je kamp zelf worden deze vormingen afgeraden omdat er dan externe contacten nodig zijn. 

Bekijk of er alternatieven kunnen zijn hiervoor.
Als je je losse activiteit op voorhand (of los van andere activiteiten) kunt organiseren binnen één bubbel, kan dat. Kijk dan naar het zomerplan rond dagaanbod: concreet is het iemand van binnen de bubbel die dit met een deel of gehele bubbel kan doen, dat kan... Externen wordt afgeraden.
Het geven van een vorming aan bv. begeleiding van verschillende bubbels op hetzelfde moment waarbij je bubbels mixt kan niet. 

Mogen we fysiek vergaderen voor en tijdens de zomer? Bv voorbereidende vergadering met 20 animatoren?  

Dat kan, maar gebruik hierbij de handvaten van het juni-plan als het tussen 8 en 30 juni is.

Probeer dit vanaf 1 juli al zo veel mogelijk binnen je bubbels te doen die zullen gelden op kamp. Als er toch externe contacten nodig zijn met mensen buiten je bubbel, ook op voorhand: probeer dan het aantal mensen te beperken die daarbij zijn én maak gebruik van mondmaskers, afstand houden enz. 


Mogen wij ook voor de zomer al (sport) activiteiten doen tot 20 personen in de buitenlucht? ?  

Dat kan sinds 8 juni, lees er alles over in dit nieuwtje.

Mag je met je jeugdwerking rondtrekken en overnachten op verschillende plaatsen?  

Neen, rondtrekken met overnachting is niet toegestaan. 
De reden hiervoor is: risico op contact met externen is te groot en zelf met de beste voorbereiding nooit volledig uit te sluiten. 

Wat met voorkamp/voorbereidingen?  

Die kunnen zeker en vast, zorg er wel maximaal voor dat je ook bij de voorbereiding al in je bubbels werkt. Als er materiaal doorgegeven moet worden tussen bubbels of er wordt opgebouwd bij een andere bubbel, dan volg je de maatregelen zoals beschreven in de jeugdwerkregels en zomerplannen. Veel succes met alle voorbereidingen!

Mogen deelnemers en begeleiding zich wassen in een rivier?

Zeker. Dat is geen probleem, we gaan er uiteraard van uit dat jullie dit zoals steeds ecologisch doen met respect voor omgeving en natuur. En daarnaast doorheen de dag vooral goed letten op handhygiëne met aandacht voor goed inzepen en gebruik van proper water.

Kan pleinwerking binnen de bubbelwerking? 

Sinds 18 mei kon het jeugdwelzijnswerk een doorstart maken. Sinds 8 juni kunnen zij aan de hand van het juni-plan opnieuw aan de slag.  Vanaf 1 juli voor mobiele speelpleinwerking, moet die groep telkens naar dezelfde plek gaan. Meer info over o.a. mobiele werkingen vind je op de website van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, onderaan bij de veelgestelde vragen. 

Kunnen we de uitstappen naar zwembad, pretpark gewoon weer laten doorgaan? 

Nu pretparken, dierenparken, zwembaden, cinema's,... opnieuw open zijn kan je als groep ook opnieuw naar deze plaatsen mits rekening te houden met de daar geldende maatregelen.

Let wel op: door de extra maatregelen zijn plaatsen vaak beperkt, zijn er bepaalde maatregelen die moeilijker haalbaar zijn voor groepen waardoor groepen niet altijd mogelijk zijn in realiteit. 
Neem contact op met de locatie waar je uitstap zou doorgaan, bekijk de mogelijkheden samen. 

Vergeet ook zeker niet de nodige maatregelen te volgen bij je verplaatsing van en naar de uitstap. 


Organisatorische zaken 

Kan combineren van verschillende locaties als je daar zoveel mogelijk op locatie blijft?

Neen, je zal je kamp of activiteitenlocatie goed moeten voorbereiden op alle maatregelen. Houd je aan één locatie per kamp. Als je naar je kamp toe zou fietsen of stappen, kan dit dus ook niet met overnachtingen op andere plaatsen dan je ene kamplocatie. Zorg er in dat geval dus voor dat je op één dag op locatie raakt. Rondtrekken kan niet dit jaar.

Als we een privébus huren hoe verloopt dit dan met de bubbels? 

Je vindt een uitgebreid antwoord op deze vraag via dit artikel.

Waar kunnen we ons aanbod nog extra promoten nu alles kan doorgaan? 
Je kan je aanbod promoten via de Kampzoeker
Een handleiding over hoe je  je aanbod op deze website kan zetten vind je hier

Kan een kamp waarbij 1 bubbel blijft overnachten en een andere bubbel elke dag naar huis gaat? 
Dit kan, je kan immers verschillende bubbels tegelijkertijd op één locatie organiseren maar ze vallen in dat geval dus onder twee verschillende zomerplannen= kampen met overnachting en kampen zonder overnachting.
Contact vermijden tussen de bubbels geldt hier dus ook volledig, als er toch contact met externen is, dienen mondmaskers en sociale afstand bewaard te worden. 

Binnen 1 bubbel is een combinatie van beide groepen niet mogelijk (dus dan moet gekozen worden tussen: iedereen blijft slapen, iedereen werkt met dagwerking of er worden maatregelen gebruikt zoals voor externen).

 

Mag in geval van dagaanbod een bubbel die na dag 1 bv maar 22 deelnemers bevat op dag 2, 3, ... aangevuld worden tot 50? 
Tijdens een week speelplein mogen max 50 personen in één bubbel deelnemen. Je kan wel verschillende bubbels tegelijk op één locatie hebben. 
Als een kindje bijvoorbeeld enkel op dinsdag deelneemt, houdt dat kindje ook op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag een plaatsje ‘bezet’. Als op maandag je werking nog niet vol (in totaal 50 personen) zit, kunnen er nieuwe kinderen aansluiten op dinsdag. Vanaf dat ze één dag deelnemen, nemen ze dus een vaste plek in. 

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je bubbel nooit of slechts op 1 dag (bv dinsdag of donderdag, vaak de drukste dagen) uit 50 kinderen bestaat, de andere dagen is de bubbel kleiner omdat kinderen die één dag deelnemen eigenlijk ook een hele week een plaatsje ‘bezet’ houden. 
Met deze bubbel kan je verschillende activiteiten doen uiteraard, zolang je binnen je bubbel blijft of de juiste maatregelen neemt als er bv. een andere begeleider of jeugdwerker bij komt.

Is er een quarantaine ruimte per bubbel nodig?  
Nee, één ruimte is voldoende. Als er toch situaties voorvallen waarbij er verschillende kinderen in verschillende bubbels ziek worden, kan je op dat moment oplossingen zoeken; daarvoor hoef je op voorhand geen extra lokalen of plaatsen voor vrij te houden. 

Zijn faceshields evenwaardig aan een mondmasker? 

Voor sommige mensen is een faceshield comfortabeler dan een mondmasker, maar ze kosten ook iets meer en voor nauw contact waarbij speeksel kan rondvliegen, ben je echter zekerder met een mondmasker.
Voor een rustig verzorgingsmoment waarbij er niet veel speeksel zal rondvliegen kan je een shield gebruiken omdat dit comfortabeler is. Maar bij veel kans op speeksel in gezicht bv. wenend kind bij EHBO is mondmasker wel veiliger. 

Kan je met verschillende bubbels op één kamp of activiteit tegelijk spelen?

Absoluut. Op 1 locatie kan je verschillende bubbels tegelijkertijd combineren. Een kamp kan dus bv. gerust uit 150 personen bestaan, zolang deze dan opgesplitst zijn in 3 verschillende bubbels. Tussen de bubbels doe je aan 'bubbel distancing'.

Wat met mensen die samenwonen met andere jeugdwerkers?

Als je begeleider bent van dag-aanbod, is het aangeraden om buiten je bubbel met extra voorzichtigheid om te gaan met mensen die niet tot je bubbel behoren. Hygiëne is hierbij zeker belangrijk, maar neem deze mensen ook zeker mee als er in geval van een besmetting gevraagd wordt om aan contact tracing te doen.

Wat met outreachend werken na 1 juli? 

Je kan zeker outreachend blijven werken, maar uiteraard blijf je de geldende maatregels in de samenleving volgen. Als je outreachend werk combineert met andere soorten jeugdwerk, is het van bijzonder extra belang om bij je outreachend werk met alle social distance en veiligheidsmaatregelen rekening te houden.

Zijn handschoenen nodig of nuttig? 

Handhygiëne is het belangrijkste. Wees je er bewust van als je buiten je bubbel zaken aanraakt. Handschoenen kunnen handig zijn als je buiten je bubbel gaat, maar je handen wassen, werkt dus ook. 

Zijn de dagplaatsen voor kwetsbare kinderen en jongeren flexibel? 

Binnen 1 week kan je per bubbel in totaal 50 personen optellen, er kunnen op 1 locatie verschillende bubbels gecombineerd worden. Als je een flexibele plaats aan één kind geeft voor één dag: telt de naam van dat kind mee voor heel de week, ook als dat kind maar één dag komt. 

Wat als er toch fouten gemaakt worden tegen de bubbelwerking? 

We weten dat er misschien fouten gemaakt zullen worden en bubbels onbedoeld soms contact zullen hebben. Registreer in dat geval dat duidelijk en specifiek welke contacten er hebben plaatsgevonden in je logboek. Zorg ervoor dat je dit zeer goed kunt doorgeven in geval van een besmetting zodat er goede tracering kan plaatsvinden. 

Wat met ouders die hun kinderen na de dagwerking ophalen? 

We raden aan om externen zo weinig mogelijk toe te laten op je terrein. Werken met kiss&ride zone, werken met afhaalblokken, organiseren dat er weinig contact is tussen kinderen, begeleiders en ouders. Probeer ervoor te zorgen dat het kind buiten je gezinsbubbel zo weinig mogelijk in contact met andere bubbels. Het is belangrijk ook ouders te wijzen op hun verantwoordelijkheid hierbij.

Wat als eventueel nodige repatriëring of afhaling niet door ouders zelf kan gebeuren? 

Denk hier op voorhand over na, zoek oplossingen met andere opvoedingsverantwoordelijken of familieleden of kijk of er iemand binnen de bubbel eventueel voor vervoer kan zorgen. Spreek dit op voorhand af. 

Wat met vervoer door eigen auto's? 

Op basis van de nieuwe regelgeving kan vanaf 8 juni eigen vervoer gebruikt worden, mits rekening gehouden wordt met de nodige maatregelen (personen in je auto tellen bij voor je persoonlijke weekbubbel) en nodige hygiënemaatregelen. 

Mogen we opnieuw aan jeugdwerk doen sinds 8 juni?

Ja, dat kan. Je kan hiervoor gebruik maken van het juni-plan. Er gelden immers heel wat maatregelen zoals het werken in een groep van max. 20 personen, het behouden van afstand (bij +12jarigen) en alle hygiënemaatregelen. Vanaf 1 juli gelden de jeugdwerkregels en kan je je activiteiten baseren op de zomerplannen.  

Moeten we in juni ook in vaste groepen werken?

Dat is niet verplicht omdat er afstand gehouden wordt bij +12jarigen.

Vanaf juli werk je wel met je vaste bubbels per week omdat in die bubbels de afstandsregels niet gevolgd moeten worden. Enkel in jeugdhuizen en instuifwerkingen blijven de afstandsregels gelden.
Het kan daarom wel helpen om, indien mogelijk, alvast in dezelfde bubbels te werken in juni, als in juli.

Wat met het jeugdwerk vanaf september? Mogen we onze werking starten in september?

We kunnen de omstandigheden waarin we ons in september zullen bevinden onmogelijk inschatten. Wel zijn we in overleg met experten en het beleid om dit gesprek grondig te voeren en te kijken wat er mogelijk zal kunnen zijn in september. We zullen zeker meer nieuws communiceren via onze website vanaf we meer weten. We vragen hierbij jullie geduld: we weten dat jullie voorbereidingen willen treffen, en het soms lastig om hier lang mee te wachten. Bereid je werking voor, houd rekening met verschillende scenario's en zoals gezegd: we houden jullie op de hoogte. Buitenland

Kampen in het buitenland: 150 km buiten de grenzen, bedoelen ze hiermee in vogelvlucht of afstand?

Het moet haalbaar zijn voor ouders om hun kinderen snel op te halen. Het gaat dus over vogelvlucht van aan de Belgische grens. Hou zeker ook rekening met de gebieden die als rood omschreven worden op de website van buitenlandse zaken. Kijk ook naar welke landen de code oranje krijgen zodat je rekening kunt houden met eventuele maatregelen achteraf én op voorhand.

Houd ook zeker rekening met het invullen van het reisformulier bij terugkomst..

Wanneer komt er meer duidelijkheid over de kampen binnen een straal van 150km van de Belgische grens? 

De straal van 150 km. wordt gehanteerd omdat ouders of opvoedingsverantwoordelijken in geval van een noodprocedure hun kinderen moeten kunnen (laten) ophalen. Het is dus een maatregel gekozen uit veiligheid voor deelnemers en organisaties. 

 Deze maatregel werd intussen ook door de Federale overheid op papier gezet. Op de website van de federale overheid kan je dit terugvinden: De zomerkampen mogen georganiseerd worden tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen onder voorbehoud dat het gastland dit niet verbiedt. Houd ook rekening met of een een land als rood aangeduid wordt op onze website van buitenlandse zaken. (FAQ openbaar leven - zijn zomerkampen en speelpleinwerking toegestaan). Organisaties kunnen dit schrijven gebruiken om overmacht in te roepen. Houd ook zeker rekening met het invullen van het reisformulier bij terugkomst.

Is er een document dat overmacht kan aantonen voor activiteiten die verder dan de 150km plaatsvinden? 

Op de officiële website van de federale overheid staat het volgende: De zomerkampen mogen georganiseerd worden tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen onder voorbehoud dat het gastland dit niet verbiedt. Houd ook rekening met of een een land als rood aangeduid wordt op onze website van buitenlandse zaken.

Terug te vinden via deze webpagina - thema openbaar leven - 'zijn zomerkampen en speelpleinwerking toegelaten?'. 


Webinar zieke deelnemer en noodprocedure 

De termijnen voor thuisblijven, wachten alvorens een volgend aanbod even op een rijtje gezet. 

 • Om te kunnen vertrekken moet men 3 dagen symptoomvrij zijn: dus 3 volle dagen geen enkel ziektesymptoom vertonen
 • Wie het kamp moet verlaten omwille van symptomen, getest wordt en positief test mag gedurende min. 7 dagen niet meer deelnemen aan aanbod en moet min. 3 dagen symptoomvrij zijn om te kunnen deelnemen aan een nieuw aanbod
 • Wie het kamp moet verlaten omdat de bubbel wordt stopgezet na besmetting gaat naar huis, moet zelf getest worden en moet in thuisisolatie gedurende de vastgelegde termijn. Dus ook al test men negatief, de thuisisolatie is cruciaal. 
 • Wie het kamp moet verlaten maar waarvan de dokter bevestigd dat hij geen vermoeden heeft van Covid en dus geen test opstart moet min. 3 dagen symptoomvrij zijn alvorens een nieuw aanbod te kunnen opstarten. 
 • Voor wie in de primaire bubbel in contact komt met een besmet persoon geldt ook dat een testing wordt gedaan en de vastgelegde termijn van thuisisolatie wordt aangehouden. 

De 'vastgelegde termijn' waarvan sprake voor thuisisolatie, wat is dat juist?  

Omdat deze termijn onderhevig is aan nieuwe wetenschappelijke bevindingen en ontwikkelingen werd deze vrij 'open' opgenomen in het stappenplan bij zieke deelnemer en in onderstaande FAQ's. Op die manier kan er bij eventuele wijzigingen hier op ingespeeld worden. Belangrijkste is: de huisartsen kennen deze termijnen en gaan daarover kunnen informeren als je als deelnemer in thuisisolatie moet omwille van besmetting in je omgeving of wanneer je zelf besmet bent.

Momenteel (op datum van 16/6) is dit de te volgen termijn: 
Na contact met een besmet persoon blijft men zelf in quarantaine en kan niet deelnemen aan een andere groep/kamp gedurende 14 dagen na het laatste contact met de besmette persoon. Er dient ook een test te gebeuren indien deze positief is verkort de termijn naar de minimale 7 dagen na de test en 3 dagen symptoomvrij.

Wat als iemand allergisch is aan Paracetamol?

Paracetamol kan enkel toegediend worden indien kind pijn of koorts heeft tijdens wachten op een ouder in quarantaine indien toestemming werd gevraagd en gegeven via medische fiche. 

Aangezien deze vraag is opgenomen in de medische fiche gaan we ervan uit dat een ouder enkel ja zegt indien men zeker is dat dit geen probleem kan vormen. De ouder zal dit hopelijk aangeven in de medische fiche. Bij allergie bekijk je best wat een mogelijke andere optie is.  

Mogen deelnemers die 18+ zijn zelf hun medische fiche ondertekenen?

Iemand die 18+ is mag dit officieel zelf. Maar let wel op, want de ouders/opvoedingsverantwoordelijken moeten wel op de hoogte zijn dat ze hun kind eventueel moet worden opgehaald bij ziekte. Misschien kan je voor +18-jarigen iets toevoegen zoals: ‘Ik heb met deze persoon afgesproken om mij te komen halen wanneer ik ziek wordt.’ 

 

Wanneer er iemand ziek wordt, wordt deze in quarantaine geplaatst, maar wat gebeurt er in tussentijd met de anderen in deze bubbel? Wat moet de bubbel met andere woorden doen tussen het moment dat er iemand uit hun bubbel ziek wordt en het testresultaat van deze persoon bekend is? 

De bubbel mag gewoon verder doen zoals daarvoor. Er moet geen afstand gehouden worden tussen de verschillende deelnemers in de bubbel. Maar de bubbel mag wel niet meer op uitstap en moet het contact met externen heel hard vermijden. Organiseer dus even enkel activiteiten op het eigen terrein, in de eigen gebouwen. 

Moedig de ouder/opvoedingsverantwoordelijke van de deelnemer die je aanbod verlaat zoveel mogelijk aan om snel naar de dokter te gaan. Als deze dokter zegt ‘ik heb geen vermoeden van Covid19, er moet geen test gebeuren’, dan kan de bubbel al heel snel gewoon verder gaan zoals voordien, dus kan het terrein bv weer verlaten worden. Als de dokter zegt dat er wel een test nodig is, dan verhoog je de alertheid. Bij kampen zonder overnachting of dagactiviteiten vraag je een ook verhoogde alertheid van de ouders. Het duurt gemiddeld twee dagen vooraleer er testresultaten zullen zijn, maar dit is erg regio afhankelijk. Zorg ervoor dat de ouder/opvoedingsverantwoordelijke onmiddellijk naar jullie communiceert wanneer deze de testresultaten heeft.  

Wanneer bel je naar de huisarts en wanneer moet je naar de huisarts gaan? 

Het is de bedoeling dat elk kind dat verwijderd wordt van het kamp omwille van ziekte naar de huisarts gaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouder/opvoedingsverantwoordelijke. Je kan dit dus best opnemen in de afsprakenlijst die ouders/opvoedingsverantwoordelijken op voorhand moeten goedkeuren. Huisartsen hebben richtlijnen/procedures en weten bij welke minimale symptomen zij een test moeten afnemen. Die beslissing ligt niet bij ons als jeugdwerkers, maar wel bij de huisartsen. 

Je kan natuurlijk, zoals altijd, naar een huisarts bellen om advies in te winnen. Maar houd er rekening mee dat heel veel huisartsen overbevraagd gaan zijn. Zeker in kleine gemeentes waar er veel kampen doorgaan, maar er weinig huisartsen zijn. Bel dus niet voor elke zieke naar de huisarts, maar volg het stappenplan en contacteer de ouders/opvoedingsverantwoordelijken. Zij komen het kind ophalen en gaan zelf met hun kind naar hun huisarts.  

Gaan de ouders met hun kind naar de plaatselijke huisarts of naar hun eigen huisarts? 

Idealiter gaan zij naar hun eigen huisarts. Ze moeten het kind toch komen ophalen en meenemen naar huis dus dat lijkt het meest logisch 

Je kan natuurlijk als jeugdwerker wel naar de plaatselijke huisarts gaan met een deelnemer wanneer deze een been gebroken heeft, een allergische reactie op een wespenbeet heeft gekregen, … 

Moet je op voorhand contact opnemen met de plaatselijke huisarts? 

Je kan altijd eens luisteren met welke vragen je terecht kan of hoe hij/zij kan helpen. Oorspronkelijk was dit de bedoeling maar voor sommige huisartsen is dit niet haalbaar dus wordt het ook niet langer aangeraden.  

Mogen we naar spoed gaan met kinderen waarvan we een vermoeden hebben dat ze besmet zijn? Daar krijg je toch sneller testresultaat. 

Ga enkel naar spoed als er echt urgentie is. Anders volg je gewoon het stappenplan en contacteer je ouders/opvoedingsverantwoordelijken zodat zij met hun zieke kind naar de huisarts moeten. Een kind met een vermoeden van COVID heeft ook niet zoveel gevolgen voor je bubbel, je moet enkel het contact met externen tot het absolute minimum beperken en uitstappen buiten het terrein zijn verboden. 

Ga hier verantwoordelijk mee om, want het laatste wat we willen is een overbelasting van onze ziekenhuizen.  

Wat al er verschillende deelnemers uit 1 gezin meegaan en één van deze deelnemers positief test?

De thuisbubbel wordt gezien als de primaire bubbel. Van zodra iemand binnen deze bubbel besmet blijkt te zijn moeten alle gezinsleden gedurende een vastgelegde termijn in quarantaine. 

Ook wanneer het over gezinnen gaat waar de samenstelling varieert en niet iedereen in contact is met elkaar bv gescheiden ouders, week om week. Moet je rekening houden met de termijn van thuisisolatie van het moment waarop de persoon besmet is. Als je in de 14 dagen daaraan voorafgaand contact had is er ook voor jou thuisisolatie van toepassing. bv een kind is sinds maandag 6 juli bij zijn mama, de week ervoor zat hij bij papa en de plusmama maar op donderdag 9 juli blijkt de mama besmet met Covid dan moet dit kind dat in de voorbije 14 dagen nog contact had met de plusmama in de primaire bubbel ook in thuisisolatie gedurende de vastgelegde termijn vanaf test plusmama.  

Wat als er een beroepskracht op bezoek komt? Deze behoort vaak niet tot de bubbel, maar komt in het geval van een noodsituaties misschien langs. 

Gedraag je als een externe, denk bijvoorbeeld aan een mondmasker, afstand bewaren, goede handhygiëne, vermijden van contactoppervlakken…  

Moeten beroepskrachten getest worden bij een besmetting in een bubbel? 

Wanneer zij zelf tot de bubbel behoren moeten zij getest worden, wanneer zij als externen aanwezig zijn moeten zij niet getest worden. Heb je als beroepskracht die niet tot de bubbel behoort, toch veel ‘onveilig’ contact gehad met mensen binnen de bubbel, ga dan bij je huisarts en vraag of een test noodzakelijk is.  

Als er iemand met zekerheid binnen je bubbel besmet is met COVID19, moeten alle andere deelnemers uit deze bubbel naar huis en zich ook laten testen. Ook al hebben deze een negatieve test moeten deze andere deelnemers standaard een afgesproken termijn (op dit moment 14 dagen) in thuisisolatie. Waarom? 

Een activiteit waarbij ‘normaal’ contact waar een deelnemer besmet is met covid 19 wordt gezien als een ‘high risk’ situatie en daarom wordt elke deelnemer verplicht zich enerzijds te testen en de vastgelegde termijn van thuisisolatie te starten ongeacht of de eigen test positief of negatief is (de uitslag bepaalt wel mee de termijn). 

De termijn van thuisisolatie is nodig om het virus bij eventuele besmetting de tijd te geven tot uiting te komen. Het kan zijn dat het zich nog niet heeft geuit en dat het daarom ook niet zichtbaar is in een test.  

Als een persoon besmet blijkt na een kamp of tijdens dagaanbod dan wordt er gekeken naar met wie deze persoon contact had tot 2 dagen daarvoor. Als tijdens het kamp echter iemand besmet lijkt dan dan moeten alle deelnemers naar huis en gedurende een vastgelegde termijn in thuisisolatie. Waar zit dat verschil nu juist? 

Er wordt eerst en vooral onderscheidt gemaakt tussen de primaire bubbel = gezin en andere bubbels. Een besmetting in de primaire bubbel ongeacht wanneer je laatste contact was (gaat tot 14 dagen terug) wordt verwacht dat iedereen uit die bubbel in thuisisolatie gaat vanaf de vaststelling van besmetting van het gezinslid (dus ook bij gescheiden gezinnen waar bv week om week is, hier wordt tot 14 dagen teruggekeerd omdat dit makkelijk ‘te traceren’ is) 

Andere bubbels worden als niet primair gezien en daarom wordt er 2 dagen terug gekeerd om het ook praktisch houdbaar te houden voor de tracing. Het verschil hier wordt dus vooral gemaakt op basis van wat achterhaalbaar is. Het is onmogelijk om bij elke burger tot 14 dagen terug te keren in met wie hij/zij contact heeft gehad, wat qua gezin natuurlijk wel makkelijker is.  

Welke gegevens mag je (GDPR-gewijs) doorgeven aan de tracing? 

We moeten dit nog meer in details uitzoeken. 

We weten wel reeds het volgende: 

 • Je moet vermelden hoelang je gegeven gaat bijhouden, waarom en wanneer je ze zal verwijderen. 

Kan dit stappenplan nog wijzigingen? 

Alles wijst erop dat dit de definitieve versie is, maar wij hebben geen glazen bol. Deze versie is afgeklopt door de medische experten. Zaken kunnen altijd versoepelen of verstrengen naar gelang de epidemie evolueert.  

Zijn alle documenten ook in het Frans beschikbaar? 

Voorlopig niet. We bezorgden alles aan de overkant van de taalgrens en hopen dat zij dit zo snel mogelijk kunnen vertalen. 

Alle documenten die we nu wel reeds in het Frans hebben vind je hier

Is het aangewezen om zonder aanleiding de koorts van kinderen te meten? Bijvoorbeeld bij de start van een activiteit? 

Neen, Doe dit enkel wanneer je vermoed dat een kind ziek is. Het continu meten en bijhouden van de temperatuur wordt afgeraden door de medische experten i.f.v. welbevinden van deelnemers. 

Kunnen wij als jeugdwerkers aansprakelijk gesteld worden wanneer we een verkeerde conclusie trekken en een kind toch wel of niet ziek blijkt te zijn?

We gaan nog een lijst met alarmsignalen bij kinderen verspreiden. Deze gaan ook breder dan COVID en moeten begeleiders helpen om bepaalde ziektes te herkennen. We moeten een goed evenwicht vinden tussen enerzijds niet te laks omgaan met zieke kinderen en anderzijds in paniek slaan bij de iedere niesbui. Maar Covid verandert eigenlijk niets aan de aansprakelijkheid. Je bent als organisator geen medische expert.  

Wat bij een besmetting in een bubbel die heel dicht staat bij de andere bubbels. bv kookouders komen bij alle bubbels met eten mits handhygiëne en maskers, kan dit nog bij een besmette bubbel?

De kookouders kunnen dan verder koken, met extra aandacht voor mondmaskers, handhygiëne, … . Maar vanaf dan is het een goed idee om het eten bijvoorbeeld niet meer te laten opscheppen door hen, maar dit door de bubbels zelf te laten doen.  

Kunnen we bij een besmetting een testing organiseren op onze locatie zodat niet elk kind uit de bubbel individueel naar de dokter moet en we zeker zijn dat iedereen getest is? 

Deze optie wordt nog verder bekeken met de medische experts. Dit zou alvast heel praktisch kunnen zijn zowel voor de medische experten als voor organisator en deelnemers. Toestemming ouders m.b.t. uitvoeren van de test is daarbij wel nog te bekijken.  

Mag je zelf strenger zijn als organisatie? Mag je bijvoorbeeld zeggen: ‘wij willen dat kinderen minstens tien dagen niet ziek zijn geweest vooraleer ze met ons op kamp mogen’? Terwijl er in de jeugdwerkregels staat dat dit maar vijf dagen is. 

We kunnen jou niet verbieden om strenger te zijn, maar waarom zou je dat doen als je weet dat de termijen zijn doorgesproken met medische experten? Het werkt ook verwarrend wanneer een kind aan meerdere jeugdwerkinitiatieven deelneemt en de regels overal anders zijn.  

Wat kan je doen als iemand de regels niet respecteert? Als een ouder zijn kind bijvoorbeeld ziek meestuurt, of een begeleider die zich niet goed voelt toch voor de groep staat?

Je kan niet heel veel doen. Spreek mensen hier zeker over aan en wijs hen op hun verantwoordelijkheid want je brengt meer dan alleen jezelf in gevaar. Eventueel kan jouw koepel hier een rol in spelen (wanneer je die hebt uiteraard).  

Wat is het verschil tussen het stappenplan, het permanentiesysteem en de noodprocedure? 

Het stappenplan moet gekend en gevolgd worden door elke begeleider in het jeugdwerk. Je volgt dit wanneer een deelnemer op je aanbod ziek is. Je hoeft dus niet standaard een beroep te doen op je permanentiesysteem en de noodprocedure die door de permanentie in gang wordt gezet. Je hoeft enkel contact op te nemen met het permanentiesysteem wanneer er een crisissituatie is. Denk bijvoorbeeld aan meerdere zieken tegelijkertijd, een bubbel waarin iedereen besmet is, …   

Wie moet er een permanentiesysteem uitbouwen? Moet elke organisatie dit zelf doen? 

Neen, zeker niet elke organisatie moet dit hebben. Je moet hiervoor kijken wie er ‘boven’ jou staat. Heb je een koepel, dan moet je dit niet zelf uitbouwen. Als je geen koepel hebt, kan je eventueel eens gaan aankloppen bij je lokaal bestuur. Zij hebben vaak een soort van rampenplan. Kan je niet bij een lokaal bestuur terecht of bij een koepel dan zal je zelf op voorhand moeten nadenken over ‘wat als het misloopt?’. Zorg ervoor dat vrijwilligers goed weten wie ze moeten aanspreken.  

Groep met enkele positieve covid-gevallen verlaat een kamphuis op 20 juli. Mag de volgende groep dan, zoals gepland, op 21 juli aankomen? Extra maatregelen dan nodig op vlak van desinfecteren gebouw? 

Tussen elke wissel dient er extra aandacht besteed te worden aan ontsmetting van het gebouw, focus op contactoppervlakken ongeacht of er besmetting is/was. Je kan dus best de voorziene ontsmettingen uitvoeren met de nodige zorg.  

Stel dat er iemand mogelijks ziek is. moeten wij direct alle ouders contacteren? of enkel wanneer er een positieve test is? 

 Het kan goed zijn om alle ouders uit de bubbel even te bellen/verwittigen en gerust te stellen. Hen op de hoogte brengen van de situatie want een kind dat wordt opgehaald door de ouders en zich moet laten testen is nieuws dat zich mogelijks heel snel verspreid. Het kan voor de rust helpen om juiste info naar het thuisfront te geven.  

Begint de termijn van thuisisolatie vanaf het moment dat je weet dat er een kind besmet is? 

Wanneer dit voorkomt in de thuissituatie waar men in blijft telt dit vanaf de moment waarop de persoon positief heeft getest. Indien het over een deelnemer van een activiteit gaat t.a.v. andere deelnemers start voor die andere deelnemers de termijn vanaf het laatste contact met de besmette persoon.  

Bij een vermoedelijke besmetting mag je je locatie niet verlaten (zo heb ik het toch begrepen). Wij organiseren een speelplein, dus betekent dat dat er misschien een bubbel later opgehaald moet worden of misschien zelfs moet overnachten, in afwachting van het resultaat op de test?  

Neen dit is vooral van toepassing voor kampen en vakanties met overnachting. Bij vermoedelijke besmetting op een dagactiviteit wordt extra waakzaamheid aan de ouders gevraagd, vermijd andere contacten dan deze in de gezinsbubbel en wees ook daar zorgzaam tot meer is geweten.  

Hoe kan je een onvoorzien ophaalmoment zo vlot mogelijk laten verlopen?

Zoals voorzien in de noodprocedure, zou het kunnen dat je activiteit of kamp onvoorzien en snel moet worden gestopt bij bevestigde risico's. Zorg er in dat geval voor dat ouders en opvoedingsverantwoordelijken goed geïnformeerd zijn, communicatie krijgen over het moment van ophalen en de maatregelen waaraan iedereen zich nog steeds dient te houden. probeer indien mogelijk te vragen om 1 persoon per kind te laten komen voor het ophalen, indien mogelijk ook maximaal gespreid in de tijd. Probeer op voorhand de bagage te maken binnen de bubbel om contacten te vermijden. Iedereen doet zijn best op zo'n onvoorzien moment, heb geduld en respect voor en met de kinderen en jongeren, de andere vrijwilligers, ouders en opvoedingsverantwoordelijken.

Wat met overmacht bij een besmetting (annulatie verblijf, jobstudenten, medewerkers, terugbetaling ouders...)? 

Je werking wordt stopgezet door een besmetting, je kan inderdaad spreken over overmacht. Dit geldt echter ook voor alle andere partijen dus hoe ga je er best mee om? 

 • annulatie verblijf: bekijk met de uitbater wat kan, het noodfonds biedt mogelijks nog een oplossing voor de uitbater, maar is lange termijn dus misschien kan je daarrond ook best afspraken maken
 • medewerkers en jobstudenten: voor medewerkers kijk je best naar de bestaande maatregelen rond tijdelijke werkloosheid, jobstudenten vallen hier echter niet onder
 • terugbetalingen deelnemers: Val je onder de wetgeving pakketreizen dan volg je de maatregelen daar van toepassing (vouchers eerste optie, toch hebben deelnemers 1 jaar na datum recht op terugbetaling).
  Biedt je geen pakketreis aan dan ga je best goed in overleg met ouders. Maak duidelijk welke vaste kosten je reeds maakte, welke kosten je nog moet maken, wat je zelf ook niet kan terugvorderen en probeer tot compromis te komen. Denk ook opnieuw in waardebonnen of spaarpotjes, maar maak terugbetaling zeker ook bespreekbaar. 

Er wordt een gezondheidsverklaring gevraagd vanwege hostel of andere partner? 

Dit staat nergens benoemd in de protocollen van hostels.
Je kan best aangeven dat jullie ook tussenpersoon zijn en dat zelf wanneer ouders jullie medische fiche invullen en alles ok blijkt jullie als tussenpersoon niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de correctheid van de gegevens van deze kinderen. 

Laat het hostel vooral weten, wij vragen uitdrukkelijk aan ouders om geen zieke kinderen te laten deelnemen dat is de garantie die wij kunnen geven. 

Hoe zit dat met terugkeer naar een aanbod na ziekte (niet Covid)? 

Er komen heel wat vragen rond de terugkeer van kinderen naar het aanbod nadat hij/zij door ouders werd opgehaald, ziek bleek te zijn maar een dokter bevestigd dat er geen (vermoeden) van covid- 19 is. 

Het te volgen principe op dat moment is: het kind moet 'uitzieken' en 3 dagen symptoomvrij zijn alvorens deel te kunnen nemen aan een nieuw aanbod. 
Dus terugkeer naar het aanbod waar men op dat moment inzat is niet wenselijk, je doorprikt de bubbel op dat moment omdat het kind in tussentijd mogelijks met allerhande externen in aanraking kwam. Opnieuw naar het kamp wordt dus afgeraden, een nieuwe bubbel kan dus wel van zodra men 3 dagen symptoomvrij is. 

Moeten we zelf onze contactlijsten proactief bezorgen aan de contactspeurders/contacttracing bij een bevestigde besmetting?

Ja, als je een bevestigd positief geval hebt, bezorg je als verantwoordelijke van je organisatie de opgemaakte lijsten met gegevens van deelnemers en iedereen die in contact is gekomen infectieziektebestrijding@vlaanderen.be. Op die manier proberen we allemaal samen zo snel mogelijk alle besmettingen op te volgen en meer te voorkomen.